Chemap Agro s.r.o.

Několik novinek na X. Velkém polním dnu SOUFFLET AGRO

21. 07. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 4049x

Společnost SOUFFLET AGRO pořádala letos jubilejní 10. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové. Při této příležitosti jsem položil několik otázek Jiřímu Šilhovi a Markétě Páleníkové ze společnosti SOUFFLET AGRO.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Polní den má již několikaletou tradici a každého návštěvníka vždy ohromí svojí rozsáhlostí. Jaký je rozsah v letošním roce?

Letošní polní den, který se konal 18. června, byl v pořadí již desátý, který naše společnost ve Všestarech u Hradce Králové pořádala. Na přehlídku odrůd a technologické pokusy k nám i letos zavítalo okolo tisíce návštěvníků, kteří pozitivně hodnotí rozsáhlost pokusů, široké zaměření, možnost porovnání odrůd, účinnosti jednotlivých ošetření morforegulátory a fungicidy. Díky tomu se Velký polní den SOUFFLET AGRO řadí mezi nejvýznamnější zemědělské akce. Na 4 komentovaných prohlídkových trasách bylo prezentováno přes 550 odrůdových či technologických variant pokusů. Byla představena aktuální nabídka odrůd pšenice, ječmene, žita, triticale a řepky ozimé a dále jarního ječmene, žita, ovsa a pšenice. Nechyběly ani pokusy všech hlavních luskovin, olejnin, jetelovin, trav a travních směsí, což velmi rozšířilo obsahovou stránku celého polního dne.

Tradičně byla akce doplněna o řadu vystavovatelů se zemědělským zaměřením včetně mechanizace s aktivními ukázkami. Jsme rádi, že jsme letos našim návštěvníkům mohli, kromě stálých vystavovatelů představit i několik nových firem, které právě vstupují na trh.

 

Společnost Soufflet Agro je významným dodavatel osiv. Jaké novinky byly představeny a v čem vidíte jejich přednosti?

Novinek v letošním roce je hned několik. V řepce ozimé nabízíme unikátní bíle kvetoucí odrůdu Witt, která je základem Flower Power Systému, umožňující zacílit insekticidní ochranu proti blýskáčkovi a dalším škůdcům snadněji na menší ploše žlutě kvetoucího obsevu. V ozimých ječmenech nastupuje nová odrůda KWS Tenor, která excelovala v registračních zkouškách a stejně jako KWS MERIDIAN se jedná o křížence osvědčeného Fridericusu. Připravovaná je i nová šestiřadá vysoce výnosná odrůda ozimého ječmene KWS Tonic. U dvouřadých sladovnických odrůd od letošního roku přichází na trh nové odrůdy: středně raný KWS Ariane a raný SY Tepee, které budou postupně nahrazovat stávající sladovnickou odrůdu Wintmalt. V ozimých pšenicích na polním dnu byla představena KWS Montana jako nastupující nová odrůda v E kvalitě ze šlechtění KWS-Lochow s nadějnými kvalitativními parametry. Na polním dnu se velmi líbily nové odrůdy Fakir (A) díky vysokému výnosovému potenciálu a výbornému zdravotnímu stavu, KWS Santiago (C, oplatky) díky výborným výsledkům, nízkému vzrůstu a excelentní produktivitě klasu a KWS Ozon (C) doplněné stálicemi CUBUS (A) a SAILOR (A). U ječmene jarního byly představeny vykupované odrůdy spolu s nově nastupujícími Sunshine, která by měla nahradit odrůdu Prestige v přísudkových oblastech a Laudis 550, který je vhodný pro výrobu českého piva. U jarní pšenice se zájem soustředil na novinky v A sortimentu Calimero a KWS Akvilon.

Zmínil jste novou odrůdu řepky ozimé a s tím spojenou technologii Flower Power System. Čím je tento systém unikátní?

Nový pěstební systém řepky ozimé Flower Power System kombinuje žlutě a bíle kvetoucí řepku na jednom poli. Využívá atraktivitu ranější žlutě kvetoucí řepky na obsevu pole pro některé škůdce a tím umožňuje koncentraci škůdců na menší ploše, kde je možné proti nim efektivněji zasáhnout. Při správném použití snižuje množství aplikovaných přípravků na ochranu rostlin. Zlepšuje ochranu včel, pomáhá řešit stoupající rezistenci škůdců vůči POR, může byt součástí opatření bodované integrované ochrany rostlin. Obsev plochy je vhodné provádět raně žlutě kvetoucí odrůdou (např. SW Gospel, Regis,…) maximálně na šířku kolejového řádku, který zachycuje hlavní nálet blýskáčka a dalších škůdců. Tím omezí nálet těchto škůdců na hlavní plochu bíle kvetoucí řepky WITT, která pro tyto škůdce není svou barvou atraktivní. Proto zvýšení rozdílu v kvetení obsevu je vhodné využít i další technické možnosti, které konzultujte s technicko-poradenskou službou SOUFFLET AGRO.

 

Společnost je úzce spjata s jarním ječmenem a jeho zpracováním na slad. Jaká zajímavá doporučení polní den přinesl?

Návštěvníci mohou porovnat odrůdové pokusy jarního ječmene sladovnického bez ošetření morforegulátory a fungicidy a mohou si tak udělat nezkreslený obrázek o zdravotním stavu a habitu jednotlivých odrůd. Dále jsou zde k vidění ucelené technologické bloky, které jsou věnované vždy jednomu konkrétnímu agronomickému tématu, a v kterých jsou porovnávány například strategie fungicidního ošetření odrůdy s genem Mlo s náchylností na hnědou skvrnitost (Prestige), strategie fungicidního ošetření odrůd náchylných na padlí (Sebastian) či kombinace fungicidního ošetření s listovými hnojivy. Velmi sledovaný je pokus s morforegulačním ošetřením, který je vytvářen ve dvou aplikačních termínech BBCH 32 a 39 a jsou zde představeny všechny používané kombinace.

Novou součástí sortimentu jsou stimulátory růstu. Jak byly prezentovány a jaké výsledky prokázali od svého uvedení?

Stimulátorům je věnovaná pozornost oprávněně, protože na některých plochách i přes kvalitní základní agrotechniku a dostatečný přísun základních živin je stále nižší efektivita jejich využití vstupů díky faktorům, které lze s vhodně zvoleným stimulátorem zlepšit. Co se týče stimulátorů, naše nabídka pochází z unikátní řady Ferteq, ve které jsou jak čistě listová hnojiva, tak i hnojiva kombinovaná se stimulátory, které zintenzivňují metabolismus živin a jejich čerpání z půdy. Pro využití stimulátorů je nutné udržet rostlinu v dobrém zdravotním stavu a vhodně použít morforegulátory což jsou hlavní předpoklady pro efektivitu stimulátorů.

Vedle stimulátorů jsou nově v nabídce i listová hnojiva. Jaký je jejich sortiment a kde se uplatní?

Listová hnojiva řady Ferteq mají uplatnění v mnoha plodinách. CereaSTART je nejkoncentrovanější P listové hnojivo na trhu s širokým uplatněním zejména do obilnin kombinovatelné s dalšími hnojivy, fungicidy či CCC. Zajímavé je hnojivo CereaTOP, které obsahuje stimulátor podporující tvorbu kořenového systému a aktivuje enzymy podporující a zintenzivňující příjem živin. Dalším hnojivem je NitroTOP, který našel uplatnění pro oživení porostů po stresovém období v redukované dávce nebo v plné dávce pro kvalitativní hnojení ozimé pšenice.

V ozimé řepce jsou využitelné hnojiva BorSTART, OilSTART a OilTOP obsahující základní živiny potřebné v dané fázi vhodně doplněné o bór. Do plodin náročných na zinek (kukuřice, mák) je vhodný CornTOP obsahující dále stimulační složku podporující tvorbu kořenového systému a aktivuje enzymy podporující a zintenzivňující příjem živin. Rovněž byly na polním dnu představeny možnosti využití přípravky produktové řady GUARDTEQ SunGUARD - přípravek na ochranu rostlin proti silnému slunečnímu záření a Clartex NEO moluskocid na bázi metaldehydu s velkými dobře aplikovatelnými granulemi.

Součástí nabídky osiv je také kukuřice a slunečnice. Které hybridy upoutali zájem návštěvníků a čím?

Nabídka kukuřic společnosti MAÏSADOUR je postavená jednak na osvědčených hybridech Rebeca FAO 230/240 s excelentním poměrem výnos zrna versus ranost, Lavena FAO 250/260 s vysokým výnosem zrna i silážní hmoty, Dynamite FAO 270 rychle rostoucí silážka s vysokými výnosy zelené hmoty a MAS 35.K 330/350 vzrůstný hybrid s vysokou produkcí zrna i suché hmoty vhodný i do přísudkových oblastí. Dále jsou v nabídce novinky MAS 11.F 200 velmi raný silážní hybrid, MAS 16.V FAO 200, MAS 21.M FAO 260 zrnovka pro mlynárenské využití a MAS 28.A FAO 290 silážní hybrid a MAS 47.P FAO 390 pozdní hybrid s vysokým výnosem zrna i zelené hmoty. U slunečnice exkluzivně z nabídky MAISADOUR nabízíme MAS 83.R velmi raný hybrid s vysokými výnosy, MAS 88.OL raný HO hybrid a MAS 92.IR nový CL hybrid kombinující dobrý výnos s uplatnitelností v CL technologii. Kukuřicím a slunečnicím budou věnovány polní dny kukuřice AGROFÓRA a o termínech budeme informovat na webových stránkách www.soufflet-agro.cz

Související články

VII. slovenské rastlinolekárske dni, Nitra 17.–18. 10. 2017

15. 08. 2017 Ing. Jozef Kotleba Management Zobrazeno 180x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 11993x

BASF v měnící se době

27. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 714x

Prograin – Zia, zavedená osivářská společnost změnila název

01. 01. 2017 Ing. Vít Procházka; Prograin – Zia, s.r.o. Management Zobrazeno 541x

Další články v kategorii Management

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail