Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2017/5

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen (str.: 4-9)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Brambor (str.: 113-125)

  - fungicidy
  - insekticidy
  - přehled omezení přípravků vzhledem k ochraně vod, vodních organizmů a dalších necílových organizmů

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 3. 2017) (str.: 126-127)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Výhody postemergentního herbicidního ošetření kukuřice (str.: 10-11)

  Ing. Pavel Hasman

 • Ochrana brambor od sázení do sklizně (str.: 26)

  Ing. Petr Ort

 • Agrovital a Desicate - jistota bezztrátové sklizně, SuperAgrovital - ještě brilantnější (str.: 42-43)

  Ing. Martin Běhal

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (38) - Jak postupovat při podezření na výskyt rezistence a opatření k omezení nebezpečí vzniku rezistence (str.: 50-53)

  Ing. Petr Ackermann, CSc.

 • Roundup - náskok ve vývoji glyfosátů - úspěch záleží na smáčedlech (str.: 128)

  Ing. Miroslav Hrobský

Osivo a sadba

 • Šlechtitelské úspěchy společnosti Bayer v osivech řepky (str.: 89)

  Ing. Roman Sýkora

 • Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky - ozimé - Seznam doporučených odrůd (2014–2016, ÚKZÚZ) (str.: 90-93)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2017 (str.: 94-102)

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria (str.: 57)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Prípravky Galleko a ich prínos při pestovaní strukovín - sója fazuľová (str.: 62)

  Mgr. Martin Šotik

1

Úvodník

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

10-11

Výhody postemergentního herbicidního ošetření kukuřice

Ing. Pavel Hasman

12

Postemergentní hubení plevelů v kukuřici herbicidem Monsoon

Ing. Jaroslav Bašta

13

Slunce, které ochraňuje Slunce, které ochraňuje

Ing. Vladimír Sys

14-16

Fuzariózy obilnin (růžovění klasů obilnin)

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

17

Cestování první třídou

Ing. Vladimír Sys

18-19

Zamir 40 EW - výhodná ochrana klasu

Ing. Jiří Vašek

20-23

Fungicidní ochrana proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.

24-25

Banjo Forte - plíseň dostane na banjo. Forte.

Ing. Jiří Vašek

26

Ochrana brambor od sázení do sklizně

Ing. Petr Ort

27

Proč byste měli vyzkoušet nový fungicid

Ing. Renata Salavová

28-31

Viry řepky olejky - velký problém letošní sezony

Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Ing. Lenka Grimová, Ph.D.

32

Nepolehlé porosty a zdravé makovice zajistí Tilmor

Ing. Petr Ort Ing. Jana Doubková, Ph.D.

33-35

Jak na ochranu proti makovicovým škůdcům v roce 2017

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Karla Kolaříková

36-39

Bázlivec kukuřičný v roce 2016 a doporučená ochrana

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

40-41

Včely musíme dostatečně chránit

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

42-43

Agrovital a Desicate - jistota bezztrátové sklizně, SuperAgrovital - ještě brilantnější

Ing. Martin Běhal

44-45

Porostům je třeba věnovat pozornost i krátce před sklizní

Ing. Petr Axman, Ph.D.

46

Rostlinné pesticidy (107. díl) - Satureja hortensis - saturejka zahradní

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

47

Okénko Agronoma - Zepo Loukov, a.s. - Ing. Michal Gaja

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

48-49

Abionózy (3) - abiotická poškození rostlin atmosférickými podmínkami

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

50-53

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (38) - Jak postupovat při podezření na výskyt rezistence a opatření k omezení nebezpečí vzniku rezistence

Ing. Petr Ackermann, CSc.

54-55

Alarmujúci dovoz ilegálnych prípravkov do SR!

Ing. Jozef Kotleba

56

Kalendář dobrého hospodáře - květen

Ing. Josef Pozděna, CSc.

57

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

Ing. Lukáš Svoboda

58-59

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

60

Listová výživa a stimulace kukuřice

Ing. Lucie Dundálková

61

Forthial - Zisk zrnem

Ing. Simona Ličková

62

Prípravky Galleko a ich prínos při pestovaní strukovín - sója fazuľová

Mgr. Martin Šotik

64-65

Prospěšnost použití biologicky aktivních látek v produkci chmele

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Bc. Klára Malíková Ing. Jan Vostřel Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc.

66

Připravované Polní dny Energen

Ing. Jaroslav Mach

66-67

Pokrok ve šlechtění hybridních odrůd pšenice a řepky

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68-69

Limagrain představil ozimé trumfy

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

69-71

Využívání genetických zdrojů rostlin

Ing. Jiří Hermuth Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava Ing. Ladislav Bláha, CSc.

72

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

Ing. Václav Blažek, CSc.

73

LG Imposanto - nově registrovaná pekařská pšenice

Ing. Václav Blažek, CSc.

74-75

ES Cesario - nová zdravá a výkonná řepka

Ing. Anna Poubová

76

Linie, která není krokem zpět

Ing. Markéta Kollarová

78-79

Co nového v řepkách?

Ing. Dana Brožová

80-81

Jedinečná rozmanitost odrůd řepky ozimé

Ing. Petr Shejbal

82-84

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

85

Řepka, která vyhrává!

Ing. Petr Blažek

86-88

Nově registrované odrůdy řepky olejky - ozimé

Ing. Petr Zehnálek

89

Šlechtitelské úspěchy společnosti Bayer v osivech řepky

Ing. Roman Sýkora

90-93

Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky - ozimé - Seznam doporučených odrůd (2014–2016, ÚKZÚZ)

Ing. Petr Zehnálek

94-102

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-109

Vlastnosti odrůd ozimé řepky nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-112

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž

Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Ing. Antonín Šedek

113-125

Brambor

KURENT

126-127

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 3. 2017)

Ing. Pavel Talich

128

Roundup - náskok ve vývoji glyfosátů - úspěch záleží na smáčedlech

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 53

Proseeds
detail