Chemap Agro s.r.o.

Adamův štít - Elegantní ochrana zdraví polních plodin

06. 05. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Choroby Zobrazeno 358x

Štít Adama je nová nabídka šikovné technologie ochrany polních rostlin proti velmi širokému spektru chorob. Je formulována na 100 ha a obsahuje 100 l přípravku Bumper Super a 100 l přípravku Amistar Xtra. Technologii Adamova štítu zdobí možnost použití v mnoha plodinách: pšenice, ječmen, řepka olejka, cukrovka, slunečnice i mák. Doporučení je zde přitom shodné a jednoduché: T1: Bumper Super. T2: Amistar Xtra. Vše za příznivou cenu.

Agronutrition

Proč Adamův štít

Dvousložkové fungicidní přípravky Bumper SuperAmistar Xtra jistě není třeba zkušeným pěstitelům polních plodin představovat. Oba dlouhodobě patří do první desítky nejpoužívanějších fungicidů v České republice. Pro tuto sezónu je však nové to, že oba přípravky nyní dodává na trh firma Adama CZ. Ta se proto rozhodla využít výborného potenciálu obou přípravků a poskytnou pěstiteli výhodu při společném použití technologie, která se přímo nabízí: Bumper Super na první aplikaci a Amistar Xtra na aplikaci následnou. S trochou nadsázky jsme ji nazvali: Štít Adama.

Logika kombinace

Bumper Super je širokospektrální fungicid, který kombinuje dvě účinné látky propiconazole a prochloraz. Propiconazole je osvědčená účinná látka se skupiny azolů, a je vhodně doplněna masivní dávkou účinné látky prochloraz, který je praxí oceňován právě pro jeho relativně dlouhodobý sanitační účinek. Účinná látka je totiž jen velmi málo systemická, necestuje příliš v rostlině, a tím se její obsah neředí a zůstává tak ve vysokých koncentracích v místech dopadu na rostlinu. Navíc jí nevadí nízké teploty. Je tak přímo předurčena pro první aplikace v technologiích ochrany rostlin. Na rozdíl od mnoha jiných účinných látek nevykazuje v našich podmínkách žádný pokles účinnosti, jak prokázala dlouhodobá pozorování a testy prováděné v Kroměříž a zveřejněné v Obilnářských listech.

Amistar Xtra je naopak koncipován úplně jinak. Obsahuje rovněž dvě účinné látky, ale odlišných vlastností. První z nich je cyproconazole, účinná látka, která patří mezi nejvíce systemické látky ve třídě azolů. Znamená to její rychlý průnik do rostlin a rychlý rozvod do všech pletiv rostliny včetně nových přírůstků. Druhou účinnou látkou je azoxystrobin, který rovněž můžeme popsat jako nejvíce systemickou účinnou látku se skupiny strobilurinů. Azoxystrobin navíc zdobí jeho schopnost vyvolávat silný green efekt, který činí rostliny zelenějšími, oddaluje stárnutí pletiv, zvyšuje účinnost fotosyntézy a zvyšuje schopnost rostlin odolávat oxidativnímu stresu. Výsledkem je vyšší ukládání fotosyntetických asimilátů do zrn, či semen. Výnos produkce je pak vyšší, ale vyšší jsou i kvalitativní parametry úrody. Přípravek také dobře kombinuje výraznou preventivní účinnost azoxystrobinu s relativně dobrými kurativními schopnostmi cyproconazolu. Těmito výše popsanými vlastnostmi je přípravek přímo předurčen k použití v době, kdy rostlina nejvíce a nejrychleji roste. Proto jej doporučujeme na tzv. T2, tedy jako aplikaci č. 2.

Jednoduše do mnoha rostlin

Ochranný sled z Adamova štítu - T1: Bumper Super, T2: Amistar Xtra můžeme překvapivě uplatnit v mnoha hospodářsky významných polních plodinách, a to díky širokým registracím. Stejnou technologii, která nabízí kombinaci 4 různých účinných látek, lze totiž použít jak do pšenice, ječmenů, řepky olejky, cukrovky, ale také dokonce do slunečnice a máku setého. Pěstitel tedy získává postup, který jednoduše může využít na více polích s určitými časovými posuny, jak to která plodina vyžaduje, což mu jistě dokáže zjednodušit plánování a ušetří čas v pracovní špičce. Oba přípravky mají shodně jednoduchou dávku 1,0 l/ha.

Velmi široký záběr chorob

Technologií Adamova štítu dostává pěstitel k dispozici 4 účinné látky ze 3 různých skupin mechanizmů působení. Přesahuje to možnosti délky tohoto článku se podrobněji zabývat účinností na jednotlivé choroby. Ale jak sama logika věci i dlouhodobá obliba obou přípravků napovídá, jedná se o multispektrální řešení, které velmi dobře sedí v konkrétních klimatických podmínkách České republiky. Pěstitel, pokud zvolí tuto kombinaci, bude jistě mile překvapen nejen univerzálností jejího použití, ale i příjemnou cenou.

Tank mix s Velocity

Bývá dobrým zvykem obecně doporučit do postřiku přidat specializované smáčedlo, akcelerátor systemických fungicidů Velocity, a to nejčastěji v dávce 0,25 l/ha. Velocity i zde napomáhá aktivně vtahovat účinné látky do rostlinných pletiv, tím zvyšuje účinnost zásahu a následně i dokáže zvýšit výnos pěstovaných plodin. To vše bylo mnohokrát prokázáno ve sledech již sedmiletých pokusů, a to ve všech zde zmíněných plodinách.

 

Užitečná řešení - ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

 

inz

Související články

Pšenice ozimá - osivo a zdraví porostu

18. 12. 2018 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Praha Choroby Zobrazeno 330x

Choroby obilnin (8) - Choroby kořenů a pat stébel (2)

23. 11. 2018 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 510x

Celest Trio Formula M - sázka na jistotu

01. 11. 2018 Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Syngenta Czech Choroby Zobrazeno 426x

Choroby obilnin (7) - Choroby kořenů a pat stébel (1)

11. 10. 2018 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 573x

Po roce zase od začátku

15. 09. 2018 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Choroby

detail