Chemap Agro s.r.o.

BASF po akvizici rozšiřuje nabídku

12. 12. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1244x

Poslední doba je v oblasti chemických společností dodávajících přípravky na ochranu rostlin do zemědělství ve znamení akvizic. Nejinak je tomu i u společnosti BASF, která od společnosti Bayer získala část jejího portfolia, aby splnila podmínky největšího obchodu v dějinách zemědělství, což je nákup společnosti Monsanto. Tato transakce se týkala mnoha produktů zahrnujících nejenom přípravky, ale především osiva a další služby, které byly blíže prezentovány vedením české pobočky BASF v Praze na tiskové konferenci uspořádané v druhé polovině srpna v Praze.

Proseeds

Tato transakce je velmi významným milníkem společnosti BASF. Jedná o největší akvizici v dějinách této společnosti, uvedla Susann Kluge, ředitelka společnosti BASF pro Česku republiku a Slovensko. Zakončení transakce v hodnotě 7,6 mld. € bylo velmi zdlouhavé a po několika odkladech se ji podařilo úspěšně uzavřít 1. srpna 2018, kdy došlo k oficiálnímu přesunu celé zakoupené části společnosti Bayer včetně pracovníků. Akvizice dále rozšířila vlastní široké portfolio, a do budoucna nabízí další možnosti růstu společnosti. Tímto společnost také učinila historicky první krok v oblasti obchodu s osivy, neselektivními herbicidy a nematocidním ošetřením osiva. Získána byla také široká výzkumná a vývojová platforma řešící digitalizaci zemědělství. Nové možnosti přinesou další prostor pro růst na stávajících trzích, kde společnost již působí a nabízí řešení. Příkladem je vlastní digitální platforma Maglis, která bude doplněna získaným systémem Xarvio, což po spojení umožní další výrazný růst v digitální oblasti.

Významnou součástí a důvodem akvizice bylo získání vlastní nabídky osiv, uvedla dále Susann Kluge. Nabídka se tak rozšíří o osiva jarní a ozimé řepky, sóji, bavlny a zeleniny. Hlavní uplatnění tato osiva nachází v severní a jižní Americe, kde dojde k navýšení tržeb o 1,7 mld. €. Hodnota obchodů v Evropě se pohybuje na úrovní 400 mil. € a v Asii je to 200 mil. €.

Před akvizicí měla zemědělské divize BASF téměř 8000 zaměstnanců. Po spojení došlo k rozšíření o dalších 4500 lidí z více než 50 zemí na celém světě, ze kterých více než 40 % působí ve výzkumu a vývoji. Současně bylo získáno více než 200 regionálních šlechtitelských a množitelských stanic. Nabídka společnosti se tímto rozšířila ve více než 60 zemích celého světa, kde budou nabízena i nová řešení ke stávajícím produktům. Rozšíří se také výrobní kapacity díky 5 získaným výrobním závodům. Celkově se očekává u společnosti roční nárůstů tržeb o více než 2 mld. €.

Marketingovou strategii pro příští roky podrobněji popsal Matthias Horsch, marketingový manažer BASF pro Českou republiku a Slovensko. Spojením dojde k synergickému propojení chemické a biologické ochrany, osiv a šlechtitelského materiálu díky řešením ušitým na míru vyšším výnosům. Akvizicí společnost dostává další možnost rychlé reakce na potřeby pěstitelů široké řady plodin v rychle se měnících podmínkách. Toto snažení bude podpořeno novými zaměstnanci a jejich zkušenostmi. Výsledným cílem je nabízet zákazníkům integrovaná řešení zahrnující osiva, ochranu a další vstupy potřebné pro úspěšné pěstování, uzavřel Matthias Horsch.

Velké změny se odehrály také ve vztahu k zákazníkům, kdy bylo důležité plynule přenést distribuci do vlastního systému, tak aby zákazník nepocítil žádnou změnu, uvedl Ing. Zdeněk Šonský, vedoucí obchodu pro Českou republiku. To se povedlo a od 1. srpna byla osiva zařazena do nabídky BASF a již se prodávají pod touto značkou a daří se uskutečňovat obchody. Do dalších let bude snaha spojit nabídku produktů pro nalezení vhodné nabídky pro zákazníky.

Součástí obchodu bylo i převzetí Ing. Romana Sýkory ze společnosti Bayer, který nadále zajišťuje obchod s osivy, nyní již pod hlavičkou BASF, který potvrdil profesionálnost celého přechodu, kdy již od prvního dne bylo možno plně dodávat osiva. Akvizicí dochází k převzetí šlechtitelského centra v Astene, které v oblasti šlechtění řepky působí více než 20 let. Díky investicím a dlouhodobým zkušenostem tak může být v brzké době dosaženo významných výsledků, které budou kopírovat úspěch na severoamerickém kontinentu, kde tato osiva zaznamenávají excelentní výsledky. Výkonnost dodávaných materiálů neustále roste a potvrzuje správnost nastavené cesty, která započala v roce 1990. Dalším významným mezníkem byl rok 2006, kdy začalo evropské šlechtění hybridní řepky zakoupením sytému Ogu-INRA, na které v následujícím roce navázala úzká spolupráce s firmou Euralis, ze které vzešlo 10 nových linií. Rozvoj byl dále podpořen v roce 2011, kdy byla koupena společnost Raps a v portfoliu přibylo 19 nových materiálů, včetně známé odrůdy Jumper, která byla u nás v tomto roce registrována. Nabídka se postupně rozrostla na 45 odrůd, které jsou nabízeny ve 30 zemích. Nadále jsou dodávány pod původními názvy včetně značky Invigor, která postupně nahradí původní jmenné pojmenování odrůd.

Podrobnosti akvizice společnosti Basf představila Susann Kluge (vlevo), Matthias Horsch a Roman Sýkora (vpravo)
Podrobnosti akvizice společnosti Basf představila Susann Kluge (vlevo), Matthias Horsch a Roman Sýkora (vpravo)

Zodpovězené dotazy

Kdy budou jednotlivé technologie a produkty získané v rámci akvizice uvedeny na český trh?

Matthias Horsch: Osiva již jsou na trhu od prvního dne přechodu pod společnost BASF a nijak se nezměnila nabídka. Oblast digitálních produktů Maglis a Xarvio vyžaduje bližší posouzení jak oba projekty spojit a počítá se s uvedením ve střednědobém horizontu.

Jak bude technologie Clearfield propojena s nakoupenými osivy?

Matthias Horsch: Nadále bude technologie Clearfiled nabízena ostatním šlechtitelům a nebude snaha nijak tuto spolupráci přerušovat. V brzké době budou nabídnuty vlastní odrůdy s Clearfiled technologií. Zatím nebylo rozhodnuto jakým způsobem bude nabídka osiv a chemie spojena do případných výhodných balíčků atd.

Bude Basf nabízet osiva zelenin v ČR?

Susann Kluge: Součástí akvizice je i nákup osiv značky Nunhems, kde je zahrnuto mnoho druhů zeleniny. V současnosti je toto osivo výhradně zastupováno jednou společností na českém i slovenském trhu a tato spolupráce bude nadále pokračovat. Bude nadále také zachována známka Nunhems u těchto osiv.

Předpokládáte uvedení hybridních pšenic, které byly součástí akvizice, na český trh?

Ing. Roman Sýkora: Obilniny jsou nejvýznamnější plodinou pěstovanou v Evropě a předpokládá se uvedení i těchto osiv. Nyní se hledají vhodné materiály a do budoucna odrůdy hybridních pšenic zajisté naleznou uplatnění i u nás.

Do kterých oblastí bude určena technologie digitálního zemědělství Xarvio a jak bude uvedena na trh? Předpokládáte zapojení dalších subjektů?

Matthias Horsch: Nyní je třeba především zjistit možnosti propojení s vlastním řešením a do budoucna se předpokládá zapojení do dalších systémů řízení farem.

Susann Kluge: Zakoupený systém Xarvio obsahuje možnost propojení pozemků a výběr produktů, kdy jsou zohledněna veškerá omezení. Přípravky jsou na poli přesně aplikovány s respektováním těchto omezení. Součástí je také doporučení pro výběr přípravku podle řešeného škodlivého činitele. Otázkou zůstává, v jakém časovém horizontu se je podaří propojit, ale ze strany společnosti BASF bude snaha tuto technologii uvést na trh.

Ing. Zdeněk Šonský: Současný vývoj v této oblasti je ve znamení vlastních a roztříštěných řešení jednotlivých firem dodávajících navigační technologie a prostředky pro precizní zemědělství. Především iniciativa z Evropské unie je snaha o unifikaci a sjednocení prostředků pro vývoj jednotného systému. Toto však je řešením do mnoha následujících let, aby vznikl systém, který bude pomocníkem zemědělců, distributorů i dalších zapojených firem, který usnadní mnohdy náročné rozhodování a nutnost dodržování legislativních požadavků.

Součástí obchodu je i systém LibertyLink. Jaký je předpoklad uvedení na trh?

Matthias Horsch: Konzervativní politika a legislativní omezení v současnosti nedává šanci uvedení na evropský trh.

Budou nakoupené osiva sóji použitelná pro Českou republiku a budou nabízena?

Ing. Roman Sýkora: Hlavní uplatnění tato osiva sóji nacházejí v severní a jižní Americe. V následujících několika letech se nepředpokládá uvedení na český trh.

Bude nabízen systém nematocidního ošetření osiva a najde uplatnění i u nás, např. v nejkritičtěji ohrožené cukrové řepě?

Ing. Zdeněk Šonský: Po vyhodnocení situace na trhu bude zvažován další postup v této oblasti. Až na základě této analýzy bude zváženo na nadnárodní úrovni případné uvedení na trh. Každá příležitost je zde velmi vítána, ale termín zatím nelze ani odhadovat.

Související články

Budoucnost pěstování cukrové řepy

04. 05. 2020 Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Management Zobrazeno 605x

Nabídka pěstování cukrové řepy

06. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 384x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 14976x

Agroprace.cz - Pomohou agro studenti?

27. 03. 2020 Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Michal Vokřál, CSc. Management Zobrazeno 665x

BASF stále pomáhá

24. 03. 2020 BASF spol. s r. o. Management Zobrazeno 509x

Další články v kategorii Management

detail