Chemap Agro s.r.o.

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

04. 03. 2021 Ing. Stanislav Malík, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 757x

V minulém roce firma BASF úspěšně zavedla nový fungicid s účinnou látkou metrafenon – Flexity®. Metrafenon je fungicidní látka se systémovým působením ze skupiny tzv. benzofenonů (fungicidní skupina B6). Z této skupiny je metrafenon jedinou účinnou látkou, která se v našich podmínkách používá v ochraně obilnin proti houbovým chorobám, je tedy velmi vhodná jako základ antirezistení strategie.

Proseeds

Flexity® má vysokou účinnost na padlí travní a choroby pat stébel (pravý stéblolam). Účinnost je jak preventivní, tak i kurativní. Síla Flexity® spočívá v tom, že působí na všechna vývojová stádia padlí i stéblolamu. Účinná látka metrafenon zabraňuje vniknutí houby do rostlinných pletiv, kromě toho brzdí i růst mycelia, tvorbu haustorií a sporulaci houbového patogena. Jedinečnou vlastností této účinné látky je i to, že se dokáže výparem dostat do blízkého okolí a ochrání tak i nejbližší rostliny, které nebyly samotnou aplikací přímo zasaženy. Jedná se o tzv. episystemickou distribuci účinné látky.

Flexity® je přípravkem, který je určen zejména pro časné jarní použití (přibližně v rozmezí BBCH 25–32) proti klíčovým chorobám, které se v této době vyskytují – padlí  travní a choroby pat stébel (pravý stéblolam). Doporučené dávkování je 0,5 l/ha.

Shrňme si hlavní výhody fungicidu Flexity®:

 • Spolehlivý fungicid proti padlí a stéblolamu
 • Preventivní i kurativní účinek
 • Flexibilní použití během vegetace
 • Antirezistentní řešení díky jedinečné účinné látce
 • Za velmi dobrou cenu v daném segmentu
 • Bez aplikačních omezení

Kromě této aplikace lze velice výhodně použít i kombinaci (tank-mix) se širokospektrálním fungicidem Priaxor®, čímž se výrazně posiluje účinnost na padlí travní. V případě této kombinace lze díky synergickému působení obou přípravků snížit dávku na Priaxor® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha. Kombinace těchto dvou přípravků představuje špičkové řešení pro ochranu obilnin proti všem důležitým listovým chorobám obilnin, v případě aplikace do 2. kolénka nabízí také vynikající účinnost na stéblolam.

Výsledky pokusů (graf 1 a 2) napříč Českou republikou poukazují na vysokou efektivitu a ekonomickou návratnost aplikace Priaxoru® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha. V případě pšenice došlo v průměru k navýšení příjmu z hektaru o  5 040 Kč/ha, u ječmene 3 157 Kč/ha. Vynikající účinnost si můžete potvrdit i na fotografiích z pokuské stanice ZS Kujavy (viz přílohy), kde vidíme v porovnání s neošetřenou kontrolou napadenou padlím travním a rzí pšeničnou krásný zdravý porost s viditelně zdravou listovou plochou. Výsledky i vizuelní hodnocení potvrzují zkušenost zákazníků, že Priaxor® EC je vynikající fungicid proti všem důležitým chorobám s příznivým vlivem na fyziologické procesy.


Graf 1: Přínos aplikace Priaxor + Flexity v ozimé pšenici, výnos t/ha, systém jednoho ošetření (N/n: 5/39). Cena pšenice 4500 kč/t

Graf 2: Přínos aplikace Priaxor + Flexity v jarním ječmeni, výnos t/ha, systém jednoho ošetření (N/n: 3/22). Cena ječmene 4100 kč/t

Priaxor® + Flexity® a jejich hlavní přínosy:

 • Kompletní spektrum účinku proti listovým chorobám
 • Kombinace 3 účinných látek ze 3 chemických skupin – nejlepší antirezistentní strategie
 • Vysoká flexibilita použití šitá na míru aktuálním podmínkám
 • Kombinace zajišťující vysoké výnosy
 • Cenově nejvýhodnější řešení vyšší třídy
 • Bez aplikačních omezení

Neošetřená kontrola, pšenice ozimá - odrůda Hybiza, ZS Kujavy 20.6.2019
Neošetřená kontrola, pšenice ozimá - odrůda Hybiza, ZS Kujavy 20.6.2019

Ošetřeno Priaxor® + Flexity® - 0,75 l/ha + 0,25 l/ha, pšenice ozimá - odrůda Hybiza, ZS Kujavy 20.6.2019
Ošetřeno Priaxor® + Flexity® - 0,75 l/ha + 0,25 l/ha, pšenice ozimá - odrůda Hybiza, ZS Kujavy 20.6.2019

Neošetřená kontrola, ZS Kluky, 1.7.2020
Neošetřená kontrola, ZS Kluky, 1.7.2020

Priaxor + Flexity 0,75 + 0,25 l/ha, ZS Kluky, 1.7.2020
Priaxor® + Flexity® 0,75 + 0,25 l/ha, ZS Kluky, 1.7.2020

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 174x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 248x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 288x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 359x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 389x

Další články v kategorii Choroby

detail