Chemap Agro s.r.o.

Fuzária a ochrana klasů

14. 07. 2019 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 609x

Fuzária působí nejen značné výnosové ztráty, ale současně mají velmi významný vliv na snižování kvality zemědělských produktů. Právě s rostoucími požadavky na kvalitu se stále častěji setkáváme s tlakem na maximální snížení výskytu fuzárií a následně také na eliminaci obsahu mykotoxinů.

Polní dny Sója 2020

Produktem metabolizmu fuzárií jsou mykotoxiny, které následně zůstávají ve sklizeném produktu a mohou působit při konzumaci značné zdravotní problémy. Mykotoxiny jsou produkty látkové výměny těchto hub a jsou velmi jedovaté pro člověka a zvířata.

Výzkum v této oblasti je v současné době velmi intenzivní a počet objevených mykotoxinů neustále stoupá, stejně jako počet hub, které je produkují. Jejich množství se počítá již dnes v řádu stovek.

Řada mykotoxinů dosahuje větší jedovatosti než strychnin. Hodnota LD50 orálně je u mykotoxinů přibližně v rozsahu 1–100, u strychninu je to 7,5 a u běžných fungicidů více než 3 000.

Na druhou stranu je penicilín, objevený v roce 1928 Flemingem, vlastně také mykotoxinem a alkaloidy obsažené v námelu jsou význačnými součástmi léků.

Projevy napadení obilnin fuzárii je možno pozorovat v různých fázích vývoje, v době klíčení přes projevy na patách stébel, na listech a hlavně na klasech. Silný výskyt bývá především na ozimech, ale i na jařinách. V současné době například probíhá výzkum v oblasti ochrany sladovnického ječmene proti fuzáriím s cílem zabezpečit vysokou kvalitu piva.

Fuzariové vadnutí klasu, které je hlavním projevem napadení rostlin, se většinou projevuje zasycháním částí klasu nebo i klasu celého. Míra napadení je závislá na postupném prorůstání mycélia z místa infekce dále do celého klasu.

Na výskyt fuzárií působí řada vlivů:

  • předplodina - vysoké zastoupení kukuřice a pšenice,
  • zpracování půdy - bezorebné technologie, minimalizace s množstvím posklizňových zbytků na povrchu půdy,
  • odrůdy - rozdílná citlivost jednotlivých odrůd (krátkostébelné, pomalu odkvétající odrůdy jsou zpravidla citlivější),
  • moření - používání mořidel, která nemají dostatečný účinek na fuzariózy
  • vývoj porostu - husté, případně polehlé porosty,
  • počasí - vlhké a teplé počasí, bez větru,
  • stres - předchozí napadení listovými chorobami, mšicemi nebo poškození herbicidy či hnojivy,
  • vývojové stádium - největší infekční tlak v době květu,
  • použití fungicidů - porosty neošetřené proti chorobám pat stébel, listovým chorobám, neefektivní ošetření klasu, špatná volba fungicidu, dávky a termínu ošetření.

Při aplikaci fungicidů proti fuzáriím je více, než v případě boje proti jiným houbovým chorobám třeba správně volit termín aplikace. Čím více se zásah blíží termínu infekce, tím lepších výsledků je možné docílit. Pokud se podmínky pro infekci objeví brzy po začátku kvetení, zvýší se i nebezpečí škod způsobených tímto napadením.

Jestliže je v době květu vlhko a teploty nad 20 °C, nastává období velmi vhodné pro rychlé šíření fuzárií. Optimální teplota se pohybuje v rozmezí 20–25 °C.

Firma Bayer má ve svém portfoliu dvě mimořádně silné látky - tebuconazoleprothioconazole. Právě prothioconazole je dnes považován za nejúčinnější molekulu v boji proti celému spektru fuzárií.

Fungicid Prosaro 250 EC, který je kombinací prothioconazole a tebuconazole byl vyvinut cíleně pro boj proti fuzáriím. Obě účinné látky se vzájemně doplňují a pokrývají svou účinností široké spektrum druhů fuzárií. Význam jednotlivých druhů fuzárií se může v jednotlivých letech poměrně značně lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. I když nejsou jednotlivé druhy v praxi odlišovány, je zřejmé, že široké pokrytí jednotlivých druhů zvyšuje značně jistotu fungicidního zásahu. V dávce 0,75 l/ha zabezpečuje vysokou míru účinnosti jak v pšenici, tak i v ječmeni. Výhodou Prosara je zejména vyšší jistota účinnosti v případě, že aplikace neprobíhá v optimálním termínu a mimořádná šíře účinnosti proti mnoha druhům fuzárií.

V době aplikace fungicidu proti fuzáriím nehraje již významnou roli systémové působení fungicidu. Rozhodující zde je dokonalé pokrytí klasu postřikem.

Prosaro 250 EC je registrováno také do kukuřice. Stejně jako v obilninách i zde působí proti celé řadě chorob a fuzária jsou hlavním cílem ošetření. Bylo prokázáno, že toto ošetření kukuřice je velmi přínosné jak z hlediska kvality, tak i celkového výnosu.

Postřik proti fuzáriím v klasu je zpravidla posledním fungicidním zásahem do porostu. V případě zvýšeného tlaku těchto chorob představuje účinná ochrana porostu mimořádně efektivní a ekonomicky přínosný zásah.

Související články

Choroby kukuřice (4): Houbové choroby kukuřice III.

08. 07. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 95x

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2019

04. 07. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 244x

Všechno začíná osivem

02. 07. 2020 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 166x

Použití a vlastnosti Systivy

02. 07. 2020 Ing. Václav Pavelka, Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 184x

Kompletní ochrana porostů brambor

01. 07. 2020 Ing. Jan Herman; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 249x

Další články v kategorii Choroby

detail