BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby bramboru (1): Virové choroby bramboru

10. 08. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 6223x

Virové choroby bramboru se projevují různými formami mozaiky i nekrózami listů, případně deformací listů a stonků. Dochází k redukci asimilační plochy, a tím i snížení výnosu, a to jak velikosti hlíz, tak i jejich výtěžnosti. Brambor může být napaden jedním nebo i více viry, u směsných infekcí se zvyšuje jejich škodlivost. Podle symptomů a škodlivosti rozlišujeme virové choroby na lehké a těžké.

Proseeds

Virová svinutka bramboru patří mezi těžké virózy bramboru, původcem je virus svinutky bramboru (Potato leafroll virus, PLRV), který může způsobit ztráty na výnosu až 80 %. Virus svinutky bramboru patří do čeledi Luteoviridae, rodu Polerovirus, přenáší se sadbou a perzistentně mšicemi. Primárním příznakem jsou barevné změny (chloróza, popř. červenání) vrcholových listů, jednotlivé lístky jsou vzpřímené a stáčejí se podél hlavní žilky směrem vzhůru. Sekundárním příznakem je zakrsávání rostlin, starší listy jsou tuhé, kožovité kornoutovitě stočené.

Y-viróza bramboru má různé příznaky, může se projevovat jako lehká nebo těžká mozaika, kadeřavost či nekróza bramboru. Původcem choroby je Y - virus bramboru (Potato virus Y, PVY), patří do čeledi Potyviridae, rodu Potyvirus, přenáší se infikovanou sadbou, mechanicky a neperzistentně širokým okruhem mšic. Virus může v kombinaci s jinými viry

způsobit ztráty na výnosu 10–80 %. Příznaky lehké mozaiky nebývají často zřetelné, projevují se chlorózou, těžká mozaika se projevuje výraznou mozaikou a kadeřavostí listů, spodní patra žloutnou. Sekundárním příznakem je nekróza - čárkovitost, ta se projevuje nejdříve na starších listech a především na spodní straně listů. Některé kmeny PVY vyvolávají na hlízách zduřelé narůžovělé až nahnědlé kroužky.

Příznakem X-virózy bramboru je mozaika, listy mohou být zvlněné a menší. Symptomy bývají málo zřetelné, ale v kombinaci s A-virem bramboru způsobuje tzv. těžkou mozaiku bramboru. Původcem choroby je X-virus bramboru (Potato virus X, PVX), je řazený do čeledi Alphaflexiviridae, rodu Potexvirus. Virus se přenáší infikovanou sadbou a mechanicky (otěr listů), není přenosný mšicemi. Napadá i některé další lilkovité (rajčata, tabák aj.)

Příznakem A-virózy bramboru je mírná mozaika, v závislosti na odrůdě se může projevit mírné zvlnění či kadeření listů. Původcem choroby je A-virus bramboru (Potato virus A, PVA), patří do čeledi Potyviridae, rodu Potyvirus. Přenáší se neperzistentně mšicemi a infikovanou sadbou, napadá i jiné lilkovité rostliny.

M-viróza bramboru se projevuje různými příznaky: mozaikou, skvrnitostí, kadeřavěním nebo zakrslostí, typickým příznakem je lžícovité stáčením listů podél hlavní žilky. Tento příznak se projevuje především na horních listech. Původce M-virus bramboru (Potato virus M, PVM) je z čeledi Betaflexiviridae, rodu Carlavirus. Přenáší se neperzistentně mšicemi, infikovanou sadbou a mechanicky.

Ze stejné čeledi je i S-virus bramboru (Potato virus S, PVS), který způsobuje S-virózu bramboru. Příznaky bývají často nezřetelné (latentní), mohou se projevovat mírnou chlorózou či zvrásněním listů. Virus je snadno přenosný mechanicky, mšicemi a sadbou.

Mop-top viróza bramboru se projevuje na nadzemní části rostliny výraznou žlutou mozaikou ve formě kroužků, proužků nebo skvrn (na starších listech) nebo zakrslostí, na hlízách vytváří vystouplé, korkovité kroužky či polokroužky, které pronikají do dužiny hlíz. Původcem je Mop-top virus bramboru (Potato mop-top virus, PMTV), virus patří do čeledi Virgaviridae, rodu Pomovirus. Je přenášen sadbou, ale hlavně se šíří v půdě zoosporami houby Spongospora subteranea, která způsobuje u bramboru prašnou strupovitost. V půdě může virus přežívat ve formě infikovaných trvalých spor řadu let.

Ochrana

Ochrana proti virovým chorobám spočívá především v pěstování zdravé sadby, neboť všechny viry brambor přetrvávají v sadbě. Brambory na sadbu pěstujeme ve výše položených oblastech, dodržujeme předepsané izolační vzdálenosti, důležitá je biologická příprava sadby (narašení, naklíčení) a její včasná výsadba. Nesmíme zapomínat i na vyrovnanou výživu.

Důležité je během vegetace provádět negativní výběry (odstraňovat virové infekční zdroje), a také včas ukončit vegetaci množitelských porostů desikací.

Přenos virů probíhá ponejvíce prostřednictvím mšic. Ochranu proti mšicím u brambor je třeba provádět včas a opakovat ji podle náletu mšic.

Příznaky napadení virem svinutky bramboru
Příznaky napadení virem svinutky bramboru

Příznaky napadení virem Y-virus bramboru
Příznaky napadení virem Y-virus bramboru

Příznaky napadení směsnou infekcí virů
Příznaky napadení směsnou infekcí virů

Související články

Výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na chmelu v České republice

01. 07. 2024 Ing. Iveta Svobodová a kol. Choroby Zobrazeno 292x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (54): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VIII. - Rezidua fungicidů v brukvovité zelenině

16. 06. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 124x

Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

14. 06. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 410x

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 220x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 396x

Další články v kategorii Choroby

detail