BASF
BASF
BASF

AGRA

Jaký fungicid do květu řepky - Efektivní kontrola nejen hlízenky v různých situacích

26. 04. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Choroby Zobrazeno 1532x

Aplikace fungicidu ve fázi kvetení řepky olejky se stala nedílnou součástí úspěšných technologií pěstování této plodiny. Efektivita tohoto zásahu se zvyšuje s obecně zhoršujícím se trendem výskytu houbových chorob v této plodině. V podmínkách vysoké intenzity se dokonce již někde i vyplácejí zásahy dva. Společnost Adama si vám dovoluje nabídnout letos hned několik přípravků: Amistar Xtra, Bumper Super, Custodia a Symetra, které umožňují sestavit ochranu přímo na míru. Jak si tedy správně vybrat?

Proseeds

Hlízenka je cílem číslo jedna

Není ale sama. Škodlivost dalších chorob zde obecně narůstá jako důsledek vysokého zastoupení plodiny v osevních postupech. Řepka se tak potýká s celou řadou dalších chorob jako jsou Alternaria, Verticiliové vadnutí, plíseň šedá a v dřívějších termínech rovněž foma a plíseň zelná. Přípravky, které mají dobrou vedlejší účinnost i na tyto choroby jsou logickou výhodou. Samostatnou přidanou hodnotu vytváří zásah přípravkem, jehož účinné látky dokáží pomocí tzv. green efektu omezit ztráty výdrolem, který je důsledkem nestejnoměrného dozrávání a předčasného praskání šešulí.

Symetra

Je vyloženým specialistou na aplikaci do květu řepky. Obsahuje dvě účinné látky, jednu ze skupiny SDHI: isopyrazam a jednu ze skupiny strobilurinů - azoxystrobin, a to v plných dávkách. Představuje tedy moderní, non azolové řešení. Speciálně vestavěná tzv. Duosafe technologie umožňují dvojité silné přilnutí k patogenu - tady rychle vypíná jeho energetickou produkci a k voskové vrstvičce na povrchu listu. To je mechanizmus, který zaručuje rychlost i dlouhodobost účinku zároveň. Proto je Symetra přímo předurčena pro časné aplikace na počátku květu. Rovněž dobře viditelný green efekt nejen že zvýší celkovou asimilaci živin, ale také zvýší pružnost šešulí při dozrávání a tím omezí ztráty výdrolem, které v průměru dosahují kolem 10–15 %.

Amistar Xtra

Je velmi populární zástupce koncepce ready-mixu strobilurin+azol. Obsahuje azoxystrobin a cyproconozale. Oba zástupci jsou „šampióni“ ve svých třídách, pokud se týká systemických vlastností účinných látek. Vysoká systemicita znamená výhodu rychlého vstupu do rostliny a rychlého rozvodu účinných látek do celé rostliny. Azolová složka přidává kurativní schopnost, zato azoxystrobin opět silný green efekt s již výše popsanými vlastnostmi. Přípravek je tedy nejvhodnější použít do plného květu řepky. Pěstitel jistě i ocení velikou univerzálnost. Je registrován do dalších 14 plodin, takže se jistě v zemědělském podniku neztratí a může být flexibilně použít v mnoha situacích.

Custodia

Obsahuje dvě účinné látky azoxystrobin a tebuconazole, tedy stejná koncepce strobilurin + azol, ale v receptuře je o něco méně strobilurinu a něco více azolu, který tím přináší o něco delší účinnost a silnější kuraci i eradikaci již přítomných chorob. Přípravek je tedy vhodnější na o něco pozdější aplikaci do počátku odkvétání, kdy zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Dochází k užitečnému efektu. Šešule ve všech patrech zůstávají i po dozrání elastičtější, tolik nepraskají a nedochází ke ztrátám výdrolem. Tento efekt byl prokazatelně prokázán přesnými vědeckými studiemi v Německu. Přínos ošetření Custodií činil na kontrolu v průměru 0,47 t/ha, ale navíc díky snížení ztrát v průměru o dalších 0,1 t/ha oproti standardu. Tato čísla se zvyšovala s pozdějšími termíny sklizně, než bylo stanovené agrotechnické optimum. Tedy situace, která se relativně běžně díky počasí v nás v praxi vyskytuje.

Bumper Super

Je složen z propiconazole + prochlorazu. Představuje nyní cenově nejpřijatelnější řešení pro nižší intenzitu pěstování řepky. Nelze u něj počítat s doprovodnými efekty omezení praskání šešulí, avšak účinnost je poměrně stále dobrá. Praxe si rovněž našla i cenově zajímavou kombinaci: Mirador + Bumper Super (0,6 +0,6 l/ha), kterou lze rovněž na polích s nižší intenzitou skvěle uplatnit.

Výběr pro dvojí ošetření
Výběr pro dvojí ošetření

Výběr z hlediska ochrany vod
Výběr z hlediska ochrany vod

Kombinace s Rollwet

Při aplikaci v kvetoucí řepce jsou obecně rostliny již hodně velké a problém zde bývá s dostatečnou pokryvností rostliny postřikem. Přidáním specializovaného smáčedla Rollwet 0,1–0,2 l/ha se tímto problém výrazně snižuje. Rollwet je nová generace trisiloxanových smáčedel, kde jsou jeho komponenty již namíchány tak, aby nedosahovaly nejlepších parametrů z hlediska rozprostření kapky, ale z hlediska dokonalého ovlhčení rostliny, zároveň přitom omezovaly stékání postřiku z porostu.

Užitečná řešení - ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

inz


Související články

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 115x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 130x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 141x

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 183x

Další články v kategorii Choroby

detail