BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Celest Trio Formula M - sázka na jistotu

01. 11. 2018 Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Syngenta Czech Choroby Zobrazeno 1445x

Celest Trio je třísložkové fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva pšenice, ječmene, triticale, žita a ovsa. Celest Trio a Vibrance Gold představují naprostou vývojovou špičku v evoluci mořících přípravků, které v sobě nesou řešení všech snětí včetně nebezpečné sněti zakrslé, špičkovou kontrolu všech druhů rodu Fusarium, plíseň sněžnou a ještě mnohem víc.

Varistar

Mořidlo Celest Trio Formula M bylo uvedeno na trh v roce 2016 jako nástupce úspěšného mořidla Celest Extra, který je stále vnímám jako vynikající standard pro pšenici ozimou. Celest Trio obsahuje tři účinné látky: difenoconazole, fludioxonil a tebuconazole díky, kterým účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub ze tříd Ascomycetes, BasidiomycetesDeuteromycetes.

Fludioxonil ze skupiny fenyl­pyrrolů je širokospektrální kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Je částečně přijímaná semeny a omezeně translokována do klíčících rostlin. Fludioxonil je svojí charakteristikou a účinkem příbuzný přírodním antimykotickým látkám (např. pyrrolnitrin), které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas. Tato přírodní antimykotika byla laboratorně syntetizována a upravena tak, aby byl zabezpečen jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné pro formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem napodobuje procesy, které probíhají v přírodě, a tím eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazol ze skupiny triazolů je systémově působící účinná látka se širokým spektrem účinku. Je přijímana semeny a následně translokována do klíčících a vcházejících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z tříd Ascomycetes, BasidiomycetesDeuteromycetes (např. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Má jedinečný účinek na mazlavou sněť zakrslou (Tilletia controversa).

Tebuconazol je širokospektrální, systémově působící triazolová účinná látka. Mechanizmus účinku spočívá v inhibici biosyntézy ergosterolu, který je potřebný na stavbu buněčných membrán. Inhibuje klíčení spor a blokuje růst mycelia houbových patogenů. Je přijímán klíčícími rostlinami a v nich je translokován akropetálně. Účinná látka proniká do zrn s vodou v průběhu jejich pučení, takže účinkuje proti chorobám, které jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahuje proti původci chorob žijících uvnitř zrna. Díky tebuconazolu je Celest Trio specialista i na sněť prašnou ječnou a tedy specialista pro moření ječmene jarního i ozimého.

Neošetřená kontrola
Neošetřená kontrola

Celest Trio
Celest Trio

Celest Trio účinkuje výborně proti fuzariózám (Fusarium spp.), které způsobují hynutí klíčních a vzcházejících rostlin, navíc u ozimých obilnin významně snižuje výskyt fuzarióz, které se spolupodílejí na chorobách pat stébel v jarním období po přezimování (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum aj.).

Výsledky šesti pokusů založených v ČR a SR ale i ostatních zemích EU zobrazuje graf 1. Napadení na kontrolách v průměru dosahovalo 53 % infikovaných rostlin. Nejlépe dopadla varianta ošetřená Vibrance Gold v dávce 2,0 l/t s nulovým napadením. Následovala varianta ošetřená Celest Trio (2,0 l/ha), kde bylo infikováno 1 % rostlin. Na zvolených konkurenčních standardech bylo napadení fuzariózami u varianty ošetřené prochlorazem s triticonazolem 5× vyšší (5 %) než u varianty ošetřené Celestem Trio a u varianty ošetřené thiramem s carboxinem bylo 24 % infikovaných rostlin.

V zimě roku 2016 jsme porovnávali účinnost jednotlivých mořidel právě proti plísni sněžné a dalším chorobám (graf 2). Rozdíly mezi nejlepší a nejhorší variantou byly v průměru 25 %, což je u choroby, která dokáže způsobit poměrně velké hospodářské škody nezanedbatelný rozdíl. Vysoké přírodní napadení plísní sněžnou 27 % je v této oblasti způsobené podkrkonošským klimatem. Nejlepšího výsledku dosáhlo prémiové řešení Vibrance Gold v dávce 2,0 l/t, které mělo 100% účinnost proti plísni sněžné a potvrdilo tak svoji pozici v porovnání s konkurenčními mořidly. Na druhém místě se umístilo mořidlo Ceslest Trio, které v těchto extrémních podmínkách dosáhlo účinnosti 85 %. Ostatní konkurenční přípravky dosahovali účinnosti 74–81 %.

Také v účinnosti proti Pyrenophora graminea dominují řešení společnosti Syngenta. Stoprocentní účinnost prokázalo v ječmeni mořidlo Vibrance Gold (2,0 l/t) následované Celestem Trio s 99,9% účinností.
Existuje ovšem jedna oblast, kde Celest Trio předčí i prémiové řešení Vibrance Gold. Touto oblastí je účinnost proti prašné sněti ječné. Tam díky tebuconazolu získalo mořidlo Celest Trio vysokou účinnost nad 90 % a stalo se tak spe­cialistou nejen pro pšenici a její choroby osiva i choroby přenášené půdou, ale také specialistou pro moření jarních i ozimých ječmenů a veškeré jejich choroby osiva i choroby přenášené půdou.

Graf 1: Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp. v pšenici ozimé (n=6)
Graf 1: Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp.  v pšenici ozimé (n=6)

Graf 2: Účinnost mořidel proti plísni sněžné v ozimém ječmeni (2016, Trutnov, odrůda: KM 103)
Graf 2: Účinnost mořidel proti plísni sněžné v ozimém ječmeni (2016, Trutnov, odrůda: KM 103)

Tab. 1: Účinnost obsažených účinných látek a vybraných produktů u řady Celest proti škodlivým činitelům

Škodlivý činitel

Mazlavá sněť pšeničná

Sněť zakrslá

Prašná sněť pšeničná

Prašná sněť ječná

Pruhovitost ječná

Plíseň sněžná

Fuzariózy

Sněť ovesná

Fludioxonil

•••

••

•••

•••

Difenoconazole

•••

•••

••

••

••

Tebuconazole

•••

•••

•••

••

••

•••

Celest Extra

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

Celest Trio

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Tab. 2: Registrované dávkování a použití mořidla Celest Trio

Plodina

Škodlivý činitel

Dávka (l/t osiva)

OL

Celest Trio

aplikační kapalina

Pšenice

fuzariózy, plíseň sněžná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť zakrslá

2,0

0–10

AT

Ječmen

fuzariózy, sněť prašná ječná, sněť ječná tvrdá, pruhovitost ječná

2,0

0–10

AT

Žito

plíseň sněžná, fuzariózy, sněť stébelná

2,0

0–10

AT

Tritikale

plíseň sněžná, fuzariózy

2,0

0–10

AT

Oves

sněť ovesná

1,5

0–10

AT

Špičková formulace přípravku - Formula M

Moderní formulace, která zlepšuje přilnavost mořidla k zrnu, a tím minimalizuje opadávání zaschlého mořidla z osiva a zabezpečuje rovnoměrnou a dokonalou pokryvnost osiva. Díky této technologii došlo k další optimalizaci rozpouštědel ve formulaci přípravku s cílem zdokonalit technologii aplikací a ještě více zlepšit parametry kvality namořeného osiva. Zlepšuje se sypkost jednak čerstvě namořeného vlhkého osiva, ale i suchého namořeného osiva, což má za následek zvýšení kapacity moření v průměru o 15 % ve velkoprovozních podmínkách. S technologií Formula M je možné používat méně vody. U diskontinuálních mořiček (např. Rotostat) se zkracuje doba potřebná pro sekundární domoření. Výsledky Heubach testů na prašnost prokázaly výrazné snížení prašnosti nejen při procesu moření, ale i při manipulaci s namořeným osivem. V důsledku menších ztrát mořidla vlivem otěru není osivo podmořené a zlepšuje se i rovnoměrnost namoření a též výsledná barevnost osiva.

Související články

Choroby kukuřice

24. 01. 2022 Ing. Nikol Zimová, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Choroby Zobrazeno 163x

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

21. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 104x

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

10. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 198x

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

09. 01. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 139x

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

06. 01. 2022 Ing. Eva Zusková, Anežka Rásochová, Mgr. Veronika Konradyová, Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 271x

Další články v kategorii Choroby

detail