Chemap Agro s.r.o.

DEN PRO MÁK 2019 - Krucemburk, o. Havlíčkův Brod

4.6.2019

odpoledne

Akce začínají vždy v 9 hod. (8:30 prezence), pokud není uvedeno jinak

Pozvánka v pdf zde

podrobněji http://svri.agrobiologie.cz/2019/

Agronutrition
detail