Chemap Agro s.r.o.

Capalo® - ideální řešení pro první fungicidní ošetření obilnin

07. 03. 2018 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 438x

Mírná zima přispívá k příznivému rozvoji houbových patogenů. V závislosti na lokalitě a odrůdě se nejčastěji v pšenici a ječmeni může objevit výskyt padlí travního. Napadení báze stébel můžeme pozorovat i na lehčích půdách, kde byl na podzim silný výskyt srážek. Ochrana má význam, když pozorujeme alespoň na jedné odnoži nebo hlavním stéblu napadení.

Agronutrition

Přiložená tabulka dokumentuje, že výskyt těchto „skrytých chorob“ je poměrně značný a podceňovaný. Napadení kořenů a pat stébel houbovými chorobami se zvyšuje, zvláště při použití minimalizačních technologií zpracování půdy. Výsledky pochází z našich polních dnů s diagnostikou chorob. Např. v roce 2017 nám externí pracovníci zkontrolovali 270 vzorků ozimé pšenice. Vzorky pocházely hlavně z jižní Moravy a Vysočiny, v některých letech byly vzorky i z východních Čech.

Tab. 1: Výskyt chorob pat stébel (%)podle diagnostiky BASF (zdroj: Petr Popelka, 2012–17)

Patogen

Výskyt napadení (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pseudocercosporella herpotrichoides (stéblolam)

15,6

3,1

13,7

8,0

24,1

12,0

17,0

Microdochium nivale
(plíseň sněžná)

Fusarium spp.

20,0

3,6

9,1

17,1

3,0

7,8

8,5

Rhizoctonia spp.

(rizoktoniová hniloba)

40,0

47,1

62,5

88,5

64,5

26,5

58,5

Capalo® - fungicid vhodný pro časné jarní ošetření

Pokud se v porostu vyskytuje stéblolam, padlí a listové skvrnitosti, doporučujeme přípravek Capalo®. Širokospektrální fungicid Capalo® má výbornou účinnost na většinu chorob v obilninách, včetně stéblolamu. Na padlí účinkuje jednak kurativně, a také dlouhodobě preventivně. Díky své formulaci je tento přípravek mimořádně odolný proti smyvu deštěm.

Proč použít Capalo®?

  • kombinace tří účinných látek (epoxiconazole, fenpropimorph, metrafenone) ze tří chemických skupin,
  • mezi nejvýznamnější přínos patří spojení preventivní a kurativní účinnosti na padlí travní,
  • kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká kombinace výrazného stop-efektu a dlouhodobého působení proti padlí, optimální termín aplikace je na začátku projevů infekce padlí, kdy fenpropimorph danou infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (3–4 týdny) ochrání před další infekcí,
  • vytváří nový systém ochrany pšenic a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, který zaručuje pěstitelům dlouhodobě zdravý porost vytvářející zisk,
  • epoxiconazole další 2 účinné látky doplňuje účinkem na listové skvrnitosti, braničnatky, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost.

Doporučení k aplikaci

Při sólo aplikaci doporučujeme dávku 1,4 l/ha a v systému dvou ošetření dávku 1,2 l/ha a následně aplikaci přípravku Osiris® v dávce 1,75–2,0 l/ha do 25 dnů po aplikaci fungicidu Capalo®.

Proti stéblolamu se obvykle aplikace provádí ve fázi BBCH 29–32 (konec odnožování až druhé kolénko). Důležité je aplikovat nejpozději při prvních příznacích stéblolamu.

Proti listovým chorobám (padlí, braničnatky, rzi, helminthosporiózy, hnědá a rynchosporiová skvrnitost), pak aplikujeme také při počátečních výskytech chorob zpravidla ve fázi BBCH 32–37 (2. kolénko–praporcový list). Zejména v systému dvojího ošetření je vhodné udělat preventivní aplikaci, kterou udržujeme zdravou a nestresovanou rostlinu po dobu 4 týdnů.

Obr. 1: Vliv fungicidního ošetření na stav porostu ozimé pšenice při silném výskytu braničnatek, fuzárií a padlí (ZS Kluky, stav 18. 5. 2017)
Obr. 1: Vliv fungicidního ošetření na stav porostu ozimé pšenice při silném výskytu braničnatek, fuzárií a padlí (ZS Kluky, stav 18. 5. 2017)

Související články

Listové skvrnitosti na pšenici a ochrana proti nim

07. 06. 2018 Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Brožová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 275x

Když fungicid není pouze fungicidem

02. 06. 2018 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 155x

Vychází nová hvězda - Elatus™ Era

28. 05. 2018 Ing. Eva Kabylová, Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 142x

Výskyt rzí na pšenici a prognóza jejich rozšíření

24. 05. 2018 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 406x

Fungicidní ochrana jarních obilnin proti chorobám

15. 05. 2018 Ing. Michaela Hospodková; DuPont CZ s.r.o. Choroby Zobrazeno 295x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
2%
18%
3%
46%
detail