Chemap Agro s.r.o.

Novinky v oblasti přesného setí od firmy Kinze

25. 02. 2018 Ing. Antonín Šedek; P & L, spol. s r. o., Biskupice u Luhačovic Mechanizace Zobrazeno 1087x

Každoročně přední výrobci zemědělské techniky přicházejí s novinkami. Pozadu nezůstává ani lídr v oblasti přesného setí společnost KINZE. Reaguje na potřeby moderního zemědělství s ohledem na životní prostředí.

Proseeds

Nové a přesnější podtlakové výsevní ústrojí

Výsevní ústrojí je srdcem každého přesného secího stroje a dává předpoklad pro kvalitní ukládání osiva do půdy. Společnost Kinze přišla s novým výsevním ústrojím, které se jednoduše nazývá „Vacuum Meter“ - Podtlakové výsevní ústrojí (obr. 1). Výsevní ústrojí je tvořeno plastovým tělem, které se dá snadno vymontovat a seřizovat bez potřeby servisního nářadí, což je pohodlné pro obsluhu. Výsevní kotouče jsou nové konstrukce, navržené pro různé typy semen od kukuřice, slunečnice, sóji, bavlny až pro spíše evropské plodiny jako je cukrovka, řepka, hrách a další.

Další nedílná součást stroje - semenovod, zaznamenala inovaci v podobě celkového rozšíření a změny tvaru, který je optimalizován pro setí vyšší rychlostí. Cílem není vítězství v soutěži „rychlost setí“. Víme, že pohyb soupravy po pozemcích má své limity, musí se přizpůsobit půdním podmínkám a hlavně, výkon se nedělá rychlostí, ale pracovním záběrem soupravy. Jde především o kvalitu, tedy přesnost rozmístění semen v řádku, respektive odchylkou od teoretické vzdálenosti mezi rostlinami. V tomto ohledu nové výsevní ústrojí vykazuje pro kukuřici přesnost distribuce semen standardně 99 % při rychlostech 13–14 km/hod. U semen řepky se přesnost distribuce pohybuje okolo 96 % při rychlosti 10 km/hod. Tím se při výsevku např. 300 tisíc jedinců/ha docílí vzdálenosti rostlin v průměru 9 cm. To je samozřejmě myšleno pro zakládání porostů řepky na rozteč řádků 37,5 cm, což je pro stroje Kinze standardem. V tom je jejich vysoká přidaná hodnota. Tedy zakládání porostů na rozteč řádků 75 cm nebo 37,5 cm jak pro kukuřici, sóju, ale především pro řepku. Výsevní ústrojí lze pohánět mechanicky, tedy od pojezdových kol, hydraulicky na základě radaru snímání rychlosti soupravy a nově elektrickými motorky individuálně pro každou výsevní botku. Zákazníci jednoznačně chtějí „mechaniku“. Je takřka bezúdržbová, spolehlivá a přesná.

Navíc ve spojení se systémem Ag Leader můžete zabránit až 40 % ztrát při setí, které jsou zapříčiněné nesprávnou hloubkou setí. Systém Ag Leader ve spojení se strojem Kinze je schopen udržet ideální hloubku setí i při měnících se půdních podmínkách. Upraví přítlak botek tak, aby zbytečně neutužovali půdu kolem nich a to vše plně automaticky v reálném čase. Navíc s odlehčením centrální části secího stroje, nedochází k nadměrnému utužování půdy. Ag Leader navíc umožňuje přímou aplikaci protierozních pásů na svažitých pozemcích. Pomocí software SMSTM od Ag Leaderu můžete aplikovat jednak mapy stažené přímo z veřejného registru půdy LPIS a zároveň můžete protierozní pásy upravovat a přizpůsobit podle svých potřeb.

Obr. 1: Nové podtlakové výsevní ústrojí Kinze je velmi přesné, jednoduché a nově i s elektropohony (a), mechanizmus pro singulaci semen (b) pracuje univerzálně s různými plodinami -od kukuřice po řepku
Obr. 1: Nové podtlakové výsevní ústrojí Kinze je velmi přesné, jednoduché a nově i s elektropohony (a), mechanizmus pro singulaci semen (b) pracuje univerzálně s různými plodinami -od kukuřice po řepku

Obr. 2: Na podzim 2017 byla v USA premiéra nového secího stroje 3500 s novým 8 řádkovým výsevním ústrojím a centrálními zásobníky na osivo nebo hnojivo, samozřejmostí je provedení jako úzkořádek, tedy 75/37,5 cm rozteče řádků
Obr. 2: Na podzim 2017 byla v USA premiéra nového secího stroje 3500 s novým 8 řádkovým výsevním ústrojím a centrálními zásobníky na osivo nebo hnojivo, samozřejmostí je provedení jako úzkořádek, tedy 75/37,5 cm rozteče řádků

Centrální zásobníky na hnojivo

Minerální hnojivo, které je aplikováno při setí takzvaně „pod patu“ je dnes již standardním postupem a odborné diskuse se spíše vedou na téma, zda aplikovat formu kapalnou nebo granulovanou. Stroje Kinze lze vybavit současně oběma typy přihnojení, záleží tedy na volbě zákazníka. Novinkou pro nadcházející sezonu jsou centrální zásobníky na granulované hnojivo pro model stroje 3500 8 a 6 řádků. Jedná se podobně jako u modelů větších záběrů o dva polypropylenové zásobníky praktického tvaru s vysokou pevností. Pro záběr stroje 8 řádků je k dispozici celková kapacita téměř 2 000 kg granulovaného hnojiva. Při průměrné dávce 100 kg/ha se jedná o zásobu na cca 20 ha. Hnojivo je distribuováno ze zásobníku mechanickým válečkovým ústrojím pro každý řádek a do jednodiskových aplikačních jednotek je dopraveno proudem vzduchu.

Především uživatelé bioplynových stanic ovšem přichází s dosti odlišným přístupem k aplikaci minerálních hnojiv při setí kukuřice. Vzhledem k tomu, že na pozemky určené pro kukuřici aplikují jak na podzim, tak i na jaře desítky tun digestátu, tak nabývají přesvědčení a většina to má doložené rozbory, že již aplikovali dostatečné množství živin, a to na celé vegetační období kukuřice. V tom případě jde spíše o co nejrovnoměrnější plošné čerpání a využití těchto živin, což je u rozteče řádků 75 cm nereálné. Ovšem pokud se založí porost technologií úzkých řádků (37,5 cm), potom je porost kukuřice schopen čerpat živiny z půdy plošně a rovnoměrně a tím se zajistí homogenní úroveň živin v půdě i pro další následné plodiny. Často to bývají obilniny, které jsou citlivé na nehomogenní zásobu živin v půdě. V neposlední řadě je technologie úzkořádkového setí na rozteč 37,5 cm velmi účinná proti vodní erozi půdy a je plně v souladu s protierozní směrnicí DZES 5.

Velmi důležitý je servis

Může se zdát, že novinka - Podtlakové výsevní ústrojí - přinese více servisních problémů, než dosud užívaná „mechanická“ verze. Dosavadní zkušenost je však taková, že u „mechanické“ verze se mění jen opotřebené díly. Velmi často se ale zapomíná na seřízení přesnosti setí. Společnost P&L nabízí kontrolu ústrojí pomocí mobilní elektronické testovací stolice Kinze T 4000, na kterých simulujeme přesnost procesu distribuce osiva při různých rychlostech, parametrech podtlaku, tvarech a velikostech semen. Servisní pracovník tak zjistí, v jakém stavu výsevní ústrojí je a stanoví, jaké části ústrojí se musí seřídit a jaké se musí vyměnit. Bylo by tedy chybou si myslet, že mechanická verze je téměř bezúdržbová a 100% spolehlivá a přesná.

Vždy záleží nejen na používání stroje samotného, ale i na čase věnovanému údržbě. Stroje Kinze jsou svojí robustní konstrukcí a kvalitou i po více jak 15 letech užívání u našich zákazníků přesné a spolehlivé, díky pravidelným servisním kontrolám. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme nejen se seřízením stroje. Pokud zvažujete nákup strojů Kinze, využijte našeho bezplatného poradenství vycházejícího z letitých zkušeností z praxe a výzkumu.

Obr. 3: Nové testovací zařízení T 4000 je schopné modelovat situace s různými parametry setí a semeny, na základě kterého může servisní pracovník diagnostikovat výsevní ústrojí a provést seřízení nebo opravu
Obr. 3: Nové testovací zařízení T 4000 je schopné modelovat situace s různými parametry setí a semeny, na základě kterého může servisní pracovník diagnostikovat výsevní ústrojí a provést seřízení nebo opravu

Související články

Farmaření se striptill technologií

13. 03. 2020 Ing. Josef Šebela; Jedovnice Mechanizace Zobrazeno 649x

Na co se zaměřit před aplikační sezonou

17. 02. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 388x

Na zimu je potřeba postřikovač důkladně připravit

29. 01. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 546x

Karbonová ramena se osvědčila

21. 12. 2019 Ing. Lešek Podhorský; STROM PRAHA a.s. Mechanizace Zobrazeno 877x

Rok plný novinek a průlomových řešení

17. 12. 2019 Bc. Richard Musil; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 875x

Další články v kategorii Mechanizace

detail