Chemap Agro s.r.o.

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 696x

Společnost Syngenta připravuje pro příští sezonu nový fungicid Elatus Era, který byl představen tam, kde se od něj očekává hlavní práce, tedy na poli. Účastníci se mohli seznámit s účinkem nejen na pokusných parcelách v Klukách u Písku a v Ivanovicích na Hané, ale v zázemí byla k dispozici také působivá prezentace s 3D náhledem fungování přípravku přímo v rostlině, tak i vlastním pohledem do mikroskopu anebo osobní prezentace účinku i zahraničních zkušeností.

Agronutrition

Představení nového fungicidu Elatus Era proběhlo na pozemcích Zkušební stanice Kluky na konci června. Oficiální česká registrace se očekává až na jaře 2018, proto jsou některé údaje pouze předběžné a budou upřesněny až následně, uvedl při úvodním vystoupení Ing. Petr Kabelka, vedoucí marketingu společnosti Syngenta. Představený produkt má globální význam a v celosvětovém pohledu nalezne díky mnoha pozitivním vlastnostem, včetně excelentního účinku na choroby, velké uplatnění. Příkladem jsou německé zkušenosti, kde 40 % trhu tvoří SDHI přípravky a na tomto podílu má společnost Syngenta přibližně 30 %. V prvním roce prodeje se Elatus Era podílí na tomto množství 2/3, to svědčící o rychlém nástupu této novinky.

Nový fungicid Elatus Era uvedl Ing. Petr Kabelka
Nový fungicid Elatus Era uvedl Ing. Petr Kabelka

Přípravek Elatus Era bude mít velmi širokou registraci do hlavních obilnin - pšenice, ječmen, žito a tritikale. Velmi široké bude také registrované portfolio chorob, proti kterým bude určen. Předpokládá se jeho úspěšná registrace na rzi, braničnatky, fuzária a na hnědou, rynchosporiovou a ramuláriovou skvrnitost. Při diagnóze chorob je třeba pečlivě prozkoumat příznaky a právě podrobný návod jak používat techniku přednesl Jaroslav Šubr ze zkušební stanice v Trutnově. Základem by měla být nejenom lupa ale i binolupa umožňující podrobněji prozkoumat příznaky. Výsledky diagnostiky je vhodné potvrdit pomocí mikroskopu, ve kterém jsou viditelné charakteristické spory a další části jednotlivých patogenů. Nelze ani zapomínat na kvalitní literaturu, díky které lze správně určit nalezené mycelium.

Technický profil přípravku Elatus Era představila Ing. Renata Salavová ze společnosti Syngenta. Přípravek se skládá ze dvou účinných látek. První látka nese obchodní název solatenol a je novinkou mezi látkami ze skupiny SDHI, v přípravku je obsažena v množství 75 g/l. Druhou látkou je ověřený prothioconazole v množství 150 g/l. Přípravek bude pravděpodobně zaregistrován v dávce 1,0 l/ha, ale při pokusech prokázal výbornou účinnost již od dávky 0,8 l/ha. Vykazuje preventivní i kurativní účinek proti chorobám. Díky fyzikálním vlastnostem účinné látky solatenol je přípravek vysoce rozpustný v tucích, má vysokou stabilitu a nízký výpar, proto je pevně navázán na voskovou vrstvu a může pronikat do rostliny bez rizika ztráty účinné látky. Jedinečná je také struktura této nové účinné látky, která vedle dvou pyrolových kruhů obsahuje také 2 atomy chloru, které zajišťují vysokou stabilitu celé molekuly po navázání na voskovou vrstvu. Účinná látka prostupuje listem a chrání i neošetřenou část. V listu se pohybuje akropetálně i bazipetálně, čímž se liší od ostatních SDHI účinných látek, které se rychle šíří ke špičce listu, ale naopak dochází k rozvoji infekce na bázi listů, kde je nedostatečná ochrana. Rostlinou se pohybuje translaminárně, ale nikoliv systémově, proto je vhodný pro termín T2, kdy dlouhodobě ochrání horní listy včetně praporcového. V testech se prokázal dlouhodobý účinek, kdy i po 35 dnech po aplikaci zůstává dostatečné množství na povrchu listu, ve voskové vrstvě i uvnitř listu, proto má přípravek nejdelší ochranný účinek z nabízených fungicidů.

Účinnost fungicidu Elatus Era prezentovala přímo v porostu Ing. Václava Spáčilová
Účinnost fungicidu Elatus Era prezentovala přímo v porostu Ing. Václava Spáčilová

Pro porovnání účinku fungicidů byly prováděny rozsáhlé pokusy v letech 2012–2015, kdy podle výsledků 150 pokusů došlo k průměrnému navýšení výnosu o 0,2 t/ha. Pokusy byly prováděny také v České republice, kde se ověřoval nejenom fungicidní a výnosový efekt, ale také příznivé působení tzv. green efektu, kdy došlo k navýšení zelené listové plochy v porovnání s neošetřenou kontrolou o 26 %. Během testů ve Velké Bystřici a Trutnově se zvýšil výnos ozimé pšenice o 30–35 % oproti neošetřené kontrole, což představovalo nárůst výnosu o 2–2,3 t/ha. Pozitivní výsledky byly také s použitím fungicidu v ozimém ječmeni, kde při plné dávce narostl výnos o 24 % a při použití redukované dávky 0,8 l/ha bylo zvýšení o 18 %.

Působivou formou mikroskopických a 3D snímků byla Ing. Evou Kabylovou prezentována účinnost přípravku na jednotlivé choroby, kde bylo na buněčné úrovni demonstrováno ovlivnění patogenu a postupné odumírání mycelia. Účastníci si mohli prohlédnout rozdílné působení jednotlivých chorob na rostlinu a způsob působení fungicidu.

Celou prezentaci zakončil Ing. Petr Kabelka úvahou nejen o novém fungicidu, ale o celém odvětví fungicidů. Společnost touto novinkou navazuje na mnoho úspěšných produktů, které přicházejí v přibližně 10letých vlnách. Nutnost zavádění nových účinných látek a zvyšování efektivity je neoddiskutovatelné, protože se nejen zvyšuje početnost populace, ale zároveň také ubývá výměra obdělávatelné půdy. Zavádění nových přípravků omezují legislativní požadavky. Jasným příkladem je porovnání Evropské unie s ostatním světem. V 90. letech bylo na celém světě uvedeno na trh 128 nových účinných látek, v Evropě to bylo pouze 40, což je 33% podíl. Nůžky se však dále rozevírají, za posledních 10 let bylo ve světě zavedeno 72 nových účinných látek, ale v Evropě to bylo pouze 12, což je jen 16% podíl. S tím je také spojena finanční náročnost celého procesu, které dále omezuje možnosti dalšího rozvoje. S náročností registrace souvisí také zaváděná omezení, která dále ztěžují možnosti použití. Účinná látka solatenol vychází z rozsáhlého výzkumu, kdy byla vybrána ze 7 400 kandidátů a prvotní uplatnění nalezla při řešení kalamitního výskytu rzi sóji v Jižní Americe, kde rozvojem rezistence selhali ostatní možnosti ochrany. Díky tomuto cílenému výběru účinné látky na rzi se lze spolehnout i na účinek proti rzím na obilninách. O příznivých vlastnostech také svědčí rychlost první registrace, která proběhla v roce 2012, což je již za 7 let od objevení.

Na snímcích z elektronového mikroskopu ukázala Ing. Eva Kabylová působení nového fungicidu Elatus Era
Na snímcích z elektronového mikroskopu ukázala Ing. Eva Kabylová působení nového fungicidu Elatus Era

Fungicid nové generace představen na poli

Nový fungicid Elatus Era uvedl Ing. Petr Kabelka
Účinnost fungicidu Elatus Era prezentovala přímo v porostu Ing. Václava Spáčilová
Na snímcích z elektronového mikroskopu ukázala Ing. Eva Kabylová působení nového fungicidu Elatus Era

Související články

Listové skvrnitosti na pšenici a ochrana proti nim

07. 06. 2018 Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Brožová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 300x

Když fungicid není pouze fungicidem

02. 06. 2018 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 170x

Vychází nová hvězda - Elatus™ Era

28. 05. 2018 Ing. Eva Kabylová, Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 156x

Výskyt rzí na pšenici a prognóza jejich rozšíření

24. 05. 2018 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 425x

Fungicidní ochrana jarních obilnin proti chorobám

15. 05. 2018 Ing. Michaela Hospodková; DuPont CZ s.r.o. Choroby Zobrazeno 304x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
2%
18%
3%
46%
detail