BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 236x

V letošní obtížné sezoně Adama nabízí novou ekonomicky výhodnou nabídku dvou produktů, které spolu funkčně souvisí stejným načasováním aplikace. Širokospektrálním fungicidním zásahem, který na jaře udrží rychle se vyvíjející listovou plochu obilnin zdravou a požadavkem správně zregulovat porost obilnin tak, aby jeho výnos nebyl znehodnocen pozdějším polehnutím a stal se tak chloubou a radostí úspěšného pěstitele. Společný nákup v balíčku je navíc oceněn výhodnějšími cenami.

Albíit

Slape® Trio

Třísložkový fungicid Slape® Trio zdařile kombinuje účinné látky: tebuconazole, prothioconazole a spiroxamin. Kompozice se výborně doplňuje a přináší znatelný synergický efekt při vzájemném působení. Dostatečně účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob, které se tou dobou v porostech vyskytuje. Díky příjemné ceně představuje dnes řešení s velmi příznivým poměrem účinku a ceny. V pšenici, žitu a tritikale patří Slape® Trio svým složení k velmi užitečným přípravkům, neboť působí proti celému spektru chorob. K optimálnímu využití jeho vlastností je vhodné jej použít zejména na počátku infekce nebo i preventivně. Výborně se uplatňuje zejména proti braničnatkám, rzím, padlí a DTR. Používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha. V ječmeni, kde může docházet k nástupu chorob dříve, provádíme ošetření přednostně v BBCH 29–47. Slape® Trio je vysoce účinný proti oběma nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a rynchosporiové skvrnitosti. Velmi dobře též kontroluje padlí a logicky také rez ječnou. Opět zde používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha.

Velkou výhodou je jeho použití bez omezení. Přípravek je možné aplikovat i v OP II. st. podzemních i povrchových vod a nemá žádné omezení použití z hlediska svažitosti pozemků. Je bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory, listovými hnojivy i biostimulátory. Slape Trio naplňuje skutkovou podstatu sloganu Šlape to, a navíc za velmi příjemnou cenu.

Stemper®

Účinná látka trinexapac-ethyl je nejpoužívanější regulátor růstu mezi pěstiteli. Vloni jím v České republice bylo ošetřeno více než 440 000 ha. Stemper® je zásadně vylepšený regulátor růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinaxapac-ethyl s inovovanou E3 formulací, která umožňuje rychlejší a vyšší množství vstřebané účinné látky do rostliny. Stemper® spoluvytváří mohutný kořenový systém zvyšující stabilitu rostlin v půdě. Zlepšuje příjem makro- i mikroživin a suchovzdornost rostlin.

Působení přípravku

Přípravek redukuje růst stébla a snižuje výšku porostu. Trinexapac-ethyl je přijímán listy rostlin a následně je rozváděn do meristémových pletiv. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti poléhání. Při časné aplikaci (BBCH 31–32) navíc dochází k rozvoji mohutné kořenové soustavy s pozitivními dopady na suchovzdornost a výživu rostlin.

Optimalizovaná E 3 formulace

Přípravek je speciálně formulován s využitím nejmodernějších technologií a pomocných látek, takže dochází k více než 90% vstřebání účinné látky do rostliny a dále k jejímu velmi efektivnímu biologickému využití. Látka je mnohem rychleji rozváděna v rostlině. Díky rychlejšímu vstřebávání je rovněž prokazatelně dosahováno vyšší odolnosti proti dešti. Formulace umožňuje dosahovat naprosto stejných účinků při obsahu 175 g/l jako u původní formulace s 250 g/l. Důkazem jsou registrované dávky přípravku. Pěstitel tak používá stejnou dávku jako byl zvyklý u starších formulací s 250 g/l a může si užít benefitu lepší ceny a menší zátěže životního prostředí.

Kdy používat

Regulátory růstu v obilí se většinou používají v růstové fázi BBCH 31–39. Pokud však Stemper® použijeme v časné fázi BBCH 31–33, dosáhneme mnohem lepšího využití účinné látky. Správné použití a maximální využití účinné látky ve prospěch porostu je vždy profesním uměním agronoma. Musíme brát v úvahu čtyři základní faktory: 1. odrůdovou citlivost, 2. aktuální srážky před a po aplikaci, 3. úroveň dusíkaté výživy porostu a 4. aktuální hustotu porostu.

Rovněž proběhly mnohaleté přesné pokusy na různých pracovištích v Evropě i v ČR, které měly za úkol prozkoumat vliv přípravku Stemper® na zlepšení příjmu živin u obilnin. Detailně byly zkoumány hlavní makro- i mikroživiny, a to v pšenici i jarním ječmeni. Bylo dosaženo pozoruhodných výsledků, které dokládají zlepšení příjmu živin u všech sledovaných prvků s následným promítnutím do zvýšení výnosů.

Detailní informace o stanovení optimální dávky přípravku Stemper® naleznete v katalogu přípravků Adama 2024, str. 170–175 nebo jednoduše zavolejte regionálnímu zástupci.

Jak to jde dohromady?

Praxe často s výhodou kombinuje v obilninách použití regulátoru růstu s aplikací fungicidu. Společnost Adama pro tyto účely nabízí velmi vhodný, širokospektrální fungicid Slape® Trio. To vše je zabaleno v ekonomicky výhodném balíčku, který pomůže v obtížné sezoně dostat náklady více pod kontrolu. Balíček bude obsahovat 20 l Slape® Trio + 10 l Stemper® a umožní tak pěstiteli společnou aplikaci na cca 28 ha při základní dávce 0,7 l/ha Slape® Trio + 0,35 l/ha Stemper®, která výborně účinkuje na celý komplex listových chorob a zároveň sníží riziko polehnutí porostu při současném zlepšení kořenového systému. Ten přinese, kromě lepšího ukotvení rostlin, především lepší a vyšší příjem živin z půdy. To vše lze provést v jedné operaci. Spojení fungicidního přípravku Slape® Trio a regulace růstu s přípravkem Stemper® je chytrá a ekonomicky zajímavá volba.

Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení inovativními i osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, profesionální servis a dobrou cenu.

Související články

Výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na chmelu v České republice

01. 07. 2024 Ing. Iveta Svobodová a kol. Choroby Zobrazeno 341x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (54): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VIII. - Rezidua fungicidů v brukvovité zelenině

16. 06. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 146x

Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

14. 06. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 439x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 415x

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

11. 06. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 233x

Další články v kategorii Choroby

detail