Chemap Agro s.r.o.

Právní úprava ohlašovací povinnosti použití toxických přípravků

17. 06. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 9070x

Podle Zákona č. 326/2004 Sb. §50 odst. 1 jsou fyzické nebo právnické osoby, které při podnikatelské činnosti hodlají ve venkovním nebo skleníkovém prostředí použít přípravek označený na základě rozhodnutí o jeho registraci jako vysoce toxický pro člověka, povinny písemně požádat rostlinolékařskou správu o souhlas s jeho použitím.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Podle Zákona č. 326/2004 Sb. §50 odst. 1 jsou fyzické nebo právnické osoby, které při podnikatelské činnosti hodlají ve venkovním nebo skleníkovém prostředí použít přípravek označený na základě rozhodnutí o jeho registraci jako vysoce toxický pro člověka, povinny písemně požádat rostlinolékařskou správu o souhlas s jeho použitím. V žádosti se uvede katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde má být přípravek použit, plodina, která má být ošetřena, účel, rozsah a termín aplikace.

Podle odst. 2 dříve jmenovaného ustanovení vydá rostlinolékařská správa písemné povolení k použití vysoce toxického přípravku tehdy, pokud shledá, že potřebné ošetření nelze provést jinak. Zejména nelze-li je provést méně nebezpečným přípravkem. V povolení může stanovit zvláštní opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat a k ochraně životního prostředí. Stejnopis povolení neprodleně předá žadateli a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Nakládáním s vysoce toxickými přípravky se zabývá zvláštní právní předpis § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Jako vysoce toxické jsou označeny přípravky Delicia Gastoxin, Phostoxin Pelety, Phostoxin Tablety, Furadan 350 F, Uragan D2, Uragan D3.

Povinnosti a postup při aplikaci vysoce toxických přípravků:
- písemná žádost o souhlas s použitím přípravku vysoce toxického SRS,
- možnost aplikace až po obdržení písemného povolení rostlinolékařské správy, při respektování stanovených zvláštních opatření k ochraně zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Stejnopis povolení od SRS obdrží místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
- místně příslušnému orgánu veřejného zdraví jste povinni před zahájením aplikace předat k odsouhlasení písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto přípravkem, souhlas po projednání,
- též ohlašovací povinnost, a to SRS, SVS a uživateli honitby, neboť se jedná o přípravek nebezpečný pro suchozemské obratlovce,
- vedení evidence pohybu tohoto přípravku včetně uchování záznamů po dobu nejméně 5 let po dosažení nulového stavu zásob.

Související články

Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS

30. 08. 2017 Ing. Ivan Novotný a kol. Legislativa Zobrazeno 368x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2017

07. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1275x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 763x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 1159x

Rizika při nákupu přípravků na ochranu rostlin

17. 01. 2017 Česká asociace ochrany Legislativa Zobrazeno 1151x

Další články v kategorii Legislativa

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail