Chemap Agro s.r.o.

Capalo® - ideální řešení pro první fungicidní ošetření obilnin

07. 03. 2018 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 533x

Mírná zima přispívá k příznivému rozvoji houbových patogenů. V závislosti na lokalitě a odrůdě se nejčastěji v pšenici a ječmeni může objevit výskyt padlí travního. Napadení báze stébel můžeme pozorovat i na lehčích půdách, kde byl na podzim silný výskyt srážek. Ochrana má význam, když pozorujeme alespoň na jedné odnoži nebo hlavním stéblu napadení.

Agronutrition

Přiložená tabulka dokumentuje, že výskyt těchto „skrytých chorob“ je poměrně značný a podceňovaný. Napadení kořenů a pat stébel houbovými chorobami se zvyšuje, zvláště při použití minimalizačních technologií zpracování půdy. Výsledky pochází z našich polních dnů s diagnostikou chorob. Např. v roce 2017 nám externí pracovníci zkontrolovali 270 vzorků ozimé pšenice. Vzorky pocházely hlavně z jižní Moravy a Vysočiny, v některých letech byly vzorky i z východních Čech.

Tab. 1: Výskyt chorob pat stébel (%)podle diagnostiky BASF (zdroj: Petr Popelka, 2012–17)

Patogen

Výskyt napadení (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pseudocercosporella herpotrichoides (stéblolam)

15,6

3,1

13,7

8,0

24,1

12,0

17,0

Microdochium nivale
(plíseň sněžná)

Fusarium spp.

20,0

3,6

9,1

17,1

3,0

7,8

8,5

Rhizoctonia spp.

(rizoktoniová hniloba)

40,0

47,1

62,5

88,5

64,5

26,5

58,5

Capalo® - fungicid vhodný pro časné jarní ošetření

Pokud se v porostu vyskytuje stéblolam, padlí a listové skvrnitosti, doporučujeme přípravek Capalo®. Širokospektrální fungicid Capalo® má výbornou účinnost na většinu chorob v obilninách, včetně stéblolamu. Na padlí účinkuje jednak kurativně, a také dlouhodobě preventivně. Díky své formulaci je tento přípravek mimořádně odolný proti smyvu deštěm.

Proč použít Capalo®?

  • kombinace tří účinných látek (epoxiconazole, fenpropimorph, metrafenone) ze tří chemických skupin,
  • mezi nejvýznamnější přínos patří spojení preventivní a kurativní účinnosti na padlí travní,
  • kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká kombinace výrazného stop-efektu a dlouhodobého působení proti padlí, optimální termín aplikace je na začátku projevů infekce padlí, kdy fenpropimorph danou infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (3–4 týdny) ochrání před další infekcí,
  • vytváří nový systém ochrany pšenic a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, který zaručuje pěstitelům dlouhodobě zdravý porost vytvářející zisk,
  • epoxiconazole další 2 účinné látky doplňuje účinkem na listové skvrnitosti, braničnatky, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost.

Doporučení k aplikaci

Při sólo aplikaci doporučujeme dávku 1,4 l/ha a v systému dvou ošetření dávku 1,2 l/ha a následně aplikaci přípravku Osiris® v dávce 1,75–2,0 l/ha do 25 dnů po aplikaci fungicidu Capalo®.

Proti stéblolamu se obvykle aplikace provádí ve fázi BBCH 29–32 (konec odnožování až druhé kolénko). Důležité je aplikovat nejpozději při prvních příznacích stéblolamu.

Proti listovým chorobám (padlí, braničnatky, rzi, helminthosporiózy, hnědá a rynchosporiová skvrnitost), pak aplikujeme také při počátečních výskytech chorob zpravidla ve fázi BBCH 32–37 (2. kolénko–praporcový list). Zejména v systému dvojího ošetření je vhodné udělat preventivní aplikaci, kterou udržujeme zdravou a nestresovanou rostlinu po dobu 4 týdnů.

Obr. 1: Vliv fungicidního ošetření na stav porostu ozimé pšenice při silném výskytu braničnatek, fuzárií a padlí (ZS Kluky, stav 18. 5. 2017)
Obr. 1: Vliv fungicidního ošetření na stav porostu ozimé pšenice při silném výskytu braničnatek, fuzárií a padlí (ZS Kluky, stav 18. 5. 2017)

Související články

Po roce zase od začátku

15. 09. 2018 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 98x

Zdravotní stav kořenů řepky

11. 09. 2018 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Praha Choroby Zobrazeno 215x

Mykotoxiny v obilovinách a jejich dopad na kvalitu potravin a krmiv

10. 09. 2018 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 163x

Virové choroby řepky a možnosti ochrany

03. 09. 2018 Ing. Lucie Slavíková, Ing. Jiban Kumar, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha - Ruzyně Choroby Zobrazeno 210x

Choroby obilnin (6) - Listové a klasové skvrnitosti ječmene (2)

31. 08. 2018 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 183x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail