Chemap Agro s.r.o.

Kam nechodí slunce, tam chodí Soleil

26. 07. 2018 Ing. Jakub Řezanina; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 368x

Každou sekundu dopadají na naši Zemi čtyři milióny tun vodíku přeměněného do formy nejen světelného záření. Kde se bere tak obrovské množství energie? Z hvězdy na hlavní posloupnosti, tedy ze Slunce.

Agronutrition

Cesta světla ze Slunce na Zemi trvá přibližně 8 minut. Energie slunečního záření pohání téměř všechny procesy, které na Zemi probíhají. Je na ní závislé podnebí, změny počasí i teploty, významně se podílí na přílivu a odlivu. Pomáhá udržet na zemském povrchu vodu v kapalném skupenství, je klíčovým faktorem pro fotosyntézu rostlin a umožňuje živočichům vidět. O superlativech a životodárnosti Slunce by se dalo psát donekonečna. Už naše babičky říkávaly: „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“.

V rostlinolékařství jedno podobné slunce vyšlo a jen tak nezapadne. Soleil (z francouzštiny Slunce) je systémový fungicid. Obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů: bromuconazol a tebuconazol. Soleil se vyznačuje preventivním a kurativním působením proti houbovým chorobám obilnin: braničnatka pšeničná (Septoria tritici), braničnatka plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní (Erysiphe graminis), fuzariózy klasů (Fusarium spp.).

Už samotný výčet škodlivých činitelů napoví, že se jedná o širokospektrální fungicid. Kromě cílené aplikace na klasové choroby lze Soleil využít i v takzvané ekonomické variantě ošetření - tedy při jedné aplikaci fungicidu. Pro obě varianty ošetření si stačí zapamatovat jednotnou aplikační dávku 1,2 l/ha. Na zkušenosti s přípravkem Soleil a nejen s ním jsem se vydal zeptat na severovýchod Čech.

Pan Ing. Miroslav Štěpán nám nejprve představil společnost, kde se už řadu let stará o ochranu rostlin: Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba tvořená rostlinnou výrobou provozovanou na výměře cca 2000 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou a živočišnou výrobou zaměřenou na chov skotu, s důrazem na výrobu mléka a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila produkce elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Na orné půdě pěstujeme cca 600 ha obilnin, mezi nimi zejména pšenici (360 ha) jak pro potravinářské, tak i krmné účely, sladovnický (115 ha) a krmný (50 ha) ječmen a tritikale (70 ha). Mimo obilniny společnost pěstuje z tržních plodin zhruba 400 ha ozimé řepky a na výměře 150 ha osiva trav, hrachu či jetele. Objemná krmiva pro živočišnou výrobu a BPS zaujímají výměru 500 ha, kde pěstujeme zejména vojtěšku, silážní kukuřici a traviny.

Můj první dotaz směřoval ke zkušenostem s přípravky společnosti Sumi Agro Czech.  Jaké přípravky jste si stihl vyzkoušet?

S vaším portfoliem jsem se začal seznamovat asi před dvěma roky. Vyzkoušel jsem si vaši herbicidní, insekticidní i fungicidní ochranu řepky. Dále desikant a hlavně váš fungicid na klasové choroby. Loni jsem přípravkem Soleil ošetřil zhruba 400 ha.

Splnil Soleil vaše očekávání?

Rozhodně ano. Vyzkoušel jsem si celou řadu klasových fungicidů, takže mám s čím srovnávat. Podle mého názoru je přípravek konkurenceschopný.

Proč myslíte?

Protože kromě kvalitní potravinářské pšenice potřebujeme i zdravé krmné obilí pro výrobu krmných směsí. Je nutné použít přípravek, který funguje. Pokud je navíc za rozumnou cenu, tak je to jasná volba. Momentálně probíhá ochrana proti prvním listovým chorobám a morforegulace obilnin, ale už teď s přípravkem Soleil počítám na závěrečnou fázi ochrany pšenice.

Závěrem bych popřál i vám, ať se vám letošní výběr fungicidů zadaří, a ať Slunce zalije každý lán pšenice.

inz

Související články

Houba Verticillium longisporum na řepce ozimé

20. 05. 2019 Ing. Eva Zusková, Mgr. Veronika Konradyová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 188x

Kompletní a vysoká účinnost

09. 05. 2019 Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Syngenta Choroby Zobrazeno 301x

Zkuste zlatou edici osvědčené technologie

08. 05. 2019 Ing. Helena Bochová; Syngenta Choroby Zobrazeno 185x

Serenade® ASO - biologický přípravek pro široké spektrum plodin

06. 05. 2019 Mgr. Zdeněk Vošlajer, Ing. Marian Havlíček; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 263x

Významné listové choroby pšenice

30. 04. 2019 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 635x

Další články v kategorii Choroby

detail