Chemap Agro s.r.o.

Choroby bramboru (6): Houbové choroby bramboru I.

03. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1594x

V porostu bramboru se běžně vyskytuje vločkovitost hlíz bramboru (starším názvem kořenomorka bramborová). Původcem choroby je polyfágní houba Thanatephorus cucumeris, (nepohlavní stadium se nazývá Rhizoctonia solani).

Proseeds

Vločkovitost hlíz bramboru

V porostu bramboru se běžně vyskytuje vločkovitost hlíz bramboru (starším názvem kořenomorka bramborová). Původcem choroby je polyfágní houba Thanatephorus cucumeris, (nepohlavní stadium se nazývá Rhizoctonia solani). Patogen má široký okruh hostitelů, kromě bramboru napadá mnoho kulturních rostlin, např. kukuřici, hrách, fazol, rajče, květák. Při silném napadení snižuje výnos bramboru a kvalitu hlíz. Škody jsou vyšší v těžších a vlhkých půdách a v letech s chladným a vlhkým jarem.

První příznaky můžeme pozorovat na naklíčené sadbě, kde se tvoří hnědé nekrotické skvrny na napadených klíčcích, při silnější infekci klíčky odumírají. Rostliny z infikované sadby špatně vzchází a mají obvykle menší počet stonků. V průběhu vegetace se tvoří nekrózy také na stolonech a na podzemní části stonků. Může dojít k popraskání stonků, které jsou pak sekundárně napadány bakteriemi. Dále dochází k narušení toku asimilátů ve vodivých pletivech, což se projeví na nadzemní části rostlin žloutnutím a podélným svinováním vrcholových lístků. Rostliny rychleji stárnou a odumírají.

Hlízy se tvoří blízko povrchu půdy, jsou drobné, nevyrovnané, často nazelenalé s netypicky zkorkovatělou slupkou. Ke konci vegetace se na hlízách tvoří sklerocia v podobě hnědočerných skvrnek či povlaků. Při silné infekci můžeme na hlíze pozorovat píštělovou hnilobu - hnědé dutinky v místě lenticel.

Houba přežívá v podobě sklerocií a mycelia na hlízách bramboru, a také v půdě na nerozložených zbytcích. Mycelium nebo sklerocia mohou v půdě přežívat mnoho let. Při nevhodném skladování se patogen může šířit myceliem z hlízy na hlízu, mycelium vyrůstající ze sklerocií infikuje očka a později klíčky. Chladnější a vlhké počasí podporuje infekci klíčků a podzemní části stonků. Na stoncích v úrovni půdy se při vlhkém počasí mohou tvořit šedobílé povlaky mycelia. Na konci vegetace se na povrchu hlíz tvoří sklerocia. Čím je delší období mezi odumřením natě a sklizní hlíz, tím je vyšší napadení sklerociemi.

Patogen Thanatephorus cucumeris patří do oddělení Basidiomycota, příležitostně tvoří pohlavní spory - basidiospory, ale obvykle se množí nepohlavně. Vytváří mnoho kmenů s rozdílnou patogenitou, které jsou různě citlivé k fungicidům nebo k antagonistickým organizmům. Brambor je napadán převážně kmeny s vícejaderným myceliem patřícími nejčastěji k morfologické (anastomózní) skupině označované AG3.

Ochrana

Ochrana spočívá v agrotechnických opatřeních a moření sadbových hlíz. Podle typu půd volíme odrůdy bramboru, náchylné odrůdy nevysazujeme do těžších a vlhkých půd. Vysazujeme zdravé hlízy, nejlépe narašené nebo naklíčené, a do přiměřeně vyhřáté půdy. Důležitá je vyrovnaná výživa bramboru. Po ukončení vegetace je důležité co nejdříve provést sklizeň hlíz bramboru, omezíme tak tvorbu sklerocií. Skladovací prostory musí být odvětrávány. Při vysoké vlhkosti vzduchu dochází k rozrůstání mycelia, a tím infekci hlíz.

Přímou ochranu (moření hlíz fungicidy) provádíme především u konzumních brambor určených k mytí nebo u náchylných odrůd s jemnou slupkou a u sadby. V podmínkách, kde je předpokládána infekce z půdy, je nutné aplikovat fungicid do hrůbků při výsadbě před jejich zahrnutím.

Příznaky napadení na klíčku
Příznaky napadení na klíčku

Příznaky napadení na nadzemní části rostliny
Příznaky napadení na nadzemní části rostliny

Příznaky napadení na nadzemní části rostliny
Příznaky napadení na nadzemní části rostliny

Příznaky napadení na nadzemní části rostliny
Příznaky napadení na nadzemní části rostliny

Příznaky na hlíze, tvorba sklerocií
Příznaky na hlíze, tvorba sklerocií

Příznaky na hlíze, tvorba sklerocií
Příznaky na hlíze, tvorba sklerocií

Píštělová hniloba
Píštělová hniloba

Píštělová hniloba
Píštělová hniloba

Píštělová hniloba - detail
Píštělová hniloba - detail

Houba Rhizoctonia solani - mycelium
Houba Rhizoctonia solani - mycelium

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 175x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 251x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 289x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 360x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 389x

Další články v kategorii Choroby

detail