Chemap Agro s.r.o.

Používání přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vodních zdrojů

13. 04. 2011 Ing. Pavel Talich; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 9097x

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována a vyhlašována podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Státní rostlinolékařská správa v roce 2011 při své kontrolní a dozorové činnosti v případě ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) zohlední právní výklad Ministerstva životního prostředí ze dne 22. prosince 2010 k pojmům ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) a pásma hygienické ochrany (PHO). Právní výklad lze nalézt na http://www.mzp.cz/cz/vyklad_zakona_ochrana_vod. Při kontrolách používání přípravků na ochranu rostlin v OPVZ a PHO v roce 2011 bude SRS vycházet z mapových podkladů v LPIS.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Z tohoto hlediska je dobré si uvědomit, že v procesu registrace přípravku na ochranu rostlin na základě posouzení rizik z jeho použití může být tento vyloučen z aplikace v ochranném pásmu II. stupně povrchového anebo podzemního zdroje vody. Přičemž je třeba vzít do úvahy, že přípravek na ochranu rostlin s platnou registrací může být označen podle rozhodnutí o registraci jednou z některých následujících vět:

1 - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupnězdrojů podzemní anebo povrchové vody.

2 - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody pro některé plodiny.

3 - Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupnězdrojů podzemní a povrchové vody.

4 - Nezařazeno(tj. dosud neproběhlo přehodnocení přípravku z hlediska použití v OP II. stupně).

5 - PHO 1 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo.

6 - PHO 2 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemích vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo. Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek:

- mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky,

- s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami,

- za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15 °), kde je riziko splachu do povrchových vod,

- je zajištěn zvýšený dozor, případně sledování reziduí v indikovaných případech,

- je důsledně zohledněn rozsah zaplevelení a nezbytnost ošetření daných pozemků.

7 - PHO 3 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo).

8 - PHO 4 -Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Není-li 2. pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán).

9 - PHO 5 - Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochranyzdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. pásmu hygienické ochrany vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin, určených pro výrobu dětské výživy a krmiv.

10 - PHO 6 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochranyzdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí.

Z uvedeného vyplývá, že subjekty, které hospodaří na pozemcích nacházejících se v II. stupni OPVZ či ve vnitřní anebo vnější části II. stupně ochranného pásma povrchových anebo podzemních zdrojů vod (označené jako PHO)nesmí na těchto pozemcích použít přípravky označené na etiketě jako vyloučené z použitív ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody ani přípravky označené PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, PHO 5 a PHO 6, které byly takto zaregistrovány před rokem 1998.

Počet povolených přípravků s omezením označeným jako PHO 1, PHO 2 a PHO 3 se týká v roce 2011 sedmi obchodních názvů. Jejich seznam lze nalézt on-line na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ na webových stránkách SRS (Vyhledávání v registru – Výběr dle omezení pro použití – Výběr ze všech hodnocených údajů – Ochranná pásma vod – zatrhnutí políčka „Ano“ u vět PHO 1 až PHO 6 současně a Potvrdit výběr – Vyhledat). Jedná se o přípravky: Avadex BW, Bofix, Click Plus, Dicopur MP, Dual Gold 960 EC, Esteron a Rodex, které jsou vyloučeny z použití v pásmech ochrany vod buď podle PHO 1, PHO 2 nebo PHO 3. Přípravky s označením PHO 4, PHO 5, PHO 6 by již neměly být v seznamu registrovaných prostředků.

Přípravky na ochranu rostlin povolované v současné době jsou již označovány na základě zařazení z hlediska ochrany vodních zdrojů a podle přípustnosti použití v pásmech ochrany vodníchzdrojů jednou z vět uvedených pod bodem 1 až 4.

Související články

Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS

30. 08. 2017 Ing. Ivan Novotný a kol. Legislativa Zobrazeno 368x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2017

07. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1275x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 763x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 1159x

Rizika při nákupu přípravků na ochranu rostlin

17. 01. 2017 Česká asociace ochrany Legislativa Zobrazeno 1151x

Další články v kategorii Legislativa

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail