Chemap Agro s.r.o.

Adama rozšiřuje nabídku

10. 03. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 979x

Společnost Adama díky po loňském velkém rozšíření sortimentu dále pokračuje v nastoleném trendu a v letošním roce přinese několik dalších zajímavých inovací. Během konference uspořádané v jihomoravském Kurdějově, byly představeny nejen přichystané novinky, ale byla věnována také velká pozornost situaci na trhu s chemickými přípravky na ochranu rostlin a v samostatné přednášce se prof. ing. Zdeněk Žalud obsáhle věnoval problematice sucha.

Proseeds

Loňský rok byl nejen ve znamení sucha, které ovlivnilo vegetaci a především zemědělské výsledky v celé Evropě, ale také ve znamení fůzí velkých chemických firem. Díky těmto změnám dochází k navýšení podílu hlavních producentů v agrochemickém průmyslu. Jasnou jedničkou současného trhu je společnost Bayer, která převzala Monsanto a je následována společností ChemChina, do které náleží společnosti Syngenta a Adama, jejichž celkový objem prodejů je přes 14 mld. €. Z hlediska celosvětového obchodu se očekává nárůst cen především u kukuřice, pšenice a bavlny, naopak převis nabídky způsobí pokles cen u sóji, cukru a rýže. Do dalších let se očekává omezení dostupnosti chemických přípravků vlivem omezení produkce čínských výrobců, uvedl při svém vystoupení Ing Pavel Kratochvíl, manager společnosti Adama pro Českou republiku a Slovensko. Důvodem je postupné uzavírání čínských chemických továren za účelem zlepšení životního prostředí. Vybrané chemické provozy se budou muset v následujících letech přesunout do chemických průmyslových parků, kde budou zajištěny podmínky pro produkci a kde se zároveň omezí vliv na okolní prostředí. V loňském roce bylo již uzavřeno 30 z celkového počtu 2200 výrobců. Do 5–8 let se očekává, že v celé Číně zůstane pouze 200 výrobců a hlavních 20 firem má pokrýt 70 % produkce. Cílem této centralizace je, aby se stejná účinná látka vyráběla vždy maximálně ve 2 závodech. S důsledkem tohoto opatření jsme se mohli setkat již i na našem trhu, kdy nedostatek účinných látek způsobil nedostupnost především u insekticidů a fungicidů. Do budoucna lze očekávat ještě další zhoršení dostupnosti, protože výrobní kapacity chybí celosvětově a nelze očekávat ani rychlou výstavbu v jiných zemích. Očekává se přesun produkce do Indie a jihovýchodní Asie, přesto i nadále Čína zůstane největším výrobcem komponent i chemických přípravků na ochranu rostlin.

Novinky 2019

K významným změnám v portfoliu nabízených přípravků došlo již v loňském roce, kdy společnost Adama přebrala část přípravků dříve nabízených společností Syngenta a naopak část poskytla zpět. V souvislosti s těmito změnami dojde k přejmenování některých přípravků. Pro letošní rok je přichystáno minimálně 6 novinek, které podrobně představil Ing. Jiří Vašek, marketingový manager společnosti Adama v České republice.

Fungicid Gigant

První představenou novinkou je dvousložkový fungicid Gigant, obsahující 125 g/l isopyrazamu a 150 g/l prothioconazole. Uplatnění nalezne v ochraně obilnin proti širokému spektru chorob včetně klasových fuzarióz. Při doporučené dávce 1,0 l/ha dochází ke spolehlivému účinku proti chorobám, který je dále zvyšován tzv. Duosafe technologií, zajišťující silné navázání na voskovou vrstvičku rostliny. Tím dochází k ochraně proti smyvu a zároveň je zajištěna dlouhodobá ochrana ošetřených porostů. Při běžných podmínkách je dostačující aplikace dávky 0,8 l/ha.

Fungicid Dirigent

Ochranu pšenice a řepky proti houbovým chorobám zajistí nový fungicid Dirigent, obsahující 100 g/l difenoconazole a 250 g/l tebuconazole. Pro ošetření pšenice je doporučena dávka 1,0 l/ha, která spolehlivě kontroluje fuzariózy v klasu s prokázaným výrazným snížením obsahu mykotoxinů v zrnu. Pro ošetření řepky proti fomové hnilobě je registrována dávka 0,8 l/ha, která také vykazuje významný morforegulační efekt. Aplikaci je možné v řepce provést na podzim i na jaře.

Herbicid Nikita

Herbicidní novinkou pro ošetření kukuřice je Nikita obsahující 3 účinné látky - 150 g/kg mesotrione, 312,5 g/kg dicamby a 100 g/kg nicosulfuronu. Doporučena je postemergentní aplikace v dávce 0,4 kg/ha společně se smáčedlem. Přípravek je svým zaměřením doporučován pro použití ve směsi s dalšími vhodnými kukuřičnými herbicidy, např. Sulcotrek, Efica 960 EC nebo Tomahawk, které se volí dle skutečného plevelného spektra na pozemku. Společná aplikace zajistí dlouhodobou ochranu bez nežádoucí konkurence plevelů.

Herbicid Tomigan XL

V novém herbicidu Tomigan XL byla k tradičnímu fluroxypuru (100 g/l) dodána účinná látka florasulam (5 g/l). Toto spojení účinných látek zajistí zásah proti širokému spektru dvouděložných plevelů při jarním ošetření pšenice, ječmene a tritikale. Při časné aplikaci postačuje dávka 0,8 l/ha, kterou lze podle podmínek navýšit až na 1,5 l/ha. Herbicid je dobře mísitelný s ostatními přípravky a zároveň dobře snáší dočasné ochlazení i případné noční mrazíky bez negativního vlivu na účinnost.

Fungicid Embrelia

Pro pěstitele jabloní, hrušní a dalšího ovoce je určen nový fungicid Embrelia. Obsahuje dvě účinné látky, které se vzájemně doplňují. Obsažený isopyrazam (100 g/l) ze skupiny SDH inhibitorů zajistí dlouhou preventivní ochranu díky silnému navázání na voskovou vrstvu. Vysoká dávka difenoconazolu (40 g/l) naopak prodlouží kurativní účinek proti strupovitosti. Fungicid má také výbornou účinnost proti padlí a moniliovým hnilobám. Doporučené dávkování je 1,5 l/ha

Arrest Plus pro omezení ztrát

Poslední představenou novinkou mezi přípravky na ochranu rostlin byl Arrest Plus vyvinutý pro omezení předsklizňových ztrát způsobených pukáním šešulí a lusků. Je určený pro ošetření řepky, sóji, luskovin, lnu a slunečnice. Přípravek obsahuje 452 g/l karboxylovaného styren butadien kopolymeru a specializovaná smáčedla, které vytvoří ochrannou vrstvu bránící samovolnému pukání lusků a šešulí a zajistí tak přirozené dozrávání bez nutnosti desikace. Přípravek byl testován na odrůdách s vrozenou odolností proti pukání šešulí, u kterých měla aplikaci pozitivní vliv na omezení pukavosti i dosažený výnos semen.

Mobilní aplikace Adama CZ

Pro uživatele chytrých mobilních telefonů připravila společnost Adama novou aplikaci obsahující informace a doporučení pro nabízené produkty. Uživatel zde na jednom místě najde přehled doporučených ošetření pro jednotlivé plodiny s interaktivním propojením přímo na přípravky. Dále si může uživatel zjistit kontakt na zástupce firmy i distributory v okolí. Aplikace je volně dostupná pro uživatele zařízení fungujících na platformě ioS a Android.

Novou aplikaci pro mobilní telefony představil Ing. Jiří Vašek
Novou aplikaci pro mobilní telefony představil Ing. Jiří Vašek

Související články

Budoucnost pěstování cukrové řepy

04. 05. 2020 Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Management Zobrazeno 603x

Nabídka pěstování cukrové řepy

06. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 384x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 14976x

Agroprace.cz - Pomohou agro studenti?

27. 03. 2020 Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Michal Vokřál, CSc. Management Zobrazeno 665x

BASF stále pomáhá

24. 03. 2020 BASF spol. s r. o. Management Zobrazeno 509x

Další články v kategorii Management

detail