BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nematody, Ústí nad Orlicí, 2023

18.5.2023

v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí pořádá Česká společnost rostlinolékařská a a další

Východočeská pobočka České společnosti rostlinolékařské se sídlem v Ústí nad Orlicí

Konference: Nematody

18. 5. 2023

Kongresové centrum hotelu UNO v Ústí nad Orlicí


RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd - Úvodní slovo

Doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha - Historie a současnost háďátka Meloidogyne hapla v ČR

Ing. Andrea Čerevková, PhD., Parazitologický ústav Slovenské akademie věd Košice - Společenství nematod jako bioindikátor půdního prostředí

Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha - Háďátko borovicové - hrozba pro jehličnaté lesy

Ing. Václav Čermák, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav Olomouc.  Háďátka jako přehlížení, ale významní škůdci jednoděložných rostlin

Ing. Vladimír Gaar, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav Praha - Onemocnění listů buků - nová hrozba lesům

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Entomologický ústav AV České Budějovice - Interakce mezi entomopatogenními houbami a hlísticemi

Ing. Ondřej Douda, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Heterodera schachtii - biologie a škodlivost

Ing. Petr Harašta, Ph.D., předseda České společnosti rostlinolékařské - Závěrečné slovo

Varistar
detail