Chemap Agro s.r.o.

Zemědělská akademie inovací 2019, Brno

21.3.2019

pořádá společnost CleverFarm spolu s dalšími partnery - GISAT, STROM Praha, Mednelova Univerzita v Brně.

Díky akademii inovací (AIA):

  • zjistíte, že nové technologie nejsou složité na obsluhu ani náročné na implementaci,
  • dozvíte se, jak fungují IoT senzory a jak lze pomocí predikčních modelů předpovědět výskyt škůdce,
  • od nás získáte podporu při variabilních aplikacích a instalaci senzorů,
  • zlepšíte management farmy a zefektivníte komunikaci s externími partnery.

Zemědělská akademie inovací bude mít 3 části: školení, testování, závěrečné semináře.

Školení se zaměřením na dostupné inovace v zemědělství

Odborníci pro jednotlivé oblasti vám formou školení představí družicová data, precizní zemědělství, telematiku, sledování strojů, IoT čidla, predikce chorob a škůdců pro vybrané plodiny, sledování podmínek v posklizňových halách a silech, management závlah s využitím půdních čidel. Rozšířte si obzory napříč aktuálními technologickými vychytávkami pro farmy a na cokoliv se zeptejte.

Termíny a cena školení

  • Středa 20. 3. Praha (hotel Golf)
  • Čtvrtek 21. 3. Brno (sídlo společnosti CleverMaps, Vídeňská 101/119, budova Vienna Point 2, 13. patro)

Na školení se budete moci přihlásit do testování technologií na svých polích.

Harmonogram školení (zahrnuje i čas na dotazy)

9.00–10.00

MENDELU: Principy precizního zemědělství a postupy lokálně cílené agrotechniky

10.20–12.00

GISAT: Využití družicových dat pro precizní zemědělství

CleverFarm: Úrovně precizního zemědělství a tvorba variabilních map

13.00–14.00

STROM: Technika, terminály, přípojná zařízení (limity, druhy podporovaných operací)

14.10–15.00

CleverFarm: IoT senzory, škála a možnosti využití

Cena školení je 300 Kč za osobu jako pokrytí nákladů na občerstvení a organizaci. Částku za každého účastníka pošlete na č. ú. 5080116865/0100 do 19. 3. 2019. Jako variabilní symbol uveďte vaše IČO. Doklad o zaplacení vám pošleme na e-mail.

Registrace běží do 14. března.

Spoluorganizátoři AIA 2019

GISAT

Společnost GISAT se zaměřuje na zpracování analýzy družicových dat (prostorová variabilita porostů, biofyzikální charakteristiky porostů) pro vybrané podniky.

STROM PRAHA

STROM PRAHA poskytuje podporu při přípravě souborů variabilního hnojení a setí pro terminály, poskytnuje demo strojů a provedení variabilních operací (hnojení/setí) na pozemcích podniků, které nemají potřebnou techniku.

Mendelova Univerzita v Brně

MENDELU po pomáhá při školeních, konzultacích při přípravě variabilnich map pro hnojení a setí, spoluprácuje při návrzích doporučení pro využívání technologií precizního zemědělství pro zemědělské podniky.

Agronutrition
detail