BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Agropočasí - podrobný přehled a předpověď počasí nejen pro zemědělce

20. 05. 2023 Dr. Ing. Martin Možný a kol. Management Zobrazeno 211x

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.

Proseeds

Nový portál Agropočasí (www.agropocasi.cz) provozovaný na serveru České zemědělské univerzity pomůže širokému spektru uživatelů získávat zdarma ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace s využitím dat poskytnutých přímo Českým hydrometeorologickým ústavem.

Podrobná předpověď počasí zahrnující maximální a minimální teploty vzduchu, úhrn srážek, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu si lze zobrazit v nové interaktivní mapě České republiky. Vybráním příslušného meteorologického prvku a období (dnes, zítra, pozítří) se zobrazí jeho plošné rozložení v mapě ČR. Přiblížením mapy na zvolený katastr a kliknutím na něj se zobrazí v podobě tabulky kompletní předpověď počasí na 3 dny dopředu. Přesnost předpovědi pozitivně ovlivňuje velmi vysoké rozlišení předpovědního modelu ČHMÚ Aladin (1×1 km2). V případě úhrnů srážek nabízí web výhled srážek až na 10 dnů dopředu.

Náhled zobrazení plošného rozložení předpovědi minimální teploty vzduchu a kompletní předpovědi pro katastr Běchovice
Náhled zobrazení plošného rozložení předpovědi minimální teploty vzduchu a kompletní předpovědi pro katastr Běchovice

Náhled výhledu srážek na 4. až 10. den pro území ČR
Náhled výhledu srážek na 4. až 10. den pro území ČR

Přehled počasí zahrnující teploty vzduchu a půdy, vlhkost vzduchu, srážky, sluneční svit, riziko mrazů a sucha si lze zobrazit ve formě interaktivních grafů. Aplikace navíc umožňuje pro konkrétní katastrální území výpočet kumulativních srážek a teploty za stanovené období. Aplikace umožňuje pohled do minulosti díky možnosti zvolit si období v kalendáři a zobrazit si data v tabulce s možností jejich exportu, např. do excelu. Zemědělec využívající aplikaci tak může snadno sledovat vybrané meteorologické prvky přímo na území, které ho zajímá. Zdrojem dat jsou naměřené údaje ze stanic ČHMÚ.

Silnou stránkou portálu agropočasí je to, že nejsou zobrazovány údaje získané z pouze jednoho zdroje. Výstupy jsou založené na komplikovaných algoritmech, které vybírají nejrelevantnější zdroje informací a přihlíží k místním podmínkám. Použité techniky poskytují nejvyšší přesnost dat.

Teploty vzduchu pro Běchovice za období 6. až 25. února 2023
Teploty vzduchu pro Běchovice za období 6. až 25. února 2023

Kumulativní úhrn srážek pro Běchovice za období od 1. ledna do 25. února 2023
Kumulativní úhrn srážek pro Běchovice za období od 1. ledna do 25. února 2023

Aplikace je veřejně přístupná pro všechny zájemce, na jejím vývoji se podíleli odborníci z řad agrometeorologů a počítačových specialistů z České zemědělské univerzity Praha (Katedra agroekologie a rostlinné produkce) a Českého hydrometeorologického ústavu Praha (Oddělení biometeorologických aplikací). Součástí aplikace je kromě odborných sekcí i diskusní fórum a vysvětlení nejčastějších dotazů.

Závěr

Běžné aplikace s předpovědí počasí vychází z globálních modelů, které poskytují kvůli malému rozlišení pouze plošný výhled počasí a velmi hrubou informaci pro konkrétní bod či území. Oproti tomu portál Agropočasí nabízí až 80× vyšší rozlišení předpovědi, a tím i detailnější a spolehlivější předpověď až na úrovni jednotlivých katastrů.

Pomocí aplikace Agropočasí může farmář sledovat aktuální a minulé počasí v každém katastru zvlášť, včetně teploty vzduchu a půdy, vlhkosti, rychlosti větru, délky slunečního svitu a množství srážek. Aplikace umožňuje s daty pracovat, počítat kumulované srážky a teploty za zvolené období.

V současnosti se počasí mění a globální změna klimatu mění dosavadní zemědělské postupy. To je důvod, proč je analýza počasí v zemědělství nanejvýš důležitá. Přesné a spolehlivé informace pomáhají zemědělcům rychle se přizpůsobit situaci, zmírňovat rizika, a také plánovat agrotechnické práce tím nejefektivnějším způsobem.

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MZe NAZV č. QK1910269 „Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu“.

Související články

Ekonomika ochrany brambor proti chorobám a škůdcům u vybraných pěstitelů Vysočiny

07. 04. 2023 Ing. Milan Čížek, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Management Zobrazeno 748x

Regenerativní zemědělství je návrat k přírodě a jejím přirozeným vztahům

06. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 327x

Nový velký hráč v oblasti regenerativního zemědělství vstupuje na česhý trh

02. 03. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 272x

Konference Živá krajina se zaměřila na strategii EU, uhlík a život v půdě

02. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 399x

Další články v kategorii Management

detail