Chemap Agro s.r.o.

Chlortoluron - registrace trvá i po 31. 10. 2018

01. 09. 2018 Ing. Jan Valenta, MBA.; Nufarm GmbH & Co KG Legislativa Zobrazeno 1276x

V poslední době některé odborné či komerční subjekty prezentovaly zavádějící informaci, podle které bude letos ukončena registrace chlortoluronu a tedy i používání přípravků na bázi této účinné látky. V registru je sice uvedena platnost rozhodnutí a možnost používání do 31. 10. 2018, tento termín byl ale stanoven pouze administrativně a během srpna až září 2018 bude administrativně prodloužen o rok, tj. do 31. 10. 2019, než bude dokončena re-registrace všech přípravků na bázi chlortoluronu, stávající registrace zůstávají platné v plném rozsahu.

Proseeds

Znamená to, že přípravky jako je Lentipur 500 FW, Metlin, Rally, Toluron, Chlortoluron 500 a Lentron budou i nadále na trhu a bude možno je používat podle stávající registrace. Výše uvedené přípravky s moderní tekutou formulací bez organických rozpouštědel zajišťují vysokou kulturu aplikace a dobrou účinnost na řadu plevelů.

Chlortoluron, jedna z mála účinných látek bez významných omezení použití

Přípravky na bázi chlortoluronu lze používat i na pozemcích označených jako svažité, při použití bezúletových trysek s 90% redukcí úletu se ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin zkracuje na 0 m. Jediné omezení, které je ale i u řady jiných přípravků, je ochranná vzdálenost 4 m od povrchové vody. Dále je chlortoluron, celkem pochopitelně, vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Výhody podzimního ošetření ozimů

Se zvýšením podílu ozimých plodin, tj. ozimých obilnin a řepky ozimé, dochází k šíření plevelů vzcházejících na podzim. Jedná se zejména o chundelku metlici, heřmánkovité plevele, svízel přítulu, ptačinec žabinec, rozrazily, kokošku pastuší tobolku, hluchavky atd. Na podzim vzcházející plevele lze rozdělit, podle toho kdy vytváří převážnou část biomasy, na:

  • plevele intenzivně rostoucí, a tedy výrazně škodící, již na podzim jako jsou ptačinec žabinec, rozrazily, hluchavky, violky,
  • plevele vzcházející na podzim, ale škodící převážně na jaře jako jsou chundelka metlice, heřmánkovité plevele, svízel přítula aj.

Obě skupiny plevelů lze v ozimých obilninách hubit jak na podzim, tak na jaře. Z hlediska efektivnosti zásahu, zvláště u ranějších výsevů ozimů, je jednoznačně lepší podzimní aplikace. Na jaře jsou plevele již v pokročilé růstové fázi a jejich spolehlivé hubení je obtížnější a podstatně dražší, pro dosažení dobré účinnosti je třeba aplikovat maximální registrované dávky.

Spektrum účinnosti

Chlortoluron velmi dobře účinkuje na řadu plevelů, zejména na chundelku metlici, psárku polní, heřmánky, merlíky, laskavce, rmeny, hluchavku nachovou, rdesnova, chrpu modrou, kokošku pastuší tobolku, ptačinec žabinec, drchničku rolní a další. Je také vhodný pro ošetření ploch s výskytem chundelky metlice rezistentní k sulfonylmočovinám.

Tank-mix kombinace

Aplikace přípravků s chlortoluronem je nezávislá na teplotě, tyto přípravky lze kombinovat s dalšími herbicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy. Do herbicidních tank-mix kombinací jsou vhodné přípravky na bázi carfentrazonu, florasulamu, diflufenicanu, beflubutamidu a sulfonylmočovin, resp. kombinací těchto účinných látek, které zajistí účinnost na konkrétní plevelné spektrum na daném pozemku.

Přípravky s účinnou látkou chlortoluron, tj. Lentipur 500 FW, Metlin, Rally, Toluron, Chlortoluron 500 a Lentron, splňují všechny požadavky pro kvalitní a ekonomické podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin.

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2020

15. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 844x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

25. 01. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 3138x

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

20. 01. 2020 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Legislativa Zobrazeno 1397x

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 881x

Další články v kategorii Legislativa

detail