Chemap Agro s.r.o.

Změny v evidenci používání přípravků na ochranu rostlin

05. 06. 2009 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 10811x

Dne 28. května 2009 byly vyhláškou č. 146/2009 Sb. změněny požadavky na údaje vedené v evidenci přípravků na ochranu rostli. Oproti předchozí verzi evidence došlo pouze k redukci povinně evidovaných údajů. Evidence, které byly distribuovány naším vydavatelstvím Kurent s platností od 1. 1. 2007 stále zůstávají v platnosti, pouze některé údaje není nutné vyplňovat. Podrobný návod pro aktualizaci evidencí naleznete na konci příspěvku

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Změny oproti předchozí právní úpravě jsou v redukci údajů o evidující osobě. Nově není nutné zapisovat výměry jednotlivých obhospodařovaných kultur a osobu zodpovědnou za vedení evidence. Zůstává pouze zachován požadavek na přesnou identifikaci podnikatele nebo oprávněného uživatele pozemků, který vede evidenci, včetně uvedení sídla a identifikačního čísla, pokud bylo vydáno.

V tabulkovém přehledu již není třeba uvádět u každého přípravku čísla šarží použitých přípravků, dále není třeba uvádět přesnou dobu aplikace, zůstává pouze zachována povinnost uvést datumdne, kdy byla aplikace provedena. Není třeba uvádět aplikovanou dávku na hektar, pouze je třeba uvést celkové množství přípravku, které na pozemek bylo aplikováno. Dříve uvedený sloupeček Způsob aplikace se nově jmenuje údaje k aplikaci, ve kterém by měly být stále zaznamenávány shodné údaje o provedení aplikace, tankmixech, letecké aplikaci atd. Nově také se ruší povinnost u každého záznamu evidovat, kdo provedl a kdo zaznamenal.

Tato úprava nabývá platnosti dne 28. června 2009.

Pokud vlastníte evidenci z vydavatelství Kurent, snadno si ji zaktualizujete pomocí následujících kroků:
1) ve 3. sloupci ponechte nadepsáno pouze „Datum“,
2) ve 4. sloupci ponechte nadepsáno pouze „Přípravek“,
3) 5. sloupec se nově jmenuje „Údaje k aplikaci“,
4) 7. slupeček „Dávkování“ není třeba vyplňovat,
5) 9. sloupeček „Ošetřovatel“ není třeba vyplňovat,
6) 10. sloupeček „Zaznamenal“ není třeba vyplňovat,
10) určení výměry lesních pozemků není uvedeno samostatně a je zahrnuto do pozemků,
11) na titulní straně není třeba vyplňovat údaje o celkové výměře pozemků a stavbách užívaných podnikatelem,
12) na titulní straně není třeba evidovat osobu zodpovědnou za vedení evidence.


Vyhlášky upravující vedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin:

Vyhláška 329/2004 Sb.
Vyhláška 371/2006 Sb.
Vyhláška 146/2009 Sb.
 

Související články

Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS

30. 08. 2017 Ing. Ivan Novotný a kol. Legislativa Zobrazeno 368x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2017

07. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1275x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 763x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 1159x

Rizika při nákupu přípravků na ochranu rostlin

17. 01. 2017 Česká asociace ochrany Legislativa Zobrazeno 1151x

Další články v kategorii Legislativa

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail