Chemap Agro s.r.o.

Změny v evidenci používání přípravků na ochranu rostlin

05. 06. 2009 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 11556x

Dne 28. května 2009 byly vyhláškou č. 146/2009 Sb. změněny požadavky na údaje vedené v evidenci přípravků na ochranu rostli. Oproti předchozí verzi evidence došlo pouze k redukci povinně evidovaných údajů. Evidence, které byly distribuovány naším vydavatelstvím Kurent s platností od 1. 1. 2007 stále zůstávají v platnosti, pouze některé údaje není nutné vyplňovat. Podrobný návod pro aktualizaci evidencí naleznete na konci příspěvku

Agronutrition

Změny oproti předchozí právní úpravě jsou v redukci údajů o evidující osobě. Nově není nutné zapisovat výměry jednotlivých obhospodařovaných kultur a osobu zodpovědnou za vedení evidence. Zůstává pouze zachován požadavek na přesnou identifikaci podnikatele nebo oprávněného uživatele pozemků, který vede evidenci, včetně uvedení sídla a identifikačního čísla, pokud bylo vydáno.

V tabulkovém přehledu již není třeba uvádět u každého přípravku čísla šarží použitých přípravků, dále není třeba uvádět přesnou dobu aplikace, zůstává pouze zachována povinnost uvést datumdne, kdy byla aplikace provedena. Není třeba uvádět aplikovanou dávku na hektar, pouze je třeba uvést celkové množství přípravku, které na pozemek bylo aplikováno. Dříve uvedený sloupeček Způsob aplikace se nově jmenuje údaje k aplikaci, ve kterém by měly být stále zaznamenávány shodné údaje o provedení aplikace, tankmixech, letecké aplikaci atd. Nově také se ruší povinnost u každého záznamu evidovat, kdo provedl a kdo zaznamenal.

Tato úprava nabývá platnosti dne 28. června 2009.

Pokud vlastníte evidenci z vydavatelství Kurent, snadno si ji zaktualizujete pomocí následujících kroků:
1) ve 3. sloupci ponechte nadepsáno pouze „Datum“,
2) ve 4. sloupci ponechte nadepsáno pouze „Přípravek“,
3) 5. sloupec se nově jmenuje „Údaje k aplikaci“,
4) 7. slupeček „Dávkování“ není třeba vyplňovat,
5) 9. sloupeček „Ošetřovatel“ není třeba vyplňovat,
6) 10. sloupeček „Zaznamenal“ není třeba vyplňovat,
10) určení výměry lesních pozemků není uvedeno samostatně a je zahrnuto do pozemků,
11) na titulní straně není třeba vyplňovat údaje o celkové výměře pozemků a stavbách užívaných podnikatelem,
12) na titulní straně není třeba evidovat osobu zodpovědnou za vedení evidence.


Vyhlášky upravující vedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin:

Vyhláška 329/2004 Sb.
Vyhláška 371/2006 Sb.
Vyhláška 146/2009 Sb.
 

Související články

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 174x

Hlášení ošetření včelařům včely neochrání

10. 05. 2019 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 589x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

10. 04. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 883x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2018

07. 01. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2029x

Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

04. 01. 2019 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1015x

Další články v kategorii Legislativa

detail