Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Nejnovější články

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

05. 10. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 515x

Segment krmných pšenic je velmi aktivní a každoročně narůstá. Dlouhodobě minimální rozdíly v cenách a o třídu vyšší výnosy dělají z pěstování C odrůd tržní záležitost. Johnson společnosti SAATEN-UNION zde kombinuje všestranné využití s rekordními výnosy i v sušších oblastech.

Výhodné předplatné časopisu Agromanuál na rok 2024

Při objednání předplatného na rok 2024 do 1.12.2023 získáte navíc zdarma vydání Agromanuálu 11-12/2023 a exkluzivní nástěnný kalendář na rok 2024. Akce platí pro nové předplatitele.

Praxí oceňované podzimní ošetření obilnin

Praxí oceňované podzimní ošetření obilnin

05. 10. 2023 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 488x

Třísložkový herbicid Reskator společně s letitou stálicí Sumimax představují spolehlivé řešení ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Účinnosti obou herbicidů jsou výtečné, což ostatně potvrzují několikaleté praktické zkušenosti pěstitelů.

Proseeds
Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 429x

Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk s přípravky společnosti BioAktiv CZ prokazují pozitivní vliv na nárůst výnosu, hmotnosti sušiny, nadzemní biomasy a počtu odnoží. Harmonickou výživu rostlin zajišťujeme především racionálním hnojením půdy před založením porostů nebo v případě dusíku, síry a mikroprvků v průběhu vegetace.

Význam podzimního herbicidního ošetření ozimých obilnin - výsledky srovnávacích pokusů

Význam podzimního herbicidního ošetření ozimých obilnin - výsledky srovnávacích pokusů

04. 10. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 764x

Přestože je v současnosti do obilnin registrováno široké spektrum herbicidů s různými mechanizmy účinku, dochází k postupným restrikcím účinných látek, což může v budoucnu způsobovat pěstitelům velmi výrazné komplikace s regulací některých plevelů, zejména v sušších oblastech nebo na podnicích, které uplatňují minimalizační technologie zpracování půdy a zaměřují se především na pěstování ozimých plodin.

Novinky, které zaujaly na polních dnech

Novinky, které zaujaly na polních dnech

03. 10. 2023 Ing. Pavel Stehlík; VP Agro, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 395x

Červnové polní dny jsou tradiční přehlídkou odrůd obilnin. Pěstitelé mají možnost porovnat stav svých porostů s těmi v jiných oblastech, případně i vedených v rozdílných intenzitách pěstování. Jsou zde představovány i novinky v odrůdovém sortimentu. Níže si dovolím upozornit na ozimé pšenice ze šlechtění RAGT.

Plná sada medailí

Plná sada medailí

02. 10. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 360x

Mimořádná novinka pšenice ozimé, kterou letos uvádí firma SAATEN-UNION na český trh, je již nyní v podvědomí většiny návštěvníků polních dnů. Odrůda Pallas se totiž předvedla v celé své kráse. Nejen vynikající výnosy zdravého zrna, ale také špičkové potravinářské parametry odrůda Pallas již prokázala v registračních zkouškách ČR a v prvním roce SDO, o čem je možno se přesvědčit v ročence ÚKZÚZ na straně 36.

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

02. 10. 2023 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1543x

Technologické postupy pěstování ozimého ječmene v zemědělské praxi jsou mnohdy ovlivněny jeho postavením jako komodity, která přímo nevstupuje na trh a převážná produkce zrna je využita pro potřeby živočišné výroby v rámci podniku. Tato skutečnost vede k opomíjení ekonomiky pěstování, neboť je produkt oceňován interními cenami.

Ověřují nové možnosti pro mák

Ověřují nové možnosti pro mák

01. 10. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 739x

Česká republika dlouhodobě produkuje největší množství potravinářského máku na světě, výměra makových polí u nás ale kolísá. Zatímco v letech 2020 a 2021 se v ČR mák pěstoval na více než 40 tis. ha, loni došlo k propadu na 26 tis. ha a letos se výměra máku snížila ještě více.

„BECKY“ opět sype

„BECKY“ opět sype

30. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 366x

Přinášíme první skvělé výsledky ze sklizní jedničky v množení ozimých ječmenů, a to odrůdy Beckenbauer. Ozimý ječmen Beckenbauer zaujal pěstitele již v předešlých dvou sezónách nejen svými výsledky z pokusů a registračního řízení, ale zejména výnosy z běžných ploch. Tyto „Beckyho“ vystřelily na 1. místo jako nejmnoženější šestiřadý ozimý ječmen v ČR za rok 2023. První výsledky z probíhajících sklizní naznačují, že nejinak tomu bude i letos.

Dřepčíci rodu Phyllotretta a dřepčík olejkový - jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům?

Dřepčíci rodu Phyllotretta a dřepčík olejkový - jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům?

29. 09. 2023 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 715x

V této roce 2022 byla řepka ozimá zaseta na 352,4 tis. ha, což je osevní plocha vyšší 10 tis. ha než v roce 2021. Někteří zemědělci již mají obavy z budoucnosti pěstování řepky, přičemž jako hlavní důvod se jeví postupně se omezující spektrum přípravků na ochranu rostlin, kdy hlavně u insekticidů je tento problém markantní. K dispozici je několik účinných látek, ale ty patří k pyrethroidům I. a II.

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 418x

Všichni zemědělští podnikatelé mají sice k dispozici zdarma ke stažení hranice svých půdních bloků na portálu LPIS, ale bohužel se ukazuje, že jsou místy značně nepřesné a nejsou tím využitelné pro mnoho funkcionalit, které současné autopiloty nabízejí. Abychom mohli využívat plného potenciálu autopilotů a eliminovali hrozbu pokut, je nutné pracovat s opravdu přesně zaměřenými hranicemi půdního bloku.

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 424x

S radostí představujeme nového distribučního a servisního partnera a s potěšením vítáme společnost Leading Farmers CZ, a.s. do naší vážené sítě partnerů. Společnost Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem v České republice, působí v zemědělství již více než 20 let.

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

28. 09. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 374x

Variabilní aplikace jsou jednou z cest pro zachování výnosnosti rostlinné výroby. Různých systémů, které variabilní aplikace nabízejí je mnoho, nicméně kvalita i nabídka služeb je velmi rozdílná. V tomto článku bychom vám rádi nastínili, v čem se naše služba od ostatních poskytovatelů liší a proč byste si jako poskytovatele služeb pro variabilní aplikace měli vybrat právě Varistar.

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

28. 09. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 6769x

Moderní platforma agrility® je určena pro vzdálený monitoring porostů od společnosti Limagrain. Po více jak desetiletém vývoji je dnes běžně využívaná aplikace Harvest, která vyhodnocuje současný stav porostu kukuřice na siláž. Současně predikuje optimální termín sklizně na siláž při sušině 32%. Aplikace pro kukuřice nabízí také seťovou mapu (Density), přehled vývoje porostu (Vegetation) a předpověď výnosu (Yield).

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2024

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2024

28. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 702x

Podrobný přehled činností hlavních společností působících na českém trhu v oblasti precizního zemědělství, umožňující porovnání šíře nabídky prováděných analýz a navazujících služeb. Obsahuje také možnosti vzájemného propojení a se zemědělskou technikou, kdy může být využíváno prostředků obsažených v zemědělské mechanizaci, nebo naopak za pomoci vlastního řešení, nezávislého na použité technice.

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

27. 09. 2023 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 356x

Zajistit si kvalitní start a mít na podzim dobře nakročeno k silnému a zdravému porostu je cílem každého pěstitele. Správná volba odrůdy, předseťové přípravy, termín a hustota setí jsou jedny z mnoha faktorů, které ovlivňují vitalitu a zdraví rostlin. Neméně podstatný je i vhodně zvolený výběr herbicidního ošetření, který zajistí odstranění nežádoucí konkurence a dodá kulturním rostlinám dostatek živin, vody a prostoru pro nenarušený růst.

Choroby olejnin: Skvrnitosti máku

Choroby olejnin: Skvrnitosti máku

27. 09. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 477x

V dnešním příspěvku se zaměříme na patogeny způsobující listové skvrnitosti máku, a to houbový patogen Pleospora papaveraceae a bakteriální Xanthomonas campestris pv. papavericola. Na rostlinách způsobují podobné a snadno zaměnitelné příznaky a při vyšším infekčním tlaku dochází k předčasnému zasychání celých listů, a tím i snížení výnosu a kvality semene.

Autonomní robot AgXeed na našich polích

Autonomní robot AgXeed na našich polích

26. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 693x

Robotika, potravinová soběstačnost, precizní zemědělství, schopnost konkurence, automatizace, ekologie nebo budoucnost. To jsou slova, která v posledních létech rezonují českým zemědělstvím a na výzvy s nimi spojené je třeba hledat odpovědi. Čerstvě představenou novinkou podzimu 2023 je pásový robot AgBot 5.115T2.

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 346x

Na farmě v Čejkovicích máme lehčí půdy a hrozí zde přísušky. Potřebujeme tady ranou odrůdu. SU Ellen je z našeho pohledu i přes svoji ranost velmi výkonná.

Účinnější regulace hraboše polního povolena

Účinnější regulace hraboše polního povolena

25. 09. 2023 Ing. Pavel Talich; Agromanuál Škůdci Zobrazeno 410x

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejnil možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky.

Biologická ochrana proti vrtalkám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

Biologická ochrana proti vrtalkám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

25. 09. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 533x

Při produkci skleníkové zeleniny se může v porostech vyskytovat několik druhů minujících škůdců. Je pro ně specifické to, že se živí listovým mezofylem a pletiva epidermis zůstávají nepoškozená. Vzniká tak poškození, které se definuje jako mina. Mezi minující škůdce vyskytující se ve skleníku řadíme skupinu druhů z rodu vrtalka (Liriomyza; dvoukřídlí: Diptera). Vlivem žíru jejich larev se na listech tvoří miny v podobě chodbiček.

Choroby a škůdci temnoplodce

Choroby a škůdci temnoplodce

24. 09. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 477x

Temnoplodec (Aronia Medic., Rosaceae), známější pod jménem „černý jeřáb“, je rod se třemi druhy, A. prunifolia (t. třešňolistý), A. arbutifolia (t. planikolistý) a A. melanocarpa (t. temnoplodý), které pocházejí z východní části Severní Ameriky. Do Evropy (Německo) se A.

Polní dny s odrůdami RAGT a VP Agro

Polní dny s odrůdami RAGT a VP Agro

23. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 308x

Společnost VP Agro představila na několika polních dnech, pořádaných na různých lokalitách napříč Českou republikou, široké portfolio nabízených odrůd zahrnující pšenici, ječmen, žito i tritikale. Zájemci zde získali spoustu informací včetně zajímavostí o připravovaných novinkách pro letošní rok i další sezonu.

Královna českých polí mezi pšenicemi

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 365x

Mimořádně výnosná krmná a oplatková odrůda s dobrou zimovzdorností, velmi dobrou HTZ na úrovni 44 g, která je vhodná do všech pěstebních oblastí, pro setí po obilnině a navíc toleruje horší pěstební podmínky a pozdní setí.

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 596x

S novými druhy plevelů, které se rozšiřují na našich polích, mívají starší herbicidy problémy, nemají je ve svém spektru účinnosti nebo se může u některých z nich objevit rezistence. Proto byla s velkým zájmem očekávaná loňská premiéra nového podzimního herbicidu Juventus Plus, který oproti tradičním herbicidům je dokonalejší, obsahuje 4 účinné látky, a tím má daleko širší záběr na plevele než obyčejné ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 105
detail