Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Nejnovější články

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

27. 06. 2023 Ing Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 431x

Přestože má pěstování potravinářských odrůd pšenic v našich podmínkách dlouholetou tradici, se zvyšující se intenzitou a s narůstajícími výnosy je velice obtížné udržení kvalitativních parametrů. Spolu se zvýšenými výnosy úměrně klesá obsah dusíkatých látek a pokud se v době žní objeví četnější dešťové srážky, rychle klesá i objemová hmotnost a HTZ. Společnost AgroProtec s.r.o.

Výhodné předplatné časopisu Agromanuál na rok 2024

Při objednání předplatného na rok 2024 do 1.12.2023 získáte navíc zdarma vydání Agromanuálu 11-12/2023 a exkluzivní nástěnný kalendář na rok 2024. Akce platí pro nové předplatitele.

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - Fosfor

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - Fosfor

27. 06. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 403x

Předpokladem pro dlouhodobé úspěšné hospodaření je udržování dobré půdní úrodnosti. Většina doporučení ve výživě rostlin vychází ze sledování časových změn obsahu přístupných živin (viz AZZP) a jejich bilancování. Abychom získali výchozí podklady k jejich určení, využíváme výsledky z dlouhodobých přesných polních pokusů Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

Proseeds
Listová hnojiva pro kukuřici

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 313x

Současné technologie pěstování kukuřice stále častěji využívají možnosti doplňkové aplikace listových hnojiv. Jejich využití však není v takovém rozsahu, jako u jiných polních plodin. Historicky je to dáno zejména absencí aplikačního partnera. V posledních letech se situace mění, stále více je využívána insekticidní ochrana proti zavíječi či bázlivci. Do výrobní technologie jsou postupně zařazovány také fungicidy.

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

26. 06. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 436x

Alternariové skvrnitosti způsobované houbami Alternaria solani a Alternaria alternata jsou v posledních letech považovány za vzrůstající problém pro kvalitu a množství pěstovaných brambor nejen v ČR, ale i v dalších zemích. Druhy rodu Alternaria patří mezi listové patogeny, způsobující relativně pomalou destrukci rostlinných pletiv, a tím i omezení fotosyntézy. Při zanedbání ochrany mohou ztráty na konečné úrodě dosáhnout poměrně značné výše.

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

25. 06. 2023 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 388x

Výskyt motýla Chloridea virescens je dosud znám pouze na americkém kontinentu, kde je polyfágním škůdcem hospodářsky významných plodin, zejména bavlníku, kukuřice, rajčat a tabáku. Tento druh byl vyhodnocen ve studii EPPO o rizicích škůdců spojených s dovozem plodů rajčat jako potenciální hrozba pro pěstování této plodiny.

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

24. 06. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 461x

Vojtěška setá se stále řadí k plodinám, které zaujímají významné místo v rámci pěstovaných zemědělských plodin. Její bonus spočívá především jako významný přerušovač osevních sledů - zlepšuje půdní strukturu, pomocí hlízkových bakterií fixuje vzdušný dusík, omezuje erozi a slouží jako přirozený areál výskytu pro celou řadou hmyzích druhů - užitečných (obr. 1) včetně opylovačů ale i škodlivých.

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

23. 06. 2023 Doubravka Kuříková, Ing. Jan Winkler, Ph.D. Technologie pěstování Zobrazeno 593x

Fenomén městského zemědělství je v posledních letech velmi diskutovanou otázkou. Myšlenka produkce potravin ve městech se zdá být v nápadném kontrastu s charakterem městského života. Ale produkce potravin ve městech je stará jako města sama. Odlišné jsou pouze motivace.

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

22. 06. 2023 Ing. Jiří Holejšovský a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1178x

V souladu s vývojem legislativy je na zemědělce v České republice kladen stále vyšší tlak na ochranu půdy před její degradací. Z dlouhodobého pohledu je však ochrana půdy omezeně cílena jen na omezení erozních procesů a na omezení úbytku organické hmoty. Z hlediska globálních změn státní správa nezohledňuje omezení přehřívání půdy, otázku zhutnění či ochranu před erozí větrnou.

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

21. 06. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 708x

Listové choroby brambor plíseň bramboru (Phytophthora infestans) a alternariové skvrnitosti, tedy terčovitá skvrnitost bramboru (Alternaria solani) a hnědá skvrnitost bramboru (Alternaria alternata), způsobují často i totální destrukcí listové plochy a napadají také hlízy. V letech s průběhem povětrnostních podmínek vhodných pro jejich šíření dosahují ztráty desítek procent.

Užitečné organizmy (44): Parazitoidi štítenky zhoubné

Užitečné organizmy (44): Parazitoidi štítenky zhoubné

20. 06. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 421x

Štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus, dříve řazena do rodu Quadraspidiotus) patří mezi nejškodlivější druhy štítenek u nás i z celosvětového hlediska. Pochází z východní Asie, odkud se rozšířila pomocí člověka do celého světa. V ČR byla zjištěna již ve třicátých letech, ale vyšší škodlivost se projevila až po druhé světové válce, zejména na ovocných stromech.

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

19. 06. 2023 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Škůdci Zobrazeno 510x

Již od roku 2019 monitorujeme citlivost bázlivce kukuřičného k registrovaným účinným látkám insekticidů. V letech 2020 až 2022 již probíhalo plnohodnotné laboratorní testování.

Co je nového v ochraně cukrovky proti škodlivým organizmům

Co je nového v ochraně cukrovky proti škodlivým organizmům

18. 06. 2023 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 615x

Cukrovka se po zrušení kvót na výrobu cukru v EU v roce 2017 dostala v mnoha zemích na hranici rentability pěstování. Její pěstování je relativně obtížné, vyžaduje od pěstitelů dobré agronomické znalosti, a také vyváženou výživu a kvalitní zpracování půdy. Cukrovka je během vegetace vystavena řadě škůdců a chorob, jejichž nedokonalé zvládnutí může způsobit velké ztráty na výnosu cukru.

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

17. 06. 2023 Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Martin Král, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 794x

Podpora na pěstování konzumních brambor jako citlivé komodity byla od roku 2015, ale nebyla dostatečně motivující pro domácí pěstitele. Pokles pěstitelských ploch to však zpomalilo. Aktuálně díky ukončení této podpory u konzumních brambor je možné se zapojit do dvou dotačních programů, a to do Integrované produkce (IP) a Ekologické produkce (EZ).

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Červen a červenec 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Červen a červenec 2023

16. 06. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1171x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Červen a červenec 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Červen a červenec 2023

15. 06. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 739x

Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas (preventivně) a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace.

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

14. 06. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Výživa a stimulace Zobrazeno 400x

Vysoké finanční ztráty a nízké využití minerálních hnojiv jsou při zásobním přihnojení obecně známé kategorie. Ztráty dodaného dusíku a fosforu po přihnojení např. hnojivem typu amofos se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je druh půdy, použitá dávka hnojiva, typ a způsob aplikace hnojiva, úhrn srážek atd.

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

14. 06. 2023 Ing. Barbora Badalíková a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 646x

Mezi klíčové faktory hodnocení kvality půdy patří základní fyzikální vlastnosti půdy hodnocené dle Kopeckého válečků, kde se převážně hodnotí objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, minimální vodní a vzdušná kapacita a maximální vodní kapacita (Jandák a kol., 2007).

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv - účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv - účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

13. 06. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 366x

V současné době se zemědělství potýká s rostoucí ekonomickou zátěží, tlakem na snížení dopadu na životní prostředí a splnění cílů udržitelného rozvoje. Evropská unie se v rámci svého Green Dealu a nové Společné zemědělské politiky (SZP) zavázala k ambiciózním cílům, které zahrnují snížení spotřeby hnojiv a pesticidů a podporu udržitelných postupů.

Výživa a hnojení máku setého: Ověřené postupy a vývoj nových hnojiv

Výživa a hnojení máku setého: Ověřené postupy a vývoj nových hnojiv

13. 06. 2023 Doc. Ing. Petr Škarpa Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 1198x

Hnojení je třeba chápat jako významnou součást pěstitelských technologií všech intenzivně pěstovaných plodin, mezi které patří v ČR bezesporu i mák setý. Snahou každého pěstitele máku je vytvořit vhodnými agrotechnickými zásahy optimální podmínky pro dobrý růst a vývoj rostlin po celou dobu vegetace za účelem dosažení rentabilní produkce.

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

12. 06. 2023 Ing. Roman Brtnický; Pioneer-Hibred Osivo a sadba Zobrazeno 336x

Kvetení ozimé řepky je období, kdy se začíná reálně rozhodovat o skutečné výši budoucího výnosu. Především výskyt houbových chorob jako je hlízenka, mohou svým rozsahem a intenzitou napadení způsobit předčasné dozrávání, a tím významné ztráty na výnose.

Choroby brukvovitých olejnin: Plíseň a padlí brukvovitých

Choroby brukvovitých olejnin: Plíseň a padlí brukvovitých

12. 06. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 613x

V tomto článku se seznámíme s patogeny, které způsobují plíseň a padlí brukvovitých rostlin. Oba se vyskytují ve všech oblastech pěstování řepky a nezpůsobují závažné ztráty na výnosu. Napadají nejen řepku, ale i kulturní a plevelné rostliny olejnin, zeleniny a okrasných rostlin z čeledě Brassicaceae.

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

11. 06. 2023 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 300x

Značka SOUFFLET SEEDS neznamená jenom marketingové označení osiv řepky ozimé, kukuřice a slunečnice, ale i komplexní a inovativní přístup v oblasti osiv. V naší nabídce můžete naleznout různou škálu hybridů od klasického hybridu Estelia přes hybridy s TuYV rezistencí v kombinaci s genem Rlm7, který zvyšuje odolnost proti fómové hnilobě, až po speciální Clearfield hybrid Arabesk CL či nový hybrid Kouros ...

Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu

Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu

11. 06. 2023 Ing. Msc. María Muñoz Arbeláez a kol. Plevele Zobrazeno 891x

K předcházení zaplevelení hrachu či k regulaci dvouděložných plevelů v porostech hrachu lze v současnosti využít devět účinných látek a jejich kombinací. Herbicidy jsou nejčastěji aplikovány preemergentně či časně postemergentně. Předcházet negativním dopadům zaplevelení lze i způsobem založení porostu. V řadě případů je jasná souvislost mezi vyšší diverzitou porostů a nižšími ztrátami působenými škodlivými organizmy.

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

10. 06. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 806x

Řepková sezona je v plném proudu. Porosty jsou letos velmi nadějné, a tak se bude každý pěstitel snažit do řepky investovat. Náklady však, více než jiné roky, budou uvážlivé vzhledem k narůstajícím cenám vstupů a zatím ke stagnaci či spíše poklesu cen této komodity.

Arrest Plus®: Přirozeně dozrají a nevypadnou

Arrest Plus®: Přirozeně dozrají a nevypadnou

10. 06. 2023 Ing. Jiří Vašek; ADAMA CZ Sklizeň Zobrazeno 155x

Arrest Plus® je inovovaný a vylepšený pomocný prostředek k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát určený pro řepku olejku, slunečnici, sóju, luskoviny a len. Účinně brání samovolnému pukání a praskání šešulí nebo lusků a zároveň omezují vypadávání semen před a během sklizně. Umožňuje přirozené dozrávání plodin bez nutnosti desikace. Biologicky snadno odbouratelný.

1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 105
detail