Chemap Agro s.r.o.

BASF v měnící se době

27. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1881x

Společnost BASF uspořádala na začátku září letošního roku tiskovou konferenci, na které představila nejen současnou pozici na trhu, ale také novinky v ochraně rostlin a dalších oblastech podnikání vztahujících se k zemědělství. Zároveň bylo slavnostně představeno nové centrum pro výzkum biologických přípravků a ochranu osiva v Limburgerhofu, kde se nachází výzkumné centrum ochrany rostlin společnosti BASF, která sídlí a provozuje chemický areál v nedalekém Ludwigshafenu.

Aktuální pozici a ekonomické výsledky společnosti představil Dr. Harald Schwanger, člen představenstva společnosti BASF. V posledních deseti letech, tržby divize vzrostly z 3,3 miliard € až na 5,8 miliard €, což představuje nárůst o 75 %. Tento vynikající výkon ukazuje, že společnost plní dřívější sliby. Nárůst tržeb byl vyvážen napříč jednotlivými světovými regiony a produkty. Průměrná marže divize vzrostla o více než 25 % oproti předchozímu období, kdy již byla společnost lídrem výkonnosti v agrochemickém průmyslu. To potvrzuje význam divize Crop Protection a její místo v celé společnosti BASF. V rámci celého koncernu společnosti BASF se divize ochrany rostlin podílí na prodeji 8 %, ale díky efektivitě vytváří 16 % zisku. Společnost celkově zaměstnává více než 112 tisíc lidí, z čehož téměř 11 tisíc pracuje na novém výzkumu. Efektivita výzkumu je dále podporována spoluprácí s univerzitami, výzkumnými institucemi i spoluprací s dalšími firmami, se kterými probíhá přibližně 600 výzkumných projektů. O rozsahu výzkumu a vývoje svědčí přibližně 1000 patentů podaných v roce 2015.

Aktuální situaci představil Dr. Harald Schwanger, člen představenstva společnosti BASF
Aktuální situaci představil Dr. Harald Schwanger, člen představenstva společnosti BASF

Nová řešení

Silná pozice společnosti BASF dává možnost přinést zákazníkům nová řešení, která zohledňují jejich specifické požadavky, uvedl na začátku své přednášky Markus Heldt, prezident divize Ochrany rostlin. Díky celosvětové působnosti a schopnosti porozumět potřebám a měnícím se požadavkům, tak může společnost nabízet nová řešení, která dále zefektivní každodenní práci jednotlivých uživatelů nabízených produktů. Celý trh však prodělává výrazné změny a společnost se neustále snaží reagovat a nabízet inovativní řešení.

Jasným signálem, že se toto úsilí daří naplňovat a přinášet požadovaná řešení, je představená pozice firmy. Klíčovou roli v růstu hrají nové produkty, které pohání další růst, čemuž napomáhá přímý kontakt se zákazníky. Společnost předpokládá, že nově uvedené produkty v letech 2015–2025 přinesou tržby v řádu 3 mld. €. Dokladem toho jsou produkty, které byly uvedeny v posledních pěti letech a významně se podílí na celkovém obratu společnosti. V letech 2015–20 se na růstu budou podílet nové přípravky, které budou postupně zaváděny v jednotlivých zemích. Jedná se například o představený fungicid Revysol, připravuje se herbicid proti trávovitým plevelům, dva nové insekticidy, dva způsoby herbicidní tolerance a tři nové produkty s působením na růst rostlin. V horizontu let 2020–25 se očekává uvedení dvou nových fungicidů, jednoho herbicidu a insekticidu, herbicidní tolerance a přípravku pro podporu růstu.

Nové produkty společnosti popsal Markus Heldt, prezident divize Ochrany rostlin
Nové produkty společnosti popsal Markus Heldt, prezident divize Ochrany rostlin

Nový fungicid Revysol uvedl Rolf Reinecke
Nový fungicid Revysol uvedl Rolf Reinecke

Fungicid Revysol

Během svého vystoupení Markus Heldt představil nový fungicid Revysol, obsahující účinnou látku mefentrifluconazole patřící do skupiny azolů, kterou společnost označuje jako isopropanol-azoly, který je výsledkem dlouhodobého výzkumu společnosti v oblasti fungicidní ochrany rostlin. Uvedením se tak završila cesta, které začala před více než 10 lety. Na začátku stálo téměř 140 tisíc různých molekul, ale po podrobném hodnocení zůstala pouze jedna, splňující všechny náročné požadavky nejen na účinnost, ale především vzhledem k životnímu prostředí. Cena za takovýto výzkum je také velmi vysoká a převyšuje v přepočtu 6 mld. Kč. Během testů prokázala nová účinná látka velmi příznivé vlastnosti a stane se novou zajímavou možností v řešení rezistence houbových patogenů. Umožňuje použití jak při listové, tak i dalších způsobech aplikací. Zajišťuje kurativní a dlouhodobou preventivní ochranu s vysokým účinkem na široké spektrum patogenů v běžných polních i speciálních plodinách. Pozitivní hodnocení potvrzují také probíhající registrační řízení. Uvedení na vybrané evropské trhy se očekává v letech 2018–19.

Řešené plevelů

Významným rizikem současné herbicidní ochrany je nárůst rezistence plevelů vůči používaným účinným látkám. Vzhledem k celosvětovému působení registruje společnost BASF 250 druhů plevelů, které vyžadují pozornost s ohledem na zaznamenanou rezistenci k současně používaným účinným látkám, což dále zvyšuje potřebu inovací v této oblasti. Výsledkem je pokročilý stupeň vývoje nových účinných látek z různých chemických skupin.

Příkladem je nový herbicid proti trávovitým plevelům v rýži, který se chystá k uvedení v USA a okolních zemích. Podařilo se vyvinout novou formulaci účinné látky dicamba, která bude uvedena na trh již v letošním roce. Chystá se také uvedení nové účinné látky ze skupiny PPO inhibitorů, která by měla znamenat novou možnost v řešení rezistentních plevelů.

Insekticidy a akaricidy

Vývoj neustává také v oblasti ochrany proti škůdcům. Nově byl představen akaricid Nealta, obsahující učinnou látku cyflumetofen. V zahraničí je registrován pro použití v jahodách, ovoci a vinné révě proti roztočům.

Proti bodavě savému hmyzu se připravuje insekticidní účinná látka afidopyropen uváděná pod obchodním názvem Inscalis. Řadí se do nové chemické skupiny tzv. pyropenů. Tato skutečnost umožní dále zlepšit možnosti ochrany a boje proti vzniku rezistence. Insekticid je určen nejen do běžných polních plodin, ale i pro ošetření speciálních a okrasných rostlin. V současnosti úspěšně prochází evropskou registrací a očekává se její uvedení na trh v horizontu 2–3 let.

Připravuje se také uvedení nového insekticidu proti žravým škůdcům, založeném na účinné látce s novým způsobem účinku. Uplatnění nalezne nejenom při ochraně polních a speciálních plodin, ale i při ošetření skladů.

Efektivní výživa

Součástí činnosti společnosti BASF je také skupina přípravků působících na zlepšení výživy rostlin. Základním prvkem výživy rostlin je dusík. Ten je však v půdním prostředí velmi nestabilní a jeho ztráty často přesahují 50 %. Právě z tohoto důvodu byla zaměřena pozornost na inhibitory, které jsou obsaženy ve dvou nových produktech.

Prvním je přípravek Limus, obsahující dvě různé účinné látky inhibující rozklad ureázy. Jejich potenciálem je omezení ztrát dusíku až o 90 %. Přípravek již byl uveden v USA a Číně.

Druhým prezentovaným produktem je Vizura, řadící se mezi nejefektivnější inhibitory nitrifikace na trhu. Uplatnění nalézá především při skladování kejdy a v bioplynových stanicích, kde zabrání úniku dusíku. V současnosti se produkt začíná uvádět v několika evropských zemích.

Optimální začátek růstu

Pozornost výzkumu společnosti také poutá problematika optimalizace počátečního růstu rostlin. Příkladem je u nás již uvedený první nepostřikový fungicid Systiva, určený pro ochranu v počátečních fázích růstu. V této oblasti společnost chystá nový fungicid s dlouhodobým účinkem a s několika mechanizmy účinku rozvíjející možnosti antirezistentní ochrany. Druhou připravovanou novinkou je fungicid kombinující biologickou a chemickou ochranu, vytvářející ochranou zónu okolo vzcházejícího osiva. Součástí této skupiny je také vývoj inokulantů, zvyšujících efektivitu nodulace rostlin.

Expertní sytém Maglis

Prezentovanou novinkou, nesoucí označení Maglis, se společnost BASF pustila do nové oblasti. Tento název sdružuje digitální technologii v jednotný poradenský systém, který bude zapojeným zemědělcům poskytovat aktuální informace o stavu porostů a pomáhat při rozhodování o vhodnosti provedení zásahu. Tomuto tématu se věnovala samostatná přednáška přímo v terénu. Na základě zadaných údajů o pozemku a pěstované plodině systém automaticky vyhodnocuje potřeby zásahu a také stanoví doporučené dávkování. Vzhledem k vysoké úrovni zemědělství v České republice bylo rozhodnuto, že od příštího roku se staneme pilotní zemí, kde bude probíhat ověřování celé technologie. Na základě těchto výsledků bude systém zdokonalován a v dalších letech zaváděn i v ostatních zemích.

Expertní systém pro zemědělství - Maglis představil Jeff Spencer
Expertní systém pro zemědělství - Maglis představil Jeff Spencer

Ukázka účinnosti biologických přípravků na škůdce
Ukázka účinnosti biologických přípravků na škůdce

Závěr

Společnost BASF za dobu svého působení vytvořila silné portfolio produktů. Díky investicím do vývoje a výzkumu se snaží nadále rozšiřovat možnosti biologické a chemické ochrany pěstovaných rostlin. Globální partnerství a aliance budou společnosti dále pomáhat růst a nadále bude také sledovat aktuální možnosti akvizicí. Investice do digitálního rozhodovacího systému pomohou zákazníkům při volbě nejvhodnějšího postupu pro vlastní pozemky. Všechny tyto benefity mají společnosti pomoci v růstu v měnící se době, kdy je třeba reagovat na nové požadavky.

BASF v měnící se době

Aktuální situaci představil Dr. Harald Schwanger, člen představenstva společnosti BASF
Nové produkty společnosti popsal Markus Heldt, prezident divize Ochrany rostlin
Expertní systém pro zemědělství - Maglis představil Jeff Spencer
Nový fungicid Revysol uvedl Rolf Reinecke
Ukázka účinnosti biologických přípravků na škůdce

Související články

Nufarm bude zastoupen také v České republice

04. 02. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 2096x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 02. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 14268x

BASF roste díky inovacím

25. 11. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 682x

Punc kvality pro český modrý mák

25. 07. 2019 Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Management Zobrazeno 957x

Nufarm přichází do České republiky

22. 05. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 2001x

Další články v kategorii Management

detail