Chemap Agro s.r.o.

Zákon o rostlinolékařské péči a návazné vyhlášky

01. 01. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 12799x

Dne 31.5. 2004 vstoupil v platnost nový zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Dne 31.5. 2004 vstoupil v platnost nový zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a v návaznosti na něm také vyšly vyhlášky č.:

327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
328/2004 Sb. o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, 329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin,
330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů,
331/2004 Sb. o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby,
332/2004 Sb. o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého,
333/2004 Sb. o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče,
333/2004 Sb. o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.

Uvedený zákon a návazné vyhlášky vykládají způsoby provádění jednotlivých problematik charakterizovaných v názvu jednotlivých vyhlášek. Vzhledem k širokému rozsahu dané tématiky se dále zaměříme pouze na právní úpravu a náležitosti vedení Evidence přípravků na ochranu rostlin a vedení evidence výskytu škůdců ve veřejných skladech a skladech SZIF. Celkové znění zákona a vyhlášek lze nalézt ve Sbírce zákonů (částka 106) nebo na internetu (www.mvcr.cz/sbirka).

Evidence používání přípravků
Ve vyhlášce č. 329/2004 Sb. jsou podrobně uvedeny podmínky registrace nových přípravků na ochranu rostlin a je zde stanoven postup a náležitosti vedení evidence přípravků na ochranu rostlin. Přesný obsah a náležitosti vedení „Evidence používání přípravků“ je možné nalézt v příloze vyhlášky a nebo je lze získat ve formě přehledně uspořádaných tabulek ve vydavatelství Kurent (www.kurent.cz, viz korespondenční lístek v AGRU).

V zákoně č. 326/2004 Sb. § 49 je určeno, jakým způsobem se má vést evidence používání přípravků. Zásady a další náležitosti vedení evidence jsou podrobně popsány ve vyhlášce popsané v předchozím odstavci.

Přípravky se nesmí používat v rozporu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o registraci a údaji, jimiž jsou označeny. Výjimkou je rozšířené použití přípravků (§ 37) nebo použití pro účely výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45). Při aplikaci přípravků nesmí být překročena nejvyšší dávka, ani nesmí být zkráceny bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití. Musí být postupováno v souladu s pokyny k ochraně zdraví lidí a zvířat, vod, včel, zvěře, vodních organismů a půdních organismů, uvedenými v návodu k použití. Aplikací nesmí být poškozeny rostliny na okolních pozemcích.

Používání přípravků při podnikání musí být evidováno způsobem stanoveným vyhláškou 329/2004. Evidenční doklady musí být uchovávány po dobu nejméně 5 let a musí být poskytnuty Státní rostlinolékařské správě na její žádost.

Evidence skladištních škůdců
Podle vyhlášky č. 328/2004 Sb. jsou provozovatelé skladů povinni vést Evidenci výskytu a hubení škodlivých organizmů ve skladech rostlinných produktů. Provozovatelé skladu jsou povinni vést evidenci o výskytu v prázdných skladech i v uskladněných produktech podle vzoru, který je uveden v příloze této vyhlášky a nebo ho lze v přehledné a praktické formě získat z vydavatelství Kurent (www.kurent.cz, viz korespondenční lístek v AGRU). Záznamy musí provozovatelé skladů uchovávat nejméně po dobu 5 let a na vyžádání jsou povinní je předložit Státní rostlinolékařské správě. Vyhláška dále stanovuje způsob zjišťování a regulace výskytu škodlivých činitelů.

Provozovatelé veřejných skladů a skladů Státního intervenčního fondu musí zajistit kontrolu výskytu škodlivých organismů před naskladnění a poté v 1 měsíčních intervalech.

Pokud se ve skladech provádí chemická opatření k regulaci výskytu škodlivých organizmů, musí se zaznamenat toto ošetření do Evidence použitých přípravků.

Související články

Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS

30. 08. 2017 Ing. Ivan Novotný a kol. Legislativa Zobrazeno 368x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2017

07. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1275x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 763x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 1159x

Rizika při nákupu přípravků na ochranu rostlin

17. 01. 2017 Česká asociace ochrany Legislativa Zobrazeno 1151x

Další články v kategorii Legislativa

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail