Chemap Agro s.r.o.

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

20. 05. 2021 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Choroby Zobrazeno 21x

S přicházejícími restrikcemi v používání některých účinných látek jsou na dnešního pěstitele kladeny nové nároky při modelování jednotlivých pěstitelských technologií a to v řadě plodin. Cílem společnosti AgroProtec s.r.o. je přinášet zemědělské praxi alternativní řešení v mnoha oblastech ochrany rostlin.

Proseeds

Jednou z nových možností, na kterých v posledních dvou letech intenzivně pracujeme a ověřujeme je v polních pokusech, je najít účinnou alternativu k používání azolových fungicidů do květu řepky. Dnešní standardní technologie pro fungicidní ošetření řepky jsou založeny převážně na kombinaci strobilurin/azol nebo kombinaci SDHI/azol případně strobilurin/SDHI fungicid. Řešení jsou to spolehlivá a vysoce účinná proti nejdůležitějším houbovým chorobám, které se podílejí na snížení výnosu ozimé řepky, ale jsou do jisté míry až nezdravě závislé na užití azolových látek jejichž budoucnost je v České kotlině i Moravských úvalech velmi nejistá.

Společnost AgroProtec s.r.o. proto přináší odzkoušené a srovnatelně účinné řešení založené na bázi nové kombinace strobilurin/oxychlorid Cu/1-triacontanol. Naše alternativní řešení je založeno na použití 3 produktů ve formě TM kombinace Azoline 0,8 l/ha + Flowbrix Profi 1,0 l/ha + Agrostim Tria 0,1 l/ha.

Toto nové progresivní řešení je kombinací systémově působícího azoxystrobinu (Azoline, 0,8 l/ha), použitého v  dávce minimálně 200 g/ha, jehož hlavní aktivita spočívá v zastavení transportu elektronů v dýchacím řetězci houbových patogenů. Tato masivní hektarová dávka přípravku Azoline zajišťuje dlouhodobý účinek proti sekundární infekci hlízenkou obecnou, působí rovněž na černě, plíseň šedou a částečně na plíseň zelnou.

Oxychlorid mědi v tekuté formulaci (Flowbrix Profi, 1,0 l/ha) aplikovaný v dávce 638 g/ha je použit ve formě velmi jemných částic o průměru do 2 mikronů, které zajišťují svým dokonalým pokrytím i kontaktním působením „desinfekci“ a zpevnění povrchových pletiv. Zpevněný povrch rostliny je významně odolnější proti prorůstání spor i hyf houbových patogenů do nitra napadených pletiv.

Poslední důležitou složkou našeho řešení je plně systémový 1-triacontanol (Agrostim Tria, 0,1 l/ha), který zvyšuje hladinu obranných hormonů, jako jsou kyselina abscisová a kyselina jasmonová v rostlinách řepky během jejího květu i v období po odkvětu a má vliv na růst, obsah živin a obsah aminokyselin v pletivech ošetřených rostlin i tvořících se šešulí. Výsledkem působení této látky je zpevnění buněčné stěny a podpoření přirozené imunity rostlin řepky proti pronikání původců chorob do rostliny a jejich dalšímu šíření do jednotlivých rostlinných částí.

Výsledná kombinace těchto 3 aktivních složek, při společném použití v době plného květu řepky, zajišťuje navýšení výnosu nad úrovní současných standardních technologií. V přiloženém grafu je uvedený souhrn dvouletých maloparcelkových pokusů provedených v letech 2019–20, kdy tato kombinace zajistila navýšení výnosu semen průměrně o 350 kg/ha oproti neošetřené kontrole a v těchto pokusech překonala ve výnose současné standardní konvenční fungicidní kombinace.

Společnost AgroProtec s.r.o. tedy přináší nové alternativní řešení pro ošetření řepky do květu bez využití azolových fungicidů a toto řešení poskytuje finančně zajímavou variantu pro efektivní ochranu ozimé řepky při udržitelném používání dostupných účinných látek.

Pokud se očekává déšť do 3 hodin, či za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v 0,07% koncentraci.

Graf: Vliv fungicidního ošetření do květu řepky s použitím Flowbrixu Profi 1,0 l/ha a Agrostimu Tria 0,1 l/ha v kombinaci s účinnou látkou azoxystrobin (Azoline) 200–250 g/ha na výnos semen (zdroj ZS Kluky 2019–2020)
Graf: Vliv fungicidního ošetření do květu řepky s použitím Flowbrixu Profi 1,0 l/ha a Agrostimu Tria 0,1 l/ha v kombinaci s účinnou látkou azoxystrobin (Azoline) 200–250 g/ha na výnos semen (zdroj ZS Kluky 2019–2020)

Související články

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 129x

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 222x

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 194x

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 419x

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 486x

Další články v kategorii Choroby

detail