BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Empartis® - nový fungicidní standard v časné ochraně obilnin

01. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 58x

Segment časné fungicidní ochrany v brzké době zaznamená zásadní změnu a tou bude ukončení používání účinné látky prochloraz, která byla v zemědělské praxi pro první, ať již preventivní nebo časně kurativní zásahy v T1 s oblibou požívána dlouhé roky. Pomyslné smrákání na touto účinnou látkou již není žádným tajemstvím a dotýká se i společnosti UPL a jejího fungicidu Vuvuzela® jejíž prodej byl z tohoto důvodu ukončen ke konci loňského roku.

Proseeds

Rovněž to dosvědčuje i velmi výrazný úbytek přípravků tohoto typu z nabídky pro pěstitelskou sezónu 2022, resp. již ukončené či probíhající výprodejové akce. Nicméně, jak jedno hezké pořekadlo praví, všechno zlé je k něčemu dobré, a i v tomto případě, to otevírá prostor pro inovaci, kterou bezesporu novinka společnosti UPL, fungicid Empartis®, představuje.

Novinka v pravém slova smyslu

V letošním roce 2022 uvádí společnost UPL na fungicidní trh obilnin velmi zajímavou novinku, přípravek Empartis®. Jedná se opravdu o novinku v pravém slova smyslu, jelikož kombinace těchto dvou účinných látek se doposud ve fungicidní ochraně obilnin nevyskytovala. Empartis® je velmi zajímavý ready-mix obsahující boscalid (200 g/l) a kresoxim-methyl (100 g/l) v moderní tekuté SC formulaci. Kresoxim-methyl patří mezi QoI inhibitory (strobiluriny) a po jejím přijetí rostlinou je systemicky rozváděna a ukládána do rostlinných pletiv. Boscalid patří do skupiny SDH inhibitorů, tvoří tzv. rezervoáry/zásobníky účinné látky, pevně vázané na voskovou vrstvu, z nichž je průběžně a dlouhodobě uvolňována do listové tkáně rostlin (lokálně systemické a translaminární působení). Na základě dvou rozdílných mechanizmů účinku, poskytuje přípravek výbornou, dlouhotrvající ochranu porostů obilnin. Jelikož se jedná o kombinaci úč. látek typu SDHI a strobilurinu, nejlepších účinků je dosahováno při preventivní aplikaci, nejpozději na počátku vzniku infekce.

Registrované použití

Přípravek je s výjimkou ovsa povolen pro použití ve všech obilninách. V pšenici je registrovaný proti stéblolamu, braničnatce pšeničné a rzi pšeničné. V ječmeni poté proti hnědé skvrnitosti ječmene a rzi ječné. V žitě navíc proti rynchosporiové skvrnitosti, rzi žitné a v tritikale proti padlí travnímu, braničnatkám a rzi pšeničné. Možnost použití je od fáze počátku odnožování (BBCH 30) do růstové fáze BBCH 49 (špičky osin viditelné). Základní/registrovaná dávka je 1,5 l/ha. Použití na svažitých pozemcích je možné bez omezení.

Doporučení pro ozimou pšenici

Fungicid Empartis® se vyznačuje špičkovou účinností proti stéblolamu, je velmi dobrý proti padlí travnímu, a představuje tak ideální vhodnost pro T1 a skutečnou inovaci v segmentu časného fungicidního ošetření. V případě opravdu silného tlaku či pravidelného výskytu stéblolamu v dané lokalitě, náchylné odrůdě, častému pěstování pšenice po pšenici, se doporučuje plná dávka fungicidu Empartis, tedy 1,5 l/ha. Tato dávka představuje opravdu robustní a vysoce spolehlivou ochranu proti stéblolamu a představuje na trhu nový účinnostní standard proti této chorobě pat stébel. Samozřejmostí je i dobrá účinnost a ochrana proti dalším listovým chorobám vyskytujícím se v porostu počátkem vegetace (padlí, braničnatky a rzi). Nicméně, v případě běžného, nízkého až středního tlaku chorob (obzvláště stéblolamu) je plně dostačující dávka 1,0 l/ha, která výrazně převyšuje účinnost historických standardů (přípravků na bázi prochlorazu) a je plně srovnatelná s nejnovějšími přípravky (na bázi metrafenone či cyprodinil).

Benefitem je tekutá formulace, velmi široké spektrum účinku, ideální vhodnost do T1, ale stejně tak i vhodnost do T2, tedy k ochraně praporcového listu, což je hlavní fungicidní aplikace v pšenici s největším vlivem na výnos. Empartis® je díky svému složení a kombinaci účinných látek se systemickým a dlouhodobým působením, předurčen i pro účinné, dlouhotrvající T2 aplikace, které jsou cílené do růstové fáze BBCH 39 (resp. BBCH 37–45), tzn. ochrany praporcového listu. Fungicid aplikovaný v této fázi poskytuje spolehlivou ochranu listového aparátu až do případné cílené aplikace proti klasovým fuzariózám v květu obilnin (BBCH 61–69). V případě volby fungicidu Empartis pro T2, je třeba aplikovat vždy dávku 1,5 l/ha, a pro T1 je poté možné použít nový UPL fungicid Tiocan® v dávce 0,5–0,6 l/ha.

Doporučení pro jarní ječmen

V jarním ječmeni bývá termín aplikace nejčastěji směřován do jednoho hlavního, fungicidního ošetření, a to do růstové fáze BBCH 32–33, kdy je již listový aparát mohutnější a dochází k lepšímu pokrytí (obalení) porostu ochranným fungicidem a následně lepší dlouhodobější ochraně. Doporučená dávka je pro kvalitní ochranu v technologii jednoho fungicidního ošetření 1,5 l/ha. V případě potřeby další, klasové aplikace se doporučuje fungicid Endotor® v dávce 1,0 l/ha, nebo pro cílenou fuzariózní aplikaci do květu fungicid Tiocan® v dávce 0,8 l/ha.

Smysluplné kombinace

Významné technické opodstatnění představuje kombinace se smáčedlem Silwet® Star, v dávce 0,1 l/ha, jehož použití má jak pro aplikace k ochraně pat stébel (stéblolam), tak pro klasové (fuzariózní) aplikace již své tradiční místo. Nelze opomenout ani značné ekonomické opodstatnění - zvýšení kvality postřiku, dokonalé roztažení účinné látky po povrchu rostlin, výraznou úsporu vody a zvýšení celkové produktivity/výkonu postřikovače za hodinu nebo den - vše, co stále více a více nabývá na významu.

Další velmi zajímavou kombinací je použití v T1 v tank-mix kombinaci s novinkou Ary-Amin C® (biostimulátor na bázi aminokyselin ryze rostlinného původu, živin a mnoha dalších aktivních látek), jehož hlavním benefitem je podpora růstu biomasy, zvýšení obsahu karbohydrátů, výrazné antistresové působení (sucho, mráz), zvýšení obsahu chlorofylu a zlepšení metabolizmu dusíku. Použití v pozdních vývojových fázích má, díky přímému dodání aminokyselin, žádoucí vliv na podporu tvorby kvalitativních parametrů.

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 113x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 125x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 201x

Další články v kategorii Choroby

detail