BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby řepy: Listové choroby řepy (4)

18. 03. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 455x

V předešlých článcích jsem se zabývala patogeny způsobující listové skvrnitosti. Ke konci vegetace můžeme na listech řepy pozorovat příznaky napadení tzv. černěmi - houbami rodu Alternaria, Cladosporium a Stemphylium (říše Fungi, oddělení Ascomycota). Vyskytují se ve všech oblastech pěstování řepy, nezpůsobují závažné ztráty na výnosu. Houby Alternaria alternata a Cladosporium herbarum jsou polyfágní, kromě řepy mohou napadat široký okruh hostitelských rostlin.

Proseeds

Příznaky

Příznaky napadení houbou Alternaria alternata (syn. Alternaria tenuis) se projevují na starších listech řepy nebo na oslabených rostlinách. Na listech, především od okrajů listové čepele, se objevují zpočátku nažloutlé, později hnědé nekrotické skvrny nepravidelného tvaru o velikosti 3–10 mm. Na větších skvrnách můžeme pozorovat soustředné kruhy a později i tvorbu fruktifikačních orgánů - konidií. Konidie Alternaria alternata se tvoří v řetízcích na konci konidioforů, které se neliší od ostatních vláken. Spory jsou vícebuněčné, příčně a podélně přehrádkované, kyjovitého nebo hruškovitého tvaru, zužující se na vrcholu do krátkého výběžku. Zralé konidie jsou tmavě zbarvené, o velikosti 23–34 × 7–10 μm.

Patogen přežívá na posklizňových zbytcích napadených rostlin a na osivu. Během vegetace se šíří větrem a deštěm na okolní rostliny v porostu. Pro rozvoj choroby je optimální vysoká relativní vlhkost vzduchu a vyšší teplota 25–28 °C.

Houba Cladosporium herbarum (pohlavní stadium Mycosphaerella tassiana) tvoří na starších listech řepy drobné (1–2 mm), olivově zelené povlaky mycelia. Konidiofory Cladosporium herbarum vyrůstají ve svazečcích z průduchů, jsou tmavě zbarvené a řídce větvené, po odpadnutí konidií jsou na nich patrné jizvy. Konidie jsou světle hnědozelené, elipsovité až válcovité, s drobnými výběžky, převážně dvou i více buněčné, 8–15 × 4–6 µm velké.

Patogen přežívá na posklizňových zbytcích a na osivu, během vegetace se v porostu šíří větrem a deštěm. Pro rozvoj choroby je optimální vyšší relativní vlhkost vzduchu a teplota 18–28 °C.

Příznaky napadení houbou Stemphylium beticola se projevují malými (0,5–2 mm), nepravidelnými žlutými skvrnami na listech řepy. Následně skvrny od středu hnědnou, nekrotizují a zvětšují se do velikosti 1–3 mm. Na nekrotických skvrnách se tvoří konidie na konidioforech. Konidie jsou válcovitého tvaru 21–26 × 13–16 µm velké, příčně i podélně dělené, světle olivově hnědé barvy.

Optimální podmínky pro rozvoj choroby je teplota 13–28 °C a vysoká relativní vlhkost vzduchu. Podobně jako předchozí houby se v porostu šíří konidiemi a přežívá na napadených posklizňových zbytcích a také na osivu.

Škodlivost a ochrana

Při vyšším infekčním tlaku hub může docházet k snižování asimilační plochy rostlin, ale bez vyšších ztrát na výnosu.

Ochrana spočívá v likvidaci posklizňových zbytků, střídání plodin, vysévání zdravého a mořeného osiva a v rovnoměrné výživě. Přímá fungicidní ochrana se neprovádí.

Příznaky napadení listů řepy houbami rodu Alternaria, Cladosporium, Stemphylium
Příznaky napadení listů řepy houbami rodu Alternaria, Cladosporium, Stemphylium

Konidie rodu Alternaria
Konidie rodu Alternaria

Konidiofory rodu Cladosporium
Konidiofory rodu Cladosporium

Konidie rodu Cladosporium
Konidie rodu Cladosporium

Konidie rodu Stemphylium
Konidie rodu Stemphylium

Směs konidií rodů Alternaria a Stemphylium (a také dvě spory rodu Fusarium)
Směs konidií rodů AlternariaStemphylium (a také dvě spory rodu Fusarium)

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 112x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 125x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 201x

Další články v kategorii Choroby

detail