Chemap Agro s.r.o.

BASF inovuje pro udržitelné zemědělství

03. 11. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 944x

Společnost BASF představila svůj plán inovací pro český trh. Od roku 2023 uvede na trh několik klíčových produktů. Patří mezi ně osiva s novými užitnými vlastnostmi, ale také přípravky na ochranu rostlin či digitální nástroje. V souladu s firemní strategií se divize BASF Řešení pro zemědělství stále více zaměřuje na portfolio, jež zemědělcům umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi zemědělskou produktivitou, ochranou životního prostředí a nároky spotřebitelů.

  • Společnost BASF uvede na jaře 2021 na český trh inovativní účinnou látku Revysol® v podobě dvou nových fungicidů Tango® Flex a Revycare®, určených pro obilniny.
  • BASF aktivně přispívá k udržitelnému zemědělství v České republice prostřednictvím iniciativy FarmNetwork Sustainability, která propaguje biologickou rozmanitost.
  • Špičkové produkty na trhu v oblasti regulace dusíku, jako jsou Vizura® a Limus®, zvyšují v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu účinnost aplikace hnojiv.

Společnost BASF představila svůj plán inovací pro český trh se zaměřením na pěstování obilnin. Od roku 2023 uvede na trh několik klíčových produktů. Patří mezi ně osiva s novými užitnými vlastnostmi, ale také přípravky na ochranu rostlin či digitální nástroje. V souladu s firemní strategií se divize BASF Řešení pro zemědělství stále více zaměřuje na portfolio, jež zemědělcům umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi zemědělskou produktivitou, ochranou životního prostředí a nároky spotřebitelů.

„Abychom do roku 2050 nasytili populaci 9,7 miliard lidí, musíme podle odhadů zvýšit produktivitu zemědělství o 50 %. Současně však zemědělství čelí výzvám, jako jsou změna klimatu, omezené množství orné půdy a neustále se měnící společenské požadavky,“ říká Michael Wagner, ředitel regionu severní Evropa divize Řešení pro zemědělství BASF SE.

„Naším cílem je najít praktická řešení, jež umožní produkci s vyššími výnosy a lepší odolnost rostlin vůči stresu, optimalizují využití vstupů a podpoří biologickou rozmanitost. Máme vynikající plán inovací a podporujeme zemědělce při nalézání správné rovnováhy mezi ekonomickými a ekologickými požadavky,“ dodává Michael Wagner.

Mezi nové produkty BASF patří přípravky na ochranu rostlin i digitální nástroje

Mezi nové produkty BASF patří přípravky na ochranu rostlin i digitální nástroje

Rostliny s vyšším výnosem, lepší odolností vůči stresu a nižší uhlíkovou stopou

Jedním z příkladů inovačního potenciálu BASF jsou plánovaná řešení pro obilniny, díky nimž mají plodiny prokazatelně vyšší výnosy i lepší odolnost vůči teplu a suchu, vyžadují méně vody či přípravků na ochranu rostlin a celkově přispívají k bohatší úrodě při plném zachování principů udržitelnosti a šetrnosti. Patří sem:

Fungicidy

BASF uvede na začátku roku 2021 na český trh svou novou účinnou látku Revysol® (obecný název mefentriflukonazol). Revysol®, první izopropanolový azol registrovaný pro použití v pšenici a ječmeni, je zároveň také první z této skupiny azolů, který byl uveden na trh. Umožňuje zemědělcům snižovat aplikační dávky a šetřit zdroje, přičemž vykazuje vynikající biologickou účinnost proti patogenům, s nimiž se obtížně bojuje. Díky řešením na bázi Revysolu® zemědělci rovněž získávají větší nezávislost na nepříznivých podmínkách, jako jsou déšť, nízké teploty nebo extrémní sluneční záření. Fungicidy na bázi Revysolu® Tango® Flex a Revycare® dostaly registraci pro použití v České republice od příštího jara. „Pro zemědělský sektor je to skvělá zpráva. Zavedení přípravků na bázi Revysolu® přichází v kritické době, kdy zemědělci čelí stále náročnějším výzvám a přípravky jsou podrobovány čím dál přísnějším kritériím. Proto tuto novinku nazýváme revylucí,“ uvádí Johannes Weimer, ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství pro Českou republiku a Slovensko a dodává „Naše inovace na bázi Revysolu® – Revycare® a Tango® Flex – vykazují skvělé výsledky v oblasti kurativity chorob i dlouhodobé prevence. Ve srovnání s konvenčními azoly tedy přinášejí vyšší úroveň účinnosti proti chorobám“.

Osiva a jejich vlastnosti

Vysoká poptávka po pšenici vyžaduje celosvětově značné investice do inovací. Také ve vývoji hybridních osiv pšenice zastává BASF pozici mezinárodního lídra. Hybridní pšenice, jež má být uvedena na trh v polovině desetiletí, změní způsob produkce pšenice. Zemědělci v Evropě a Severní Americe získají osiva pro optimalizaci výnosů, stabilizaci produkce a zlepšení kvality zrna. Hybridní pšenice navíc pro šlechtitele představuje nástroj, jehož prostřednictvím mohou zlepšovat vlastnosti rostlin, a tak čelit měnícím se klimatickým podmínkám.

Herbicidy

BASF vyvinula herbicidní účinnou látku Luximo®, která přináší nový způsob regulace plevelů; půjde o první nově registrovaný graminicid na trhu za více než 20 let. Účinná látka se skládá z více než 50 % z obnovitelných surovin, mj. z přírodní pryskyřice nebo vedlejších produktů výroby papíru.

BASF uvede na český trh inovativní účinnou látku Revysol

BASF uvede na český trh inovativní účinnou látku Revysol

BASF je klíčovou hnací silou udržitelného zemědělství

Ve svém podnikání BASF dlouhodobě uplatňuje zásadu rovnováhy tří aspektů: ekonomického, ekologického a společenského. V této logice BASF nejen investuje do výzkumu a vývoje, ale také implementuje progresivní řešení na lokální úrovni a realizuje konkrétní projekty na podporu udržitelnosti. Jedním z nich je iniciativa FarmNetwork Sustainability, kterou tvoří ve spolupráci s BASF nezávislí zemědělci, ekologické organizace, univerzity, výzkumné ústavy a průmyslové společnosti. V rámci projektu se testuje řada praktických opatření v oblasti druhové rozmanitosti; úspěch těchto opatření sledují a vyhodnocují externí odborníci; prověřená řešení se následně dostávají do širší praxe. Klíčovým partnerem projektu se v České republice stala farma Lukavec.

V portfoliu BASF dále figurují přípravky pro management dusíku Vizura® a Limus®. Ty zvyšují účinnost aplikace hnojiv v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu. „Vizura® a Limus® představují tzv. inhibitory dusíku. To znamená, že stabilizují dusík v půdě po aplikaci o 10–14 dní déle. Hnojení se tak stává rentabilnějším a přispívá ke snížení emisí amoniakálního dusíku o 40–50 %,“ komentuje Johannes Weimer.

Další klíčovou součást strategie udržitelnosti BASF tvoří produktový stewardship. BASF dodržuje odpovědné a etické principy v průběhu celého životního cyklu přípravků na ochranu rostlin: od vývoje přes použití až po konečnou likvidaci. BASF proto vyvinula nový uzavřený manipulační systém (Closed Transfer System, CTS), díky němuž je manipulace s přípravky na ochranu rostlin pro zemědělce snazší, rychlejší a bezpečnější. CTS uvede na evropský trh od roku 2021 šest průmyslových partnerů: ADAMA, BASF, CERTIS, CORTEVA, Nufarm a Syngenta.

„Udržitelnost a produktový stewardship vždy patřily k zásadám našeho podnikání. V souladu s tím i s cíli Zelené dohody a strategie Od zemědělce ke spotřebiteli podporujeme udržitelné zemědělství na české, evropské i celosvětové úrovni,“ uzavírá Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Více informací o plánovaných inovacích BASF v oblasti zemědělství najdete na globálním inovačním webu BASF nebo na adrese www.agro.basf.cz.

Připraveno podle tiskové zprávy.

Johannes Weimer a Filip Dvořák

Johannes Weimer a Filip Dvořák

BASF inovuje pro udržitelné zemědělství

Johannes Weimer a Filip Dvořák
BASF uvede na český trh inovativní účinnou látku Revysol
Mezi nové produkty BASF patří přípravky na ochranu rostlin i digitální nástroje

Související články

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 04. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 16185x

Metazachlor a jeho vliv na kvalitu vod v ČR

28. 02. 2021 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.; Český hydrometeorologický ústav Praha Management Zobrazeno 388x

Pesticidy a jejich nálezy v zemědělské půdě

24. 02. 2021 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D., Mgr. Petra Kosubová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Management Zobrazeno 423x

Další články v kategorii Management

detail