Chemap Agro s.r.o.

Polní den Kroměříž 2020

23.6.2020

Pořádá Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.

Polní den 2020
proběhne
v
úterý 23. června 2020

https://www.vukrom.cz/cz/poradenstvi-a-sluzby/polni-den-kromeriz-2020.html

Nabízíme Vám prezentaci založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme zatraktivnit prezentaci těchto pokusů. Průběžně budete moci sledovat, co Vás zajímá a na co se konkrétně přijedete v červnu podívat.

Pokusy technologických firem

Polní dny v Kroměříži jsou pořádané společnostmi Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.

Proseeds
detail