BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2022/8

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září (str.: 6-10)

  Ing. Josef Gall

 • Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí (str.: 50)

  Ing. Vít Langmaier

Manuál

 • Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů (str.: 114-129)

  KURENT

Ochrana

 • Herbicidní strážci Difl uGUARD + FlufeGUARD do ozimých obilnin (str.: 15)

  Ing. Filip Daněk

 • Agil® 100 EC - výhodně zlikviduje také výdrol obilnin (str.: 38-39)

  Ing. Jiří Vašek

 • Roundup® Flex - náskok daný vývojem - Odstranění plevelů letos opět zvládnete s posklizňovou aplikací glyfosátů (str.: 40)

  MVDr. Milan Malena

 • Zvýšení účinku insekticidní ochrany při zakládání porostů řepky (str.: 50-51)

  Ing. Jaroslav Mráz

 • Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu (str.: 56-58)

  Ing. Kristína Darnadyová

 • Nový prístup k ochrane vôd pred znečistením pesticídmi v chránených oblastiach Slovenska (str.: 62-64)

  RNDr. Anna Patschová, PhD.

Osivo a sadba

 • SU Tarroca - první množitelská plocha = první perfektní zkušenost (str.: 92)

  Ing. Luděk Novotný

Technologie

 • Správný proces kompostování a skladování významně ovlivňuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech (str.: 108-110)

  Ing. Ivana Komprsová

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář srpen–září

Ing. Vít Langmaier

6-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září

Ing. Josef Gall

12-14

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

15

Herbicidní strážci Difl uGUARD + FlufeGUARD do ozimých obilnin

Ing. Filip Daněk

16-17

Trinity - jednoduše vyřešeno

Ing. Jiří Vašek

18

Akce podzim 2022 pro herbicidní ochranu obilnin

Ing. Josef Suchánek

19

Podzimní ochrana a podpora růstu s ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

20

Změny v zaplevelení v průběhu století (8) - kostival lékařský

Ing. Josef Pozděna, CSc.

21

Novinka Gropper® SX nejen proti výdrolu řepky

Ing. Miroslav Kroulík

22-26

Příčiny šíření trávovitých plevelů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

27

Výborné řešení za jarní ceny

Ing. Vladimír Sys

28-31

Chování herbicidů v půdě - metazachlor

Ing. Martin Kočárek, Ph.D.

32

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

34

Pestrá paleta odrůd obilnin v Počátkách

Ing. Vít Langmaier

36

Kompletní řešení proti plevelům v řepce

Bc. Marek Šmika

38-39

Agil® 100 EC - výhodně zlikviduje také výdrol obilnin

Ing. Jiří Vašek

40

Roundup® Flex - náskok daný vývojem - Odstranění plevelů letos opět zvládnete s posklizňovou aplikací glyfosátů

MVDr. Milan Malena

42-45

Zpracování půdy a zaplevelení polních plodin

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Igor Děkanovský

46

Celest Trio Formula M - Dejte přednost kvalitě a namořte osivo ozimých obilnin

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

47

Choroby slunečnice - listové skvrnitosti slunečnice

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

48

Choroby lísky obecné

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

49

Jak na podzimní ošetření řepky?

Ing. Roman Lesa

50

Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí

Ing. Vít Langmaier

50-51

Zvýšení účinku insekticidní ochrany při zakládání porostů řepky

Ing. Jaroslav Mráz

52-54

Invazní škůdci a původci chorob v Česku

Ing. Michal Hnízdil

55

Užitečné organizmy (37) - jesenkovití

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

56-58

Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu

Ing. Kristína Darnadyová

59

Okénko do zahraničí - pachové profi ly napadených rostlin

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

60-61

Regulace růstu řepky olejky před zimou

Ing. Eva Plachká, Ph.D. Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D.

62-64

Nový prístup k ochrane vôd pred znečistením pesticídmi v chránených oblastiach Slovenska

RNDr. Anna Patschová, PhD.

65

Rostlinné pesticidy (159. díl) - Mucuna pruriens - makuna

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

66-70

Využití biologických přípravků při pěstování česneku

Bc. Veronika Vancová

71-73

Použití biologických přípravků při pěstování česneku v ročníku 2021/22

Bc. Veronika Vancová Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

74-75

Máku na našich polích méně než loni

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

76

Slavnostní otevření Potravinářského pavilonu ČZU

Ing. Vít Langmaier

77

Podzimní listová výživa řepky

Ing. Jan Šamalík

78-79

Lokální zdroj dusíkatých látek ze smíšené kultury kukuřice a fazolu

Ing. Antonín Kintl Ing. Julie Sobotková Ing. Jakub Elbl, Ph.D. Ing. Igor Huňady

80

Jak maximálně využít dusík?

Ing. Marek Světlík, Ph.D.

82

Využijte drahá hnojiva efektivně

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

84-85

Hnojenie ozimnej pšenice na jeseň

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

86-87

Letos bude velký luxus „hnojit osivem“

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

88

Mimořádně výnosná pšenice

Ing. Stanislav Doležal

90-91

Pšenice vzbuzující vášně

Ing. Petr Shejbal

92

SU Tarroca - první množitelská plocha = první perfektní zkušenost

Ing. Luděk Novotný

94

Další zkušenosti s AZOL FREE odrůdami

Ing. Luděk Novotný

96

Zollernspelz pro ekologické zemědělství

Ing. Luděk Novotný

98

Putování za Johnsonem v praxi

Ing. Luděk Novotný

100

Vyšší výnosy díky rezistenci a bez příplatku

Ing. Stanislav Doležal

102

K úspěchu odrůdy někdy dopomůže i malá náhoda

Ing. Luděk Novotný

104

Dvě odrůdy tritikale bohatě stačí

Ing. Luděk Novotný

106

Výroba kvalitních osiv hybridního žita primárně v ČR

Ing. Luděk Novotný

108-110

Správný proces kompostování a skladování významně ovlivňuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

Ing. Ivana Komprsová

112-113

Výhled produkce olejnin a zejména sóji v roce 2022

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

114-129

Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů

KURENT

130-131

Přehled nových registrací (1.–30. 6. 2022)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 57

Proseeds
detail