BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Emesto® Silver - nové fungicidní mořidlo s SDHI do brambor

17. 03. 2019 Ing. Jana Doubková, Ph.D. Choroby Zobrazeno 1171x

Společnost Bayer připravila pro jarní sezonu 2019 nové fungicidní mořidlo k ochraně bramboru. Nové mořidlo Emesto® Silver nahrazuje stávající Monceren® Pro.

Varistar

Emesto® Silver je ideální kombinací dvou účinných látek s odlišným mechanizmem účinku. Obsahuje 2 účinné látky penflufen a prothioconazole. Ošetření sadby vede k vyšším výnosům hlíz, lepší kvalitě brambor a vyšší výtěžnosti zdravější sadby.

Nová účinná látka v ochraně brambor penflufen náleží do skupiny carboxamidů (SDH - succinate-dehydrogenaza inhibitor), které inhibují transport elektronů v dýchacím řetězci citlivých houbových patogenů. Systémová účinná látka proniká do klíčících hlíz a je transportována xylémem do mladých částí rostlin, kde preventivně chrání vyvíjející se trs. Zajišťuje kvalitní ochranu proti kořenomorce (vločkovitosti) a excelentní ochranu proti fuzariozám na hlízách včetně rezistentních kmenů.

Prothioconazol, známý již z mořidla Monceren Pro, po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku. Oproti dosavadním azolovým fungicidům je touto účinnou látkou řetězec biosyntézy ergosterolu inhibován na více místech. Poskytuje kvalitní ochranu proti stříbřitosti slupky a posiluje ochranu proti kořenomorce (vločkovitosti) a fuzariózám.

Nejdůležitější choroby hlíz

Mezi chorobami bramboru zůstává stále hlavním nepřítelem vločkovitost hlíz (Rhizoctonia solani). Tato choroba se týká všech odvětví pěstování brambor a může způsobit citelné ztráty na výnosu až 25 %. Symptomy napadení můžeme zaznamenat po dobu celé vegetace - na první pohled viditelné svinování a žloutnutí listů, tmavé nekrózy na klíčcích a bázi stonků až po poškození hlíz. Ztráty na výnosu nejsou jediným důvodem, proč bychom se měli zaměřit na tuto chorobu. Druhým důvodem je kvalita produkce, na kterou se v současné době klade čím dál větší důraz.

Druhou chorobou, která je na vzestupu a stává se narůstajícím problémem, je stříbřitost slupky (Helminthosporium solani). Tato choroba většinou nezpůsobí ztráty na výnose. Její nevýhodou je také, že se vizuálně neprojevuje během vegetace, ale viditelné příznaky se projeví až při sklizni na povrchu hlíz. A to je právě již zmiňovaný problém kvality, která je zákazníky vnímaná a žádaná.

Spektrum účinnosti přípravku

Ošetření bramborových hlíz přípravkem Emesto® Silver poskytuje proti vločkovitosti účinnou a spolehlivou ochranu a zároveň poskytuje ochranu proti stříbřitosti slupky bramboru, která má větší vliv na kvalitu než na výnos. Zdrojem infekce u této choroby je infikovaná sadba. Po ošetření přípravkem Emesto Silver sklízíme vyrovnané zdravé hlízy, na jejichž povrchu nejsou nežádoucí černé vločky sklerocia. Rovněž je potlačen výskyt malých znetvořených hlíz. Ošetřeni se vyplatí jak u porostů sadbových, tak u konzumů, kde se zvyšuje nárok na kvalitu a vzhled.

Výsledky pokusů

Na grafu 1 můžete vidět výsledky pokusů z roku 2018 z VÚB HB zaměřené na účinnost proti stříbřitosti slupky. Při moření Emesto Silver došlo k významnému snížení napadení hlíz.

Graf 1: Procento napadených hlíz a intenzita napadení hlíz stříbřitostí slupky bramboru (2018, Rosara, Valečov, VÚB HB)
Graf 1: Procento napadených hlíz a intenzita napadení hlíz stříbřitostí slupky bramboru (2018, Rosara, Valečov, VÚB HB)

Graf 2: Vliv moření sadby na navýšení výnosu hlíz oproti neošetřené kontrole (registrační pokusy NDL, 2009–2011, 6 pokusů)
Graf 2: Vliv moření sadby na navýšení výnosu hlíz oproti neošetřené kontrole (registrační pokusy NDL, 2009–2011, 6 pokusů)

Doporučení pro aplikaci

Fungicidní mořidlo Emesto Silver aplikujte při jarním vyskladňování brambor postřikem tak, aby byl povrch hlíz mořidlem rovnoměrně pokrytý, nebo přímo při výsadbě schváleným aplikačním zařízením. Ošetřovaná sadba musí být zdravá, tj. musí vykazovat požadovanou klíčivost a nesmí být mechanicky poškozená ani napadená chorobami, škůdci či bakteriálními hnilobami. V případě moření aplikujte dávku 0,2 l/t, při výsadbě je registrovaná dávka 0,5 l/ha.

Proč si vybrat Emesto® Silver?

Emesto Silver je mořidlo s registrací a účinností proti stříbřitosti slupky bramboru. Zaručuje optimální vyrovnanost velikosti tržních hlíz, navýšení výnosu a kvalitu produkce. To vše pro spokojenost zákazníků.

Související články

Choroby kukuřice

24. 01. 2022 Ing. Nikol Zimová, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Choroby Zobrazeno 163x

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

21. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 104x

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

10. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 198x

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

09. 01. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 139x

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

06. 01. 2022 Ing. Eva Zusková, Anežka Rásochová, Mgr. Veronika Konradyová, Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 271x

Další články v kategorii Choroby

detail