Chemap Agro s.r.o.

Choroby obilnin (12) - Rzivost obilnin (2.)

05. 08. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 165x

V minulém čísle byla popsána černá rzivost trav způsobená houbou Puccinia graminis. Pšenice ozimá může být napadena i dalšími houbami rodu Puccinia, a to Puccinia recondita (rzí pšeničnou) a Puccinia striiformis (rzí plevovou). Obě rzi tvoří specializované formy a četné fyziologické rasy a na obilninách způsobují významné hospodářské ztráty.

Agronutrition

Hnědá rzivost pšenice

Hnědou rzivost pšenice, způsobuje Puccinia recondita (syn. Puccinia persistens subps. triticina). Patogen napadá především pšenici, ale také žito a trávy. Na horní straně listů se vytváří rezavě hnědé kupky uredospor. Vyskytuje se u nás každoročně a za mírných zim může na pšenici přezimovat, jako hlavní zdroj infekce se však uvádí spory přenášené vzdušnými proudy z teplejších oblastí jižní a jihovýchodní Evropy. Ztráty na výnosu působí hlavně na střední a jižní Moravě.

Rez pšeničná je dvoubytná (heteroecická), jejím mezihostitelem je žluťucha (Thalictrum sp.), na horní straně listů se tvoří spermacie ve spermogoniích a na spodní straně aecidiospory v aecidiích. Ty jsou větrem unášeny na hlavního hostitele (pšenici, žito, trávy). Spory v kapce vody vyklíčí v mycelium, které proniká průduchy do rostlin a na horní straně listů se pak vytváří kupky uredospor (uredia). Uredospory (letní výtrusy) jsou jednobuněčné a ihned klíčivé. Během vegetace mají několik generací, vzdušnými proudy jsou rozšiřovány na velké vzdálenosti. Ke konci vegetace se tvoří ložiska zimních výtrusů (telia) s dvoubuněčnými teliospory (zimní výtrusy), které slouží k přežití. Patogen může také přežívat ve formě uredospor nebo myceliového vlákna na infikovaném výdrolu nebo ozimé pšenici. Optimální teplota pro klíčení uredospor je 10–25 °C, velmi důležité je ovlhčení listů (rosa). Výskyt choroby podporuje mírná a teplá zima.

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia recondita - uredospory
Puccinia recondita - uredospory

Puccinia recondita - teliospory
Puccinia recondita - teliospory

Žlutá rzivost pšenice

Žlutou rzivost pšenice způsobuje Puccinia striiformis, patogen napadá především ozimou pšenici, v menší míře ječmen i tritikale. Typickým příznakem jsou na listech dlouhé, žluté proužky uspořádaných uredií, ložisek uredospor. Infekce se vyskytuje nejdříve na listech, později může napadat všechny nadzemní části rostliny, včetně klasu. Zrno ze silně napadených porostů je scvrklé, dochází také ke snížení počtu obilek v klasu.

Rez plevová je heteroecická, mezihostitelem, stejně jako u rzi travní (Puccinia graminis), je dřišťál obecný (Berberis vulgaris). Na něm se tvoří spermacie a aecidiospory (tzv. jarní výtrusy). Na obilnině se tvoří uredospory, které slouží k namnožení a šíření a ke konci vegetace se tvoří teliospory. Zdrojem časné infekce je přezimující mycelium na výdrolu nebo ozimech, kde se mohou tvořit uredospory již v průběhu mírné zimy.

Silné výskyty rzi v letech 2013 až 2015 souvisely se změnou rasového spektra, kdy se k nám dostaly rasy s vyšší agresivitou a schopností přizpůsobit se vyšším teplotám. Dříve se uvádělo, že Puccinia striiformis je nejvíce rozšířenou rzí v chladnějších a vlhkých oblastech pěstování pšenice a optimální teplota pro infekci je 8–14 °C, u nových ras k infekci dochází i při teplotě vyšší než 18 °C.

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor
Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor

Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor
Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor

Puccinia striiformis - uredospory
Puccinia striiformis - uredospory

Puccinia striiformis - teliospory
Puccinia striiformis - teliospory

Z ochranných opatření, pro obě rzi, má velký význam včasná likvidace výdrolu, vysévání rezistentních odrůd, a také pěstování více odrůd na menších plochách. Fungicidní ošetření se provádí podle prognózy a signalizace. Vhodná je aplikace fungicidů na list ve fázi BBCH 31–49. Pro aplikaci fungicidů je také rozhodující odrůdová skladba a hladina rezistence pěstovaných odrůd. Vzniku rezistentních populací rzi vůči určitému fungicidu lze předejít používáním kombinovaných fungicidů

Související články

Choroby kukurice

18. 08. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert o. z. Choroby Zobrazeno 17x

Sivá škvrnitosť slnečnice ročnej na Slovensku

29. 07. 2019 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 172x

Fungicidní účinné látky

25. 07. 2019 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Praha Choroby Zobrazeno 384x

Signalizace plísně bramboru a povětrnostní podmínky ve vegetačním období roku 2018

24. 07. 2019 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 259x

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku

23. 07. 2019 Ing. Eva Plachká, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 250x

Další články v kategorii Choroby

detail