BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Novinky ze světa aplikační techniky

08. 02. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Brno Mechanizace Zobrazeno 2477x

Omezování úletů, moderní design, snadné ovládání, ale zejména prvky precizního zemědělství a informační technologie v současné době ovlivňují i aplikaci přípravků. Inovace v oblasti přímé injektáže, příčné i podélné distribuce postřiku, vertikální distribuce postřiku, cílené (bodové) nebo pásové (řádkové) aplikace, zkvalitnění komfortu pro obsluhu, míchání postřiku, přesné aplikace za využití GPS a bezkontaktní plnění přípravků - to je jen několik příkladů. Velký vliv na zavádění a využívání těchto trendů mají zejména evropské strategie a ruku v ruce s nimi jdou aktivity spojené s ochranou životního prostředí. Výrobci hledají také alternativní řešení, tzn. jakou technologií nahradit aplikaci přípravků, nejčastěji herbicidů.

Proseeds

Přesnost, efektivnost a bezpečnost při aplikaci - je to dost?

Inovace v aplikační technice se dnes zaměřují na postupy, které omezují nežádoucí úlety postřiku a zlepšují funkce zařízení pro aplikaci. Ztráty způsobené úletem sice nejsou veliké, ale mohou způsobit znečištění necílových ploch a mohou také zasáhnout vodní zdroje.

Problematika udržování konstantní dávky postřiku na ošetřované ploše je mnohaletým problémem. Řeší se úpravou a zpřesňováním dávkovacích systémů postřikovačů. Možnosti využívání bodové nebo pásové aplikace. Nejzákladnějším pravidlem je dodržování pojezdové rychlosti a nastaveného pracovního tlaku.

Trysky

Výrobci zvyšují protiúletové vlastnosti svých trysek, a také reagují na současné trendy. Firma Agrotop se zabývá vývojem nových inovativních aplikačních technologií. Pásovýbodový postřik jsou technologie, na které je v současnosti směřována pozornost odborníků s cílem snížit celkové používání přípravků na ochranu rostlin, a to buď ošetřením pouze části pole, nebo použitím bodového postřiku řízeného senzory.

Každá z těchto technologií vyžaduje trysky s úzkým úhlem výstřiku, které produkují směrovaný postřik do cílové oblasti. To vše v kombinaci s rychle reagující tryskou, schopnou vyrovnat se s intervaly okruhu tvořeného solenoidovým ventilem a hrubý postřik pro nejlepší kontrolu úletu, čímž se minimalizují aplikace mimo cílovou plochu.

Tyto trysky nesou označení AGROTOP RowFan nebo SpotFan s úhlem výstřiku 40° (např. RowFan 40-01E; SpotFan 40-02).

Nechemické technologie - cesta ke snížení používání přípravků?

Výrobci aplikační techniky aktivně pracují na vylepšeních a funkcích zpřesňujících aplikaci a snižujících spotřebu přípravků. Zabývají se však také nechemickými technologiemi, které by mohly nahradit používání chemických přípravků na ochranu rostlin, zejména pak herbicidů. Ošetřování polních plodin nebo prostorových kultur proti plevelům nebo nežádoucí zeleni nebo údržba veřejných ploch - hlavně chodníků a cest v obcích nebo dalších veřejně přístupných plochách. Pro tyto činnosti nabízejí výrobci různé technologie. Možné přístupy jsou v rozsahu od čisté vody (aplikované vysokým tlakem), přes horkou vodu, horkou páru, plamen až po elektrický proud a další možnosti jsou určitě ve vývoji.

Crop.Zone

Hybrid HerbicideTM je elektrochemické řešení nahrazující chemické herbicidy. Proces crop.zone kombinuje chemickou a fyzikální ochranu rostlin a vytváří tak účinný způsob hubení plevele. Předběžnou úpravou rostlin látkami, které jsou vysoce přijatelné pro zemědělství, jsou rostliny ošetřovány s mnohem vyšším stupněm účinnosti a nižší spotřebou energie.

Adaptabilita aplikace procesu crop.zone je obecně vždy dána, protože modulární konstrukce vysokonapěťových jednotek, systémů trysek a elektrických aplikátorů umožňuje umístění stejných jednotek vedle sebe v závislosti na pracovní šířce.

Elektrická plečka je elektrofyzikální ošetření plus vodivá kapalina. Toto zařízení je navrženo pro zvýšení herbicidního účinku elektrofyzikální ochrany rostlin šířením netoxických, vodivých kapalných látek a směsí látek.

Proces crop.zone kombinuje chemickou a fyzikální ochranu rostlin
Proces crop.zone kombinuje chemickou a fyzikální ochranu rostlin

Caffinni Weed Killer

Caffini Weed Killer je aplikátor, jehož čerpadlo vytváří tlak až 1 000 bar a voda aplikovaná pod tímto tlakem ničí plevele nad i pod zemí. V důsledku toho se listy, stonky a kořeny plevele rozsekají až do několika centimetrů pod povrchem - používá pouze vodu. Caffini má v kontaktu s rostlinami inovativní lalokový rotor. To znamená, že rostliny jsou chráněny před poškozením.

Grasskiller je synonymem pro revoluci v sektoru plevelů. Inovativní systém, který je jeho základem, plně navržený společností Caffini, umožňuje zničení plevele pomocí přítomnosti pístového čerpadla. To pracuje při tlaku 1 000 bar, aby bylo zajištěno optimální odplevelení bez použití chemických nebo mechanických způsobů, ale pouze s použitím silného proudu vody. Vodní odplevelovací stroj je ideální nejen pro biologické zemědělství, ale i pro tradiční zemědělství, které využívá herbicidy v procesu hubení plevele. Ekologický herbicidní systém byl patentován v celé Evropě a má dvojí verzi: MONO (s jednou aplikační hlavou) a TWIN (se dvěma aplikačními jednotkami).

Caffini Weed Killer vytváří tlak vody až 1 000 barů a ničící plevele
Caffini Weed Killer vytváří tlak vody až 1 000 barů a ničící plevele

Nežádoucí úlet

Pokud jde o aplikaci přípravků na ochranu rostlin, patří nežádoucí úlet bezesporu k závažným rizikům aplikace přípravků. Pro omezení nežádoucího úletu lze dnes využít celou řadu možností, od klasické/standardní výbavy postřikovačů, kde pro bezúletovou aplikaci je nutné důsledně zohlednit povětrnostní podmínky až po protiúletové komponenty nebo celé konstrukce a doplňky.

Základními technickými protiúletovými opatřeními jsou nízkoúletové trysky, dále pak systémy podpory vzduchem, využívání různých typů deflektorů a krytů nebo senzorů. Nelze pominout ani satelitní navigaci, meteostanice a další prvky napomáhající omezovat úlet kapek postřikové kapaliny a zlepšovat výsledek zásahu.

Bodová aplikace

Skupina Exel Industries, která zastřešuje značky postřikovačů Agrifac, Apache, Berthoud, Evrard, Hardi a Tecnoma, bude od konce roku 2022 zavádět u svých postřikovačů nový systém bodového postřiku pod názvem 3S Spot Spray Sensor.

Společnost Exxact Robotics vyvinula technologické řešení pro sběr a analýzu snímků v reálném čase prostřednictvím umělé inteligence. Řešení umožňuje odhalit škodlivé organizmy, jako jsou plevele, choroby a škůdci, a také stanovit požadavky na jejich postřik. Vysoce přesné senzory používané systémem 3S Spot Spray Sensor umožňují odesílat tyto informace do řídicí jednotky postřikovače, která zabezpečuje správnou dávku postřikové kapaliny na detekované místo na ošetřovaném pozemku.

Společnosti se podařilo vyvinout plně integrovanou technologii v postřikovacím rámu postřikovače. Technologie je účinná v jakýchkoliv podmínkách, ve dne i v noci a při aplikaci postřiku vyššími pracovními rychlostmi.

První postřikovací ramena s výše uvedenou technologií se dostanou na trh v letošním roce. Technologie bude dále vyvíjena, aby bylo možné v roce 2024 cíleně aplikovat hnojiva a další živiny. Firma předpokládá, že v roce 2025 bude systém schopen cíleně aplikovat fungicidní a v roce 2026 insekticidní přípravky.

Exxact Robotics - francouzský systém pro bodovou aplikaci
Exxact Robotics - francouzský systém pro bodovou aplikaci

Závěr - správná pravidla pro aplikaci přípravků

V dnešní době se stále více hovoří o snižování spotřeby přípravků, využívání precizních technologií a postupů i pro aplikaci přípravků, ale méně se hovoří o kvalitě vlastní aplikace, tedy o tom, zda jsou přípravky aplikovány v duchu těch nejlepších pracovních postupů, což stále patří k základním aspektům správného, přesného, efektivního a bezpečného použití přípravků.

Řada opatření a omezení v používání přípravků je navázána právě na jejich aplikaci, která by jejich zohledňováním a následováním měla být více přijatelná pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Více pozornosti je třeba věnovat nejen podmínkám, při kterých je aplikace prováděna. Ale také jejímu bezpečnému a správnému používání, čímž budeme schopni situaci zlepšit a případná rizika ještě více minimalizovat.

Zdroj foto: Agroportal, Caffini S.P.A., Crop.Zone; Agrotop GmbH

Související články

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

12. 07. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 215x

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 829x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 820x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 959x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 615x

Další články v kategorii Mechanizace

detail