Chemap Agro s.r.o.

Všestary 2015 ve znamení inovací v technologiích

27. 07. 2015 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 2584x

Ve středu 17. 6. 2015 ve Všestarech u Hradce Králové proběhl XI. ročník tradičního Velkého polního dne Soufflet agro. Společnost jej připravuje ve spolupráci se Zkušební stanicí Nechanice a ZD Všestary. Technický tým Soufflet agro pro návštěvníky polního dne připravil na 530 odrůdových a technologických variant pokusů. Každoroční náplň odborného programu byla v letošním roce obohacena o několik inovativních technologií, které ukázaly možnosti jejich zavedení v podmínkách České republiky.

Agronutrition

Velký polní den se nepochybně díky své vysoké odborné úrovni a kvalitě provedení pokusů těší velkému zájmu odborné zemědělské veřejnosti. Na pozemcích o rozloze 8 ha se sešlo na 900 návštěvníků, kteří ve 4 komentovaných trasách mohli porovnat výkonnost odrůd, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a stimulátorů. Největší část představovaly odrůdy všech hlavních plodin doplněné o luskoviny, olejniny, jeteloviny trávy a travní směsi.

Nové technologie, rozmístěné na stanovištích před trasami prezentovala Ing. Martina Poláková. Soustředila se zejména na inovace v agrotechnických postupech: technologie setí kukuřice pod folii, aplikátor mikrogranulovaných hnojiv a koncept Soilteq. Soilteq v současnosti sdružuje směsi podsevů a meziplodin sloužící pro zapojení do osevních postupů k podpoře půdní úrodnosti a zlepšení půdní struktury a rozšiřuje již existující produktové řady Ferteq, Guarteq, Adteq.

Speciální meziplodinové směsi jsou nabízeny celkem tři: FitSOILNitro je optimálně sestavená desetikomponentová směs zajišťující velmi dobrou půdní pokryvnost díky rychle rostoucím druhům, antinematodní vlastnosti a dostatečný rozvoj bobovitých, které aktivně fixují vzdušný dusík pro využití následnou plodinou. Greening 1 a Greening 2, jak název vypovídá, složením komponentů splňují podmínky greeningu.

Směs KeepSOILOSR určená jako podsev do řepky a směs KeepSOILCORN do kukuřice se vysévají do již založených porostů a pomáhají zlepšovat půdní strukturu a současně fixují vzdušný dusík a dodávají ho do půdy.

Začleněním konceptu Soilteq společnost Soufflet agro reaguje nejen na stále větší regulaci a tlak vznikající na straně institucí Evropské unie, ale také na skutečné problémy související s udržením půdní úrodnosti. Mezi novinkami největší zájem budila právě řada Soilteq. Jako nejatraktivnější z novinek ji označila zhruba polovina dotázaných návštěvníků polního dne. Další novinkou byla technologie setí kukuřice pod biodegradovatelnou folii, která zrychlí vývoj kukuřice v počátečních růstových fázích a umožní tak využít plně potenciál vyššího FAO výkonných hybridů.

Na polním dni byly tradičně zastoupeny vlastní přípravky Soufflet agro z již zmiňovaných řad Ferteq, Guarteq, Adteq. Jednotlivé přípravky si návštěvníci mohli prohlédnout hned v několika různých souvislostech. Jednak jako samostatné přípravky ve stanu Soufflet agro, kde byly představeny i novinky letošního roku: FertiBOOST, což je mikrogranulované hnojivo použitelné do kořenové zóny s rychle přijatelnými živinami pro nastartování porostů od samého začátku. Hnojivo se aplikuje zároveň se setím osiva a Soufflet agro k osivu dodává i speciální aplikační techniku. Aplikátor, stejně jako porosty ošetřené tímto hnojivem byly ke zhlédnutí v trase č. 4. Mezi nově uváděné produkty patří i ZinSTART, listové hnojivo s vysokým obsahem zinku a síry či „lepidlo“ PodGUARD snižující ztráty při sklizni řepky.

Pozornost si zasloužilo i stanoviště s použitím nejnovějších technologií listových hnojiv Ferteq a přípravků z řady Geuarteq a Adteq pro dosažení vysokého výnosu. Nejčastější problémy v agronomické praxi byly představeny u hlavních plodin formou otázek a odpovědí ve formě doporučení technického týmu.

V každé trase polního dne byl připraven odborný komentář. V té první provázel Ing. Kamil Štípek, Ph.D., který představil odrůdy řepky ozimé. Pozornost přitahuje bíle kvetoucí odrůda WITT, která při zařazení v technologii FLOWER POWER SYSTEM® usnadňuje ochranu proti blýskáčkovi, tedy v kombinaci s raně žlutě kvetoucí odrůdou na obsevu. Kolekci odrůd MAISADOUR doplnila odrůda LOKI, která je v porovnání s odrůdou REGIS vyšší a pozdnější. V porostech mohli návštěvníci zhodnotit účinnost zmiňovaného přípravku PodGUARD. Výbornou účinnost prokazovala i nová formulace listového hnojiva OilSTART Fluid. Nová odrůda hybridního žita BRASETTO z dílny KWS-LOCHOW patří k nejvýnosnějším při vysoké hodnotě pádového čísla zrna a technologii PolenPlus® s nižším napadením námelovitostí.

Druhou trasou provázel Ing. Jiří Šilha, Ph.D., který zdůraznil novinky v odrůdách pšenice ozimé. Mezi ně patřila i odrůda JOHNNY, která uchvacovala návštěvníky velmi vysokou produktivitou klasu v kombinaci s velmi dobrým zdravotním stavem. Velká pozornost byla věnována možnosti použití listového hnojiva ZinSTART, které je vhodné zejména do potravinářské pšenice a jehož použití bylo demonstrováno v různých tankmixech.

Třetí trasa prezentovaná Ing. Jiřím Cejtchamlem byla věnovaná jarnímu ječmeni, kde byla demonstrovaná účinnost nového mořidla Systiva na všech odrůdách ječmene jarního. Novinkou v odrůdách byla KWS IRINA, která vyniká svou výnosností v kombinaci s nepoléhavostí a nižšími obsahy N-látek v zrnu.

Trasa čtyři byla složena z odrůd jarních obilnin, luskovin a olejnin a odborně ji provázel Ing. Josef Sysel, který představil i širokou nabídku jetelovin, trav a travních směsí.

Kromě přehlídky odrůd hlavních plodin a chemických pokusů se návštěvníci polního dne mohou vždy setkat i se zástupci významných zemědělských firem. Z třicítky zástupců zhruba desítka vystavovala mechanizaci, přičemž došlo i na aktivní předvádění.

Snahou Soufflet agro je pojmout organizaci Velkého polního dne komplexně a v rámci jeho programu přinést široké zemědělské veřejnosti nejnovější poznatky, nezávislá doporučení pro úspěšné pěstování a inovace v agrotechnice včetně možnosti setkání se zástupci významných zemědělských firem. Fakt, že se konal již 11. ročník Velkého polního dne a stále se těší velkému zájmu, vypovídá o jeho kvalitách. Věříme, že poznatky načerpané během této akce pěstitelům poslouží při jejich aktivitách a setkáme se s nimi i v následujícím roce.

 

nová technologii setí kukuřice pod biodegradovatelnou folii
nová technologii setí kukuřice pod biodegradovatelnou folii
Nová technologii setí kukuřice pod biodegradovatelnou folii
mikrogranulované hnojivo s aplikační technologií
mikrogranulované hnojivo s aplikační technologií
představení technologie Soilteq
představení technologie Soilteq
představení technologie Soilteq
představení technologie Soilteq
bílekvetoucí odrůda řepky ozimé WITT
Bílekvetoucí odrůda řepky ozimé WITT
Produktové řady listových hnojiv a přípravků pro maximalizaci výnosu Soufflet Agro
Produktové řady listových hnojiv a přípravků pro maximalizaci výnosu Soufflet Agro
Návštěvníci během polního dne shlédli komentované prohlídky odrůd hlavních plodin, prezentovaných technologií a získali mnoho dalších informací
Návštěvníci během polního dne shlédli komentované prohlídky odrůd hlavních plodin, prezentovaných technologií a získali mnoho dalších informací
Návštěvníci během polního dne shlédli komentované prohlídky odrůd hlavních plodin, prezentovaných technologií a získali mnoho dalších informací
Návštěvníci během polního dne shlédli komentované prohlídky odrůd hlavních plodin, prezentovaných technologií a získali mnoho dalších informací
Návštěvníci během polního dne shlédli komentované prohlídky odrůd hlavních plodin, prezentovaných technologií a získali mnoho dalších informací

Připraveno podle tiskové zprávy.

Související články

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 06. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 13553x

Nufarm přichází do České republiky

22. 05. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1169x

Adama rozšiřuje nabídku

10. 03. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 395x

BASF po akvizici rozšiřuje nabídku

12. 12. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 671x

Další články v kategorii Management

detail