Chemap Agro s.r.o.

BASF roste díky inovacím

25. 11. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 841x

Společnost BASF je jednou z hlavních společností na současném zemědělském trhu, která díky inovacím předpokládá v následujících letech další výrazný růst. Současnou situaci a především chystané novinky představili zástupci společnosti během tiskové konference uspořádané v nově získané nizozemské společnosti Nunhems Netherlands BV, zabývající se šlechtěním zeleniny.

Proseeds

Během úvodního vystoupení představil Vincent Gros, ředitel zemědělské divize BASF, současnou situaci společnosti a především vnímání současného a budoucího trhu, kdy je třeba brát v úvahu jak potřeby zemědělců, tak i ostatních skupin obyvatel, pro pochopení, o jaké produkty bude zájem. Základem současné nabídky jsou přípravky na ochranu rostlin, mořidla, osiva a prostředky digitálního zemědělství, které dávají předpoklad dalšího růstu v celosvětovém měřítku. Do roku 2030 je tak očekáváno navýšení obratu zemědělské divize o 50 %. Tento předpoklad je podpořen více než 30 novými produkty, které by do roku 2028 měly přijít na trh a odhaduje se jejich potenciál navýšení obratu až o 6 mld. Euro. Tyto údaje odpovídají současnému trendu, kdy společnost roste o 5 % ročně. Rozvoji napomáhají i investice do výzkumu a vývoje, které v letošním roce činily přibližně 900 mil. Euro. Současná strategie firmy je otevřená novým výzvám a technologiím, které se mohou stát dalšími součástmi rozvoje společnosti, jak uvedl Vincent Gros. V následujících letech se tak chystá příchod 9 nových účinných látek, unikátních řešení a výkonných odrůd zeleniny, bavlny, sóji a také hybridní pšenice, jejíž uvedení se na našem trhu chystá ve střednědobém horizontu. Rozšíření portfolia nabízených řešení umožnila akvizice části aktivit společnosti Bayer.

Společnost BASF působí na celosvětovém trhu, kde nejvýznamnějšími plodinami jsou sója, kukuřice a bavlna, pěstované v Americe, které se na celkovém obratu podílí 30 %. Přibližné 18% podíl má zelenina pěstovaná po celém světě, což znamená, že společnosti BASF je globálně 3. největším dodavatelem v této oblasti. Z celkových tržeb 92 mld. Euro se obilniny, řepka a slunečnice podílí 12 %. Poslední významnou plodinou je rýže pěstovaná v celé Asii, která tvoří 8 % obratu.

Současnou pozici společnosti BASF a vizi do budoucna představil Vincent Gros, ředitel zemědělské divize BASF
Současnou pozici společnosti BASF a vizi do budoucna představil Vincent Gros, ředitel zemědělské divize BASF

Rozsáhlý areál a ústředí společnosti Nunhems
Rozsáhlý areál a ústředí společnosti Nunhems

Při šlechtění zeleniny je věnována velká pozornost také preferencím zákazníků, které se liší i podle jednotlivých zemí
Při šlechtění zeleniny je věnována velká pozornost také preferencím zákazníků, které se liší i podle jednotlivých zemí

Příkladem nové aktivity společnosti je i sídlo šlechtitelské společnosti Nunhems Netherlands BV v Nizozemsku, které se zabývá šlechtěním zeleniny. O velikosti areálu vypovídá plocha skleníků činící přes 55 ha. Celková rozloha areálu je přes 67 ha. Pracuje zde téměř 800 zaměstnanců zabývajících se nejen šlechtěním, ale i navazujícími aktivitami jako je molekulární genetika, fytopatologie, digitalizace, markerování, technologie pěstování a možnosti vedení rostlin. V současnosti má tato společnost zaregistrováno přes 1200 odrůd od 24 různých plodin. Mezi nejvýznamnější šlechtěné plodiny patří rajčata, okurky, mrkev, špenát, pór, celer a chřest. Při výběru nových odrůd je velký důraz kladen na preferenci spotřebitelů a očekávané trendy do budoucna, kdy se především u mladé generace výrazně mění požadavky na chuť, vzhled i obsah nutričních látek a vitamínů v nakupované zelenině s důrazem na zdravý životní styl. Při výběru je třeba také zohlednit požadavky pěstitelských technologií, kdy rajčata pěstovaná ve sklenících hydroponickým systémem přirůstají až 30 cm za týden a je vyprodukováno až 50 kg rajčat/m2. Obdobně i u salátových okurek je pomocí vyšlechtěných odrůd dosaženo sklizně až 300 ks okurek/m2 za rok. Právě pro ověřování těchto moderních metod pěstování byl v loňském roce otevřen nový skleník o ploše 2,5 ha, na který navazuje i potřebné technické a administrativní zázemí, kde je možno zjistit nároky rostlin na prostředí a optimalizovat technologii jejich pěstování. Dalším mezníkem zefektivnění pěstování ve sklenících bude využití robotických prostředků, které zajistí nejen sklizeň, ale dle průběhu počasí i preventivní ošetření v těch částech skleníku, kde se očekává zvýšený infekční tlak, nebo odstranění listů v místě dozrávání plodů. Tito nepřetržitě pracující roboti by tak dokázali odstranit namáhavou ruční práci a zvýšit kvalitu i nutriční hodnotu sklizené produkce.

Pojem digitalizace nabývá na významu také u polních plodin, kde společnost BASF nabízí v současnosti 2 produkty - xarvioTM Scouting a xarvioTM Field Manager a od příštího roku se očekává rozšíření o 3. produkt, kterým bude xarvioTM Healthy Fields. Tyto inovované prostředky přináší nové možnosti efektivity pro uživatele i budoucí rozvoj společnosti, kde je další rozvoj zaměřen do tří hlavních oblastí digitálních aktivit. Mezi tyto aktivity patří podpora zákazníků, digitalizace obchodního řetězce a digitalizace ve výzkumu a vývoji. Současné digitální řešení dostupné zájemcům na mobilních zařízeních Android a IOS jsou volně dostupná a zájemci je zatím mohou používat bezplatně. Základem je systém xarvioTM Scouting, který má několik různorodých funkcí pomáhajících při rozhodování, jako je pomoc s identifikací plevelů a chorob, vyhodnocení počtu zachycených škůdců na žlutých miskách nebo úrovně poškození listové plochy. Dalším řešením usnadňujícím především aplikaci přípravků je xarvioTM Field Manager, který zobrazí stav porostu a následně umožní zvolit optimální načasování zásahu na základě aktuálních podmínek. Následně doporučí aplikační mapy s vhodným dávkováním v jednotlivých zónách. Nejnovější aplikací, jejíž uvedení se zatím připravuje, je xarvio Healthy Fields, který představuje nový obchodní model, kdy nejsou přímo doporučována jednotlivá řešení, ale jsou doporučovány zásahy, které zajistí ochranu po celou dobu růstu. Přímo na jednotlivých pozemcích je vidět na základě barevného zvýraznění jaké je případné riziko výskytu patogenů nebo škůdců. Při vysokém nebezpečí plocha již zčervená a je doporučeno ošetření. Po provedení zásahu se barva pozemku opět změní po dobu působení, než nastane další potřeba zásahu. Doporučení jsou prováděna na základě dlouhodobé analýzy družicových dat, kdy se zohledňuje jak aktuální situace, tak i průběžný stav během vegetace, který postihne variabilitu pozemku.

Také na příští rok se chystá novinka v oblasti ochrany rostlin, kterou je nová účinná látka zaváděná pod označením Revysol®, jejíž chemický název je mefentrifluconazole. Jedná se o zcela novou skupinu triazolů a lze očekávat další dlouhé setrvání na trhu, protože se jí nedotknou v současnosti chystané restrikce, naopak bude vítaným rozšířením v rámci dodržování antirezistentních strategií. Látka bude součástí směsných přípravků, jejichž složení se bude lišit podle místa použití. Zpočátku bude zaregistrována do obilnin proti listovým skvrnitostem a očekává se zavedení například v sousedním Polsku, u nás si ale asi budeme muset počkat až na další sezonu. V následujících letech se očekává rozšíření do řepky a slunečnice. V dalších letech se očekává také možnost použití v sadech, vinicích, cukrovce a kukuřici. Testování přípravku probíhající ve Velké Británii příznivě hodnotí především sílu účinku na braničnatky v porovnání s ostatními triazoly, které přišly na trh v posledních 10–15 letech.

Především pro obsluhu představuje usnadnění nově vyvinutý systém plnění postřikovačů easyconnect, vyvinutý ve spolupráci s designérskou společností Busse a nabízený společností Pentair Hypro. Systém je unikátní v použití dvoudílné zátky na kanystru, která je při plnění přímo zasazena do plnícího adaptéru umístěného na postřikovači. Systém je plně použitelný s běžnými 1–20 l kanystry. Zátka kanystru obsahuje dvě víčka. Vrchní je pouze krycí, chránící vnitřní zátku během transportu, uvnitř je měkčí plastová zátka, která se po nasazení na plnící zařízení a následném zatlačení zachytí a posune do kanystru. Následně je možno vyprázdnit celý kanystr a vypláchnout ho proudem vody, nebo použít pouze část obsahu. Při zavírání se vnitřní zátka znovu vrátí do šroubovacího uzávěru a bezpečně uzavře zbývající obsah. Před sejmutím se zátka opláchne, aby nehrozilo riziko pro obsluhu. Systém výrazně urychluje plnění a zároveň zlepšuje bezpečnost pro obsluhu i životní prostředí. Zařízení je možno domontovat na všechny běžné postřikovače, kde postačuje pouze připojení na čistou vodu a plnící potrubí bez nutnosti zásahu do činnosti postřikovače. Pro fungování je rozhodující použití normovaných uzávěrů, jejichž využití se předpokládá u několika předních chemických firem jako je BASF, Adama, Syngenta, Corteva a Nufarm. Zkušební testování probíhalo již v letošním roce v některých zemích. Od sezony 2021/22 se bude dodávat na kanystrech v Německu, Francii, Dánsku, Nizozemsku a Velké Británii, další země budou následovat později.

 

Ukázka bezpečnosti při použití systému easyconnect
Ukázka bezpečnosti při použití systému easyconnect

Ukázka bezpečnosti při použití systému easyconnect
Ukázka bezpečnosti při použití systému easyconnect

Detail provedení uzávěru kanystru systému easyconnect
Detail provedení uzávěru kanystru systému easyconnect

Související články

Budoucnost pěstování cukrové řepy

04. 05. 2020 Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Management Zobrazeno 615x

Nabídka pěstování cukrové řepy

06. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 387x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 14979x

Agroprace.cz - Pomohou agro studenti?

27. 03. 2020 Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Michal Vokřál, CSc. Management Zobrazeno 669x

BASF stále pomáhá

24. 03. 2020 BASF spol. s r. o. Management Zobrazeno 510x

Další články v kategorii Management

detail