Chemap Agro s.r.o.

Když fungicid není pouze fungicidem

02. 06. 2018 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 518x

Letošní rok bude vyžadovat z hlediska investic do rostlinné produkce větší pozornost. Faktorů, které tlačí cenu komodit nechtěným směrem, je kromě posílené koruny více. Hlavní otázka nadcházející sezóny zní: šetřit či nešetřit? To je oč tu běží.

Agronutrition

Odpověď na výše položenou otázku je prostá. V tomto roce bude důležitější investovat se ziskem, tedy tak, aby každý zásah přinesl maximální rentabilitu. Cílem všech pěstitelů by měla být snaha o dosažení co největšího výnosu. A to nejen pro uspokojení sebe sama a možnosti blýsknout se před kolegy, ale zejména kvůli skutečnosti, že vyšší výnos ředí fixní náklady na jednotku produkce. Vedle celé řady proměnných má vliv na velikost úrody správná volba prostředků na ochranu rostlin. Asi nejvíce získat nebo naopak ztratit se dá při fungicidní ochraně. Na trhu je široký výběr účinných látek, které někdy lépe, jindy méně dobře ochrání pěstované plodiny před houbovými patogeny. Bude však „pouhá“ ochrana před napadením či rozvojem chorob letos stačit?

Mandarin, fungicid se dvěma účinnými látkami (bixafen, tebuconazole) přináší skutečně špičkovou fungicidní ochranu. Zcela neoblomně devastuje braničnatky (pšeničná, plevová) včetně rezistentních kmenů, helmintosporiovou skvrnitost, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost ječmene, ramulárii. Velmi dobře si poradí s fuzariózami a padlím travním. Zásah proti uvedeným patogenům je díky spojení účinných látek ze skupiny SDH inhibitorů a azolů preventivní i kurativní a zejména dlouhodobý. Uplynulé sezóny prokázaly, že Mandarin dokáže podržet čistý porost bez potíží až po dobu šesti týdnů.

Pouze dokonalá ochrana proti patogenům však není jedinou doménou Mandarinu. Podstatnou přidanou hodnotu představuje silný vliv na fyziologii rostlin. Nespornou výhodou Mandarinu v porovnání s ostatními fungicidy je skutečnost, že dokáže nejen udržet zdravou listovou plochu, ale dokonce ji umí zvětšit, což přináší více asimilátů, které rostlina musí někam uložit. Tato schopnost Mandarinu je příčinou vyšší HTS, objemové hmotnosti a vyššího počtu kvalitních zrn v klase. A to i v případě, kdy nedojde k napadení patogeny. Tento pozitivní vliv odhalilo nesčetné množství registračních pokusů a následně potvrdily poloprovozní pokusy a zejména praktické zkušenosti z běžných ploch. Neméně důležitá je dovednost ovlivnit hospodaření s vodou. Ukazuje se, že rostliny, na které byl aplikován Mandarin, odolávají delší dobu nedostatku vody. Po srážkách pak dochází k evidentně rychlejší regeneraci v porovnání s porosty ošetřenými jinými fungicidy.

Jak z Mandarinu dostat co nejvíce? Předpokladem úspěchu je správné načasování aplikace. Nejlépe by se mělo jednat o preventivní zásah nebo postřik po začátku infekce (nejsou viditelné příznaky napadení). V případě pšenice je klíčová ochrana praporcového listu. Na vyvinutý praporec by tedy měl mířit Mandarin (1,2 l/ha). U jarních ječmenů (0,9 l/ha) je situace jiná. Bude třeba se řídit průběhem sezóny a načasovat ochranu dle aktuálního tlaku patogenů. V extrémních případech může být vhodný termín již na počátku sloupkování.

Mandarin se stal dokonalým nástrojem pro zvyšování výnosů obilnin. Vedle neprůstřelné fungicidní ochrany přináší pozitivní ovlivnění fyziologie rostlin. Díky tomu se navyšuje výnos a kvalita i v případě, kdy nedojde k ataku patogenů. Investice do Mandarinu se tedy v každém případě vrátí. To letos bude zajímat jak pěstitele potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, ale i potravinářského žita.

inz

Související články

Emesto® Silver - nové fungicidní mořidlo s SDHI do brambor

17. 03. 2019 Ing. Jana Doubková, Ph.D. Choroby Zobrazeno 77x

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2017/18

07. 03. 2019 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 207x

Choroby náprstníku

06. 03. 2019 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 191x

Choroby brambor a ochrana v roce 2018

03. 03. 2019 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 261x

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2018

26. 02. 2019 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Choroby Zobrazeno 289x

Další články v kategorii Choroby

AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Agro Aliance
Xarvio
Syngenta Czech s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
liquifix-inoculants.eu

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail