Chemap Agro s.r.o.

Choroby kukuřice (4): Houbové choroby kukuřice III.

08. 07. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 723x

Kromě obecné listové spály kukuřice způsobené patogeny rodu Cochliobolus a Setosphaeria, o které jsem se zmínila v minulém čísle, můžeme na listech kukuřice pozorovat antraknózovou listovou spálu kukuřice, způsobenou vřeckovýtrusnou houbou Glomerella graminicola (a.: Colletotrichum graminicola). Patogen napadá kukuřici, čirok a trávy.

Proseeds

Příznaky se projevují na listech, stéblech i palicích. V závislosti na vývojovém stadiu v době napadení jsou rostliny zaostalé v růstu, předčasně dozrávají nebo odumírají se zaschlými zrny. První příznaky napadení můžeme pozorovat na spodních listech kukuřice. Zpočátku jsou to malé oválné až protáhlé, vodnaté skvrny se světlejším středem. Skvrny jsou obvykle ohraničené žluto-červenohnědým lemem. Skvrny na listech se rozšiřují, pletivo odumírá a na odumřelém pletivu se vytváří černá ložiska konidií - acervuli (nepohlavní stadium houby). Patogen se šíří do vyšších pater na listové pochvy, listy a listeny, přechází také na vřeteno palic a do obilek. Na stéblech je příznak zřetelnější, napadená pletiva jsou zpočátku vybělena, později se zbarvují šedo-černě. Uvnitř stébla se tvoří tmavě zbarvené dutinky s někdy zřetelným tmavým myceliem. Při raném napadení stébla dochází k předčasnému dozrávání, a také k lámání rostlin. Pozdní napadení se projevuje odumíráním vrcholů rostlin.

Patogen Coll. graminicola přežívá v posklizňových zbytcích a v napadených obilkách, které jsou zdrojem primárních infekcí. K infekci rostlin dochází za vyššího a vlhkého počasí. Optimální teplota pro růst mycelia je 28 °C.

Ochrana spočívá v dobrém zapravení posklizňových zbytků do půdy, správném osevním postupu, výběru odolných hybridů, vyrovnané výživě, optimální hustotě porostu a ochraně proti škůdcům.

Houby rodu Fusarium jsou hlavními patogeny nejen kukuřice, ale i dalších zemědělských plodin, především obilnin. Mnohé druhy jsou producenty druhotných metabolitů - mykotoxinů. Potraviny a krmiva z kontaminované produkce mohou způsobit, závažná akutní a chronická onemocnění lidí a zvířat.

Na kukuřici se v našich podmínkách nejčastěji vyskytují druhy F. subglutinans (t.: Gibberella fujikuroi var. subglutinans), F. graminearum (t.: Gibberella zeae), F. fujikuroi syn. F. verticillioides, F. avenaceum (t.: G. avenacea), F. poae, F. proliferatum, F. sporotrichioides, F. sambucinum, F. oxysporum a F. culmorum. Houby rodu Fusarium napadají kukuřici během celé vegetace. Omezují klíčivost a vzcházení rostlin. Způsobují padání a spálu klíčních rostlin kukuřice, hnilobu kořenů kukuřice, růžovou hnilobu stébel kukuřice a bělorůžovou hnilobu obilek kukuřice.

Při napadení stébla se symptomy napadení šíří od spodní části rostliny. Dochází k zhnědnutí pletiva, na napadených částech rostlin se tvoří bílé, bělorůžové nebo až vínově-červené mycelium houby, dochází k rozpadu pletiv a k lámání stébel rostlin. Hniloby palic kukuřice začínající obvykle od špičky a povlak mycelia pokrývá jejich velkou část. Hniloby se mohou vyskytovat i na jednotlivých obilkách.

Houby rodu Fusarium vytváří tři druhy spor: makrokonidie, mikrokonidie a chlamydospory. Makrokonidie jsou spory rohlíčkovitého (srpovitého) tvaru s různým počtem přehrádek, mikrokonidie jsou eliptické nebo kapkovité, většinou bez nebo s jednou přehrádkou. Chlamydospory jsou tlustostěnné buňky, slouží pro přežití v nepříznivých podmínkách. Některé druhy vytváří pohlavní stadium - plodnice perithecia s vřecky.

Druhy rodu Fusarium přežívají v napadeném osivu, myceliovým vláknem v posklizňových zbytcích nebo v půdě. Konidie se během celého vegetačního období pomocí vzdušných proudů a srážek snadno šíří, dostávají na báze stébel nebo přímo do palic, které infikují. Teplé a vlhké počasí příznivě působí na vznik a vývoj choroby.

Ochrana spočívá v dodržování osevního postupu, likvidaci a urychlení rozkladu posklizňových zbytků, vysévání odrůd s vyšším stupněm rezistence, vysévání zdravého, uznaného a hlavně mořeného osiva. Chemická ochrana se zaměřuje na moření osiva proti patogenům napadající vzcházející rostliny, a taky proti zavíječi kukuřičnému, jehož poškození je vstupní branou pro patogeny rodu Fusarium.

Příznaky napadení patogenem Colletotrichum graminicola
Příznaky napadení patogenem Colletotrichum graminicola

Příznaky napadení patogenem Colletotrichum graminicola
Příznaky napadení patogenem Colletotrichum graminicola

Patogen Colletotrichum graminicola
Patogen Colletotrichum graminicola

Příznaky napadení patogeny rodu Fusarium
Příznaky napadení patogeny rodu Fusarium

Nepohlavní stadium - sporodochia rodu Fusarium
Nepohlavní stadium - sporodochia rodu Fusarium

Pohlavní stadium - perithecia rodu Fusarium
Pohlavní stadium - perithecia rodu Fusarium

Související články

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

23. 11. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 771x

Choroby a škůdci konvalinky

13. 11. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 778x

Fuzariózy klasu u pšenice

19. 10. 2020 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 919x

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

07. 10. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 795x

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

30. 09. 2020 Ing. Lucie Slavíková a kol. Choroby Zobrazeno 1008x

Další články v kategorii Choroby

detail