Chemap Agro s.r.o.

Efektivní fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

30. 05. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 668x

Fungicidní ochrana obilnin se stala jedním z nejvýznamnějších a nejefektivnějších opatření v pěstitelských technologiích. Základem úspěchu je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit fungicidní ochranu odpovídající intenzitě pěstování v nejrůznějších podmínkách. Široké spektrum účinnosti a flexibilní použití jsou proto základní podmínkou, kterou musí splňovat vhodný fungicid. Efektivní fungicidní ochrana je tedy systém ošetření spojující účelnost, účinnost a ekonomiku zásahu proti chorobám obilnin.

Proseeds

Bayer je významnou společností v oblasti vývoje a zavádění účinných fungicidů, obsahujících moderní účinné látky. Inovativní přístup je nutnou podmínkou úspěšné ochrany nejen obilnin v současných podmínkách. Ty se vyznačují značnými změnami ve výskytu jednotlivých houbových chorob a rostoucím nebezpečím rezistence vůči zavedeným účinným látkám. Formulace moderních fungicidů zajišťují rychlý příjem účinných látek, postřiková kapalina je odolnější dešťovým srážkám a vytváří ochranný film na listech. XproTM technologie v sobě přináší také stimulační a anti-stresové působení.

Fungicidem pro základní intenzitu a důležitým stavebním kamenem pro střední intenzitu pěstování je Hutton®. Kombinace tří účinných látek zabezpečuje, že tento fungicid je univerzálním nástrojem v ochraně proti houbovým chorobám obilnin. Efektivní použití nachází proti celému spektru listových a klasových chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byl ochráněn zejména praporcový list a popřípadě klas. Vhodný termín je však širší a je dán konkrétním tlakem chorob.

V pšenici, žitě a tritikale se Hutton® aplikuje zpravidla v BBCH 37–59. Spolehlivě účinkuje zejména proti braničnatkám, DTR, padlí a rzem. Účinně likviduje i kmeny braničnatky pšeničné rezistentní vůči strobilurinům. Doporučená dávka je zde 0,8 l/ha. Hutton® je vhodný také pro časnou aplikaci proti primárním infekcím listových chorob a padlí (BBCH 32). V ječmeni, kde dochází často k nástupu chorob dříve, se ošetření provádí v BBCH 29–47. Mimořádně účinný je zejména proti nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a rynchosporiové skvrnitosti. Účinně chrání ječmeny také proti padlí a rzem. Doporučená dávka je 0,6–0,8 l/ha. V případě vyššího tlaku chorob je vhodné použít maximální dávku.

Široké uplatnění v použití, zejména při střední intenzitě pěstování, nachází výnosový fungicid Delaro®. Jedná se o strobilurinový systémový fungicid s mimořádnou účinností proti širokému spektru chorob. Vyniká zejména proti braničnatkám a celému spektru chorob ječmene. Účinně likviduje také choroby pat stébel. Působí preventivně, kurativně i eradikativně. Optimální aplikační termín v pšenici je od objevení praporcového listu do konce metání. Delaro® je základním fungicidem pro účinnou ochranu ječmene. Zde je vhodné jej použít od počátku sloupkování až do metání (BBCH 31–49). Odrůdy citlivé k padlí travnímu zpravidla vyžadují časnější ošetření proti této chorobě již v době odnožování.

Delaro® se aplikuje proti listovým chorobám v dávce 0,75 l/ha. V případě silného tlaku je možné v pšenici zvýšit dávku až na 1,0 l/ha. Jedná se o fungicid, který je vysoce šetrný vůči obilninám. Proto je velmi vhodné jeho využití pro snížení celkového stresu. Při časné aplikaci účinně působí také proti chorobám pat stébel.

Fungicidem pro střední a vyšší intenzitu pěstování obilnin je Boogie® Xpro. Je prvním fungicidem založeným na Xpro™ technologii, nové účinné látce bixafen ze skupiny SDHI v kombinaci s prothioconazolem. Na těchto kombinacích je postavena velmi významná část fungicidní ochrany obilnin ve vyspělých obilnářských zemích západní Evropy. Kromě výborné účinnosti působí synergický efekt těchto látek mimořádně příznivě na fyziologii rostlin. Boogie® Xpro zabezpečuje dlouhodobou fungicidní ochranu obilnin a umožňuje jim lépe odolávat stresovým podmínkám. Další obsaženou účinnou látkou je spiroxamin, který zvyšuje flexibilitu použití tohoto fungicidu a dále rozšiřuje spektrum účinnosti. Boogie® Xpro svou účinností pokrývá prakticky celé spektrum významných houbových chorob obilnin včetně chorob pat stébel. Doporučená dávka proti listovým chorobám v pšenici je 1,0 l/ha. V jarním ječmeni je registrována dávka 0,9 l/ha, která pokrývá všechny jeho významné choroby. Dlouhodobé působení umožňuje včasný zásah proti chorobám.

Nejnovějším fungicidem zejména pro vyšší intenzitu pěstování obilnin je Variano® Xpro, které naplňuje požadavky zemědělské praxe na vysokou flexibilitu použití a dlouhodobou účinnost. Společná kombinace účinných látek ze skupiny triazolthionů, karboxamidů a strobilurinů poskytuje výbornou účinnost proti širokému spektru chorob doplněnou ještě fyziologickými vlastnostmi jednotlivých účinných látek, vedoucími ke zlepšení celkové vitality rostlin. Rostlina tím dostává větší prostor pro tvorbu výnosu. Účinné látky jsou systémové a mohou se šířit i do těch částí rostliny, které nebyly při aplikaci přímo zasaženy. Variano® Xpro má široký rozsah registrace od počátku sloupkování, až do konce kvetení. Hlavní využití je však pro ošetření praporcového listu a klasu v době metání. Registrováno je do pšenice, ječmene, žita, tritikale i ovsa. Přípravek je velmi účinný proti braničnatkám, padlí, rzem, helmintosporioze pšenice, skvrnitostem ječmene, ramulárii, fuzáriím a dalším chorobám. Základní dávka přípravku pro aplikaci v pšenici je 1,25 l/ha a 1,0 l/ha v ječmeni. Tuto dávku je možné v případě mimořádně silného tlaku chorob, zejména v případě potřeby zastavení již rozvinutých chorob, zvýšit u pšenice až na 1,5 l/ha a u ječmene na 1,25 l/ha.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám je v našich podmínkách zpravidla nejdůležitějším fungicidním zásahem. Ochrana posledního listu je rozhodující z hlediska výživy klasu a jeho rychlé poškození houbovými chorobami přináší nenávratné škody na výnose. Fungicidy Hutton®, Delaro®, Boogie® Xpro a Variano® Xpro nabízejí možnost ochrany obilnin proti důležitým chorobám. S jejich pomocí je možné sestavit systémy ošetření šité na míru pro nejrůznější podmínky a intenzity pěstování.

Fungicidem zejména pro ošetření klasů je Prosaro®. Vyznačuje se širokým spektrem účinku od chorob pat stébel, až po fuzariózy klasu. V účinnosti proti skupině fuzariových chorob je kvalitativním standardem. Působí proti širokému spektru druhů fuzárií a zvyšuje tak jistotu fungicidního zásahu proti těmto nebezpečným chorobám, které jsou z pohledu úspěšné fungicidní ochrany velmi složité. Výborně působí také proti braničnatkám a dalším skvrnitostem. Vedle pšenice nachází Prosaro® uplatnění také v ječmeni. Pro aplikaci v obilninách je vhodná dávka 0,75 l/ha.

Všechny zde uvedené fungicidy je možné použít v OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Vysoká úroveň fungicidní ochrany je základem pro dosažení optimálního zdravotního stavu rostlin a následně také požadované výnosové odezvy. V posledních letech je v řadě oblastí dosahování výnosů limitováno průběhem počasí s nedostatkem srážek. Z nabídky společnosti Bayer je možné si zvolit fungicid nebo systém ošetření podle konkrétních podmínek.

Související články

Plíseň slunečnice v České republice

31. 07. 2020 Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 167x

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019

28. 07. 2020 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 237x

Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám

27. 07. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 260x

Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku

20. 07. 2020 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 336x

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

20. 07. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 147x

Další články v kategorii Choroby

detail