Chemap Agro s.r.o.

Oprava Agromanuál 9-10/2013 - omezení používání neonikotinoidů

17. 09. 2013 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 4643x

V Agromanuálu 9-10/2013 bylo na straně 31, chybně interpretováno omezení používání mořidel obsahujících neonikotinoidy v ozimých obilninách při regulaci přenašečů virových chorob. Přípravky na bázi úč. l. clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam lze i nadále aplikovat do ozimých obilnin, cukrovky, brambor, v uzavřených prostorách (sklenících) a v dalších plodinách které se ošetřují až po období kvetení nebo se sklízí před obdobím kvetení. Zákaz se týká použití přípravků s uvedenými úč. l. v kukuřici, řepce, jarních obilninách, slunečnici, máku a mnoha dalších polních plodinách, ovocných dřevinách a zelenině.

Pro vysvětlení problematiky přikládám základní vyjádření společnosti Bayer CropScience k dalšímu používání neonikotinoidních přípravků v zemědělství.

 • Omezení se týká použití přípravků obsahujících 3 neonikotinoidní účinné látky - clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam
 • Pokud jde o přípravky společnosti Bayer, bude se rozhodnutí Komise EU mj. týkat mořidla Elado FS 480, Chinook 200 FS, Modesto, Poncho 600 FS (kukuřice)
 • Přípravky na bázi úč. l. clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam lze i nadále aplikovat formou moření do ozimých obilnin, cukrovky, brambor, ve sklenících a v některých dalších plodinách
 • Při foliárních aplikacích bude možné používat tyto látky v plodinách atraktivních pro včely omezeným způsobem. Jedná se o dva tolerované způsoby použití:
        
  1. aplikace po odkvětu
  2. aplikace u plodin, které jsou sklízeny před kvetením
 • Pokud jde o přípravky společnosti Bayer, bude i nadále možné využívat insekticid Confidor 200 OD (v plodině chmel), mořidla Deter (ozimé obilniny), Monceren G (brambory), Poncho Beta (cukrovka)
 • Další účinné látky ze skupiny neonikotinoidů nejsou dotčeny, proto např. na přípravky Proteus 110 OD, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC se rozhodnutí Komise Evropské unie nevztahuje
 • Zákaz prodeje přípravků na bázi 3 účinných látek (clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam) je stanoven k 30. 9. 2013
 • Spotřebování nepoužitých přípravků bude možné do 30. 11. 2013
 • Zákaz uvádění a použití ošetřeného osiva na trh vstoupí v platnost 1. 12. 2013

 

Komise Evropské unie v období do 2 let vyhodnotí všechny nové informace týkající se jmenovaných účinných látek a jejich vlivu na včely a předloží návrh na další postup.

Další podrobnosti o probelmatice omezení použití neonikotinodů nalezněte v Agromanuálu 8/2013 na str. 48-49 v článku Ing. Michala Hnízdila - Některé neonikotinoidy zakázány  jako prostředky na ochranu rostlin.

Za chybnou informaci se čtenářům i zástupcům přípravků omlouváme.

Související články

Oprava Agromanuál 9-10/2016

23. 09. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 1337x

Katalog přípravků na ochranu sadů a vinic 2014

01. 05. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 3402x

Katalog prípravkov na ochranu rastlín 2014 - Slovensko

01. 05. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 3723x

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2014

06. 03. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 5710x

Opravy v Katalogu přípravků na ochranu rostlin 2013

29. 01. 2013 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 4100x

Další články v kategorii Errata

detail