Chemap Agro s.r.o.

Připomínky k Národnímu akčnímu plánu udržitelného používání pesticidů

29. 05. 2012 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 4080x

Ministerstvo zemědělství České republiky na svých stránkách vyzývá všechny zainteresované k připomínkování Národního akčního plánu k zajištění udržitelného používání pesticidů. Odborná veřejnost může plán připomínkovat do 15. 6. 2012.

Agronutrition

Návrh - Národní akční plán (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR  (DOC, 2 MB nebo PDF, 1 MB)

Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů (dále jen „NAP“) je soubor opatření, kterým je ve členských státech EU (dále jen „ČS“) realizován program snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin (dále jen „POR“) na zdraví lidí a životní prostředí. Podle čl. 4 rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (dále jen „směrnice“) každý ČS připraví vlastní národní akční plán a sdělí jej Evropské komisi a ostatním ČS do 26. listopadu 2012 s účinností od 1. 1. 2013.

NAP stanoví kvantitativně měřitelné úkoly, průběžné i konečné cíle, opatření a harmonogramy pro snížení rizik a omezení dopadů používání POR na lidské zdraví a životní prostředí, s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin (dále také jen „IOR“) a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na používání POR. NAP zohledňuje plány, které jsou pro používání pesticidů stanoveny jinými právními předpisy Společenství, jako například opatření podle směrnice 2000/60/ES.

NAP obsahuje rovněž ukazatele pro sledování používání POR, které obsahují účinné látky vzbuzující zvláštní obavy, zejména pokud jsou k dispozici alternativy. Při vypracovávání a revizi NAP je nutno vzít v úvahu veřejné zdraví, dopad zamýšlených opatření v sociální a hospodářské oblasti a v oblasti životního prostředí, konkrétní celostátní, regionální a místní podmínky a oprávněné zájmy všech zúčastněných stran.

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

10. 02. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 322x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2018

07. 01. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1825x

Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

04. 01. 2019 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 779x

Chlortoluron - registrace trvá i po 31. 10. 2018

01. 09. 2018 Ing. Jan Valenta, MBA.; Nufarm GmbH & Co KG Legislativa Zobrazeno 451x

Změny v novele rostlinolékařského zákona v oblasti přípravků na ochranu rostlin

04. 07. 2018 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1290x

Další články v kategorii Legislativa

AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Agro Aliance
Xarvio
Syngenta Czech s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
www.listova-hnojiva.com

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail