Chemap Agro s.r.o.

Choroby obilnin (12) - Rzivost obilnin (2.)

05. 08. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 709x

V minulém čísle byla popsána černá rzivost trav způsobená houbou Puccinia graminis. Pšenice ozimá může být napadena i dalšími houbami rodu Puccinia, a to Puccinia recondita (rzí pšeničnou) a Puccinia striiformis (rzí plevovou). Obě rzi tvoří specializované formy a četné fyziologické rasy a na obilninách způsobují významné hospodářské ztráty.

Polní dny Sója 2020

Hnědá rzivost pšenice

Hnědou rzivost pšenice, způsobuje Puccinia recondita (syn. Puccinia persistens subps. triticina). Patogen napadá především pšenici, ale také žito a trávy. Na horní straně listů se vytváří rezavě hnědé kupky uredospor. Vyskytuje se u nás každoročně a za mírných zim může na pšenici přezimovat, jako hlavní zdroj infekce se však uvádí spory přenášené vzdušnými proudy z teplejších oblastí jižní a jihovýchodní Evropy. Ztráty na výnosu působí hlavně na střední a jižní Moravě.

Rez pšeničná je dvoubytná (heteroecická), jejím mezihostitelem je žluťucha (Thalictrum sp.), na horní straně listů se tvoří spermacie ve spermogoniích a na spodní straně aecidiospory v aecidiích. Ty jsou větrem unášeny na hlavního hostitele (pšenici, žito, trávy). Spory v kapce vody vyklíčí v mycelium, které proniká průduchy do rostlin a na horní straně listů se pak vytváří kupky uredospor (uredia). Uredospory (letní výtrusy) jsou jednobuněčné a ihned klíčivé. Během vegetace mají několik generací, vzdušnými proudy jsou rozšiřovány na velké vzdálenosti. Ke konci vegetace se tvoří ložiska zimních výtrusů (telia) s dvoubuněčnými teliospory (zimní výtrusy), které slouží k přežití. Patogen může také přežívat ve formě uredospor nebo myceliového vlákna na infikovaném výdrolu nebo ozimé pšenici. Optimální teplota pro klíčení uredospor je 10–25 °C, velmi důležité je ovlhčení listů (rosa). Výskyt choroby podporuje mírná a teplá zima.

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia recondita - uredospory
Puccinia recondita - uredospory

Puccinia recondita - teliospory
Puccinia recondita - teliospory

Žlutá rzivost pšenice

Žlutou rzivost pšenice způsobuje Puccinia striiformis, patogen napadá především ozimou pšenici, v menší míře ječmen i tritikale. Typickým příznakem jsou na listech dlouhé, žluté proužky uspořádaných uredií, ložisek uredospor. Infekce se vyskytuje nejdříve na listech, později může napadat všechny nadzemní části rostliny, včetně klasu. Zrno ze silně napadených porostů je scvrklé, dochází také ke snížení počtu obilek v klasu.

Rez plevová je heteroecická, mezihostitelem, stejně jako u rzi travní (Puccinia graminis), je dřišťál obecný (Berberis vulgaris). Na něm se tvoří spermacie a aecidiospory (tzv. jarní výtrusy). Na obilnině se tvoří uredospory, které slouží k namnožení a šíření a ke konci vegetace se tvoří teliospory. Zdrojem časné infekce je přezimující mycelium na výdrolu nebo ozimech, kde se mohou tvořit uredospory již v průběhu mírné zimy.

Silné výskyty rzi v letech 2013 až 2015 souvisely se změnou rasového spektra, kdy se k nám dostaly rasy s vyšší agresivitou a schopností přizpůsobit se vyšším teplotám. Dříve se uvádělo, že Puccinia striiformis je nejvíce rozšířenou rzí v chladnějších a vlhkých oblastech pěstování pšenice a optimální teplota pro infekci je 8–14 °C, u nových ras k infekci dochází i při teplotě vyšší než 18 °C.

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor
Puccinia recondita - příznaky napadení, kupky uredospor

Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor
Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor

Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor
Puccinia striiformis - příznaky napadení, kupky teliospor

Puccinia striiformis - uredospory
Puccinia striiformis - uredospory

Puccinia striiformis - teliospory
Puccinia striiformis - teliospory

Z ochranných opatření, pro obě rzi, má velký význam včasná likvidace výdrolu, vysévání rezistentních odrůd, a také pěstování více odrůd na menších plochách. Fungicidní ošetření se provádí podle prognózy a signalizace. Vhodná je aplikace fungicidů na list ve fázi BBCH 31–49. Pro aplikaci fungicidů je také rozhodující odrůdová skladba a hladina rezistence pěstovaných odrůd. Vzniku rezistentních populací rzi vůči určitému fungicidu lze předejít používáním kombinovaných fungicidů

Související články

Choroby kukuřice (4): Houbové choroby kukuřice III.

08. 07. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 172x

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2019

04. 07. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 301x

Všechno začíná osivem

02. 07. 2020 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 198x

Použití a vlastnosti Systivy

02. 07. 2020 Ing. Václav Pavelka, Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 217x

Kompletní ochrana porostů brambor

01. 07. 2020 Ing. Jan Herman; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 291x

Další články v kategorii Choroby

detail