BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kompletní a vysoká účinnost

09. 05. 2019 Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Syngenta Choroby Zobrazeno 1284x

Elatus™ Era je nejúčinnější fungicid, který díky kompletní ochraně listů poskytuje nadprůměrné výnosy v té nejvyšší kvalitě a nejdelší době účinku.

Agrinova

Solatenol™ je účinná látka 4. generace SDHI fungicidů a je to nejsilnější fungicid ze skupiny pyrazol karboxamidů. Blokuje enzym sukcinátdehydrogenázu (komplex II), který působí na vnitřní straně mitochondriální membrány, podílí se na citrátovém cyklu a aktivně se účastní buněčného dýchání. Svým působením naruší buněčné dýchání a tím usmrtí patogenní buňku. Solatenol patří k nové generaci SDHI fungicidů s vyšší účinností a efektivitou při ničení patogenních buněk.

Prothioconazole je širokospektrální, systemický fungicid, který účinně usmrcuje patogeny z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Má preventivní, kurativní a eradikativní účinek. Po absorbování prothioconazolu do cílové buňky dochází k narušení biosyntézy sterolů, což vede k destrukci membránové struktury buňky.

Obě účinné látky efektivně chrání pšenici proti braničnatkám, rzi pšeničné, rzi plevové, fuzáriím; ječmen proti rzi ječné, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti, ramularii; žito proti rzím, rynchosporiové skvrnitosti a tritikale proti rzím a braničnatkám.

Elatus™ Era je silnější

 • mimořádně účinný proti braničnatkám a rzem,
 • kompletně široké spektrum účinku na listové choroby pro široké spektrum plodin - nový technický standard,
 • vysoká účinnost a fyziologický efekt, které vedou ke zvýšení výnosů,
 • formulace nové generace,
 • vysoká návratnost investic.

V pokusech napříč Českou republikou i v zahraničí se jasně ukázalo, že žádný konkurenční přípravek nemá tak kompletní a vysokou účinnost jako Elatus™ Era. V grafu 1 je znázorněna míra účinnosti na čtyři klíčové choroby pšenice - braničnatku pšeničnou, rez pšeničnou a plevovou a DTR a účinnost je u fungicidu Elatus™ Era vždy excelentní. Obdobných výsledků bylo také dosaženo v případě hodnocení účinnosti na potlačení chorob ječmene jarního. I zde byla potvrzena kompletní a vysoká účinnost proti hnědé, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné (graf 2). Kompletní přehled účinnosti fungicidu Elatus™ Era je uveden v tabulce 1.

Graf 1: Vliv různých variant ošetření na potlačení chorob pšenice ozimé po aplikaci na praporcový list (ČR 2018, n=3, hodnoceno 22. 6.)
Graf 1: Vliv různých variant ošetření na potlačení chorob pšenice ozimé po aplikaci na praporcový list (ČR 2018, n=3, hodnoceno 22. 6.)

Graf 2: Vliv různých variant ošetření na potlačení chorob ječmene jarního po aplikaci na praporcový list (ČR a SR 2018, n=3). Hodnoceno 22.6.2018. Aplikace v T3 nebyla provedena.
Graf 2: Vliv různých variant ošetření na potlačení chorob ječmene jarního po aplikaci na praporcový list (ČR a SR 2018, n=3). Hodnoceno 22.6.2018. Aplikace v T3 nebyla provedena.

Tab. 1: Spektrum účinnosti Elatus™ Era proti chorobám (0,8–1,0 l/ha)


Pšenice

Ječmen

Tritikale

Žito

Hlavní účinnost

braničnatka pšeničná
braničnatka plevová
rez pšeničná

rez plevová

fuzariózy klasů

hnědá skvrnitost ječmene

rynchosporiová skvrnitost ječmene ramuláriová skvrnitost
rez ječná

braničnatky

rez žitná

rynchosporiová skvrnitost

Vedlejší účinnost

stéblolam

padlí travní

DTR

stéblolam

padlí travní*

fuzariózy klasů

stéblolam

padlí travní*

fuzariózy klasů

stéblolam

padlí travní*

fuzariózy klasů

Aplikační okno

1. kolénko–konec kvetení

(BBCH 31–69)

1. kolénko–konec metání

(BBCH 31–59)

1. kolénko–konec kvetení

(BBCH 31–69)

1. kolénko–konec kvetení

(BBCH 31–69)

Pozn.: *padlí travní - při silnějším tlaku choroby je vhodné doplnit partnerem proti padlí


Elatus Era je kompletnější

 • rovnoměrná distribuce látek v listech, celé rostlině a nových přírůstcích (translaminární a akropetální pohyb),
 • odolnost proti smyvu deštěm 1 hod. po aplikaci,
 • dlouhodobý účinek vytváří nový standard - dlouhodobost za hranicemi možností současných produktů na trhu,
 • výjimečně dlouhý efekt na zelenou listovou díky pozitivnímu vlivu ú.l. na fotosyntézu,
 • nejvyšší výnosy ve srovnání s konkurenčními řešení v T2.

Dlouhodobost účinku ú.l. Solatenol™ potvrzují výsledky pokusů založených jak v in vitro podmínkách, tak i v polních pokusech. Máme srovnání dlouhodobosti účinku dvou účinných látek ze skupiny SDH inhibitorů: ú.l. Solatenol™ a fluxapyroxadu, demonstrované jako účinnost na potlačení braničnatky pšeničné. Více jak 50 dnů po aplikaci ú.l. Solatenol™ se pohybovala účinnost na úrovni 80 %, na rozdíl od fluxapyroxadu, kde účinnost dosahovala úrovně 60 %.

Zelená listová plocha a výnos v suchých podmínkách

Účinná látka Solatenol™ přináší rostlinám další pozitiva, především optimalizace fyziologických procesů v rostlině je patrná zejména ve stresových podmínkách, vliv na proces dýchání, transpiraci, oddálení stárnutí pletiv a prodloužení doby po kterou zůstávají pletiva zelená, avšak bez negativního vlivu na termín dozrávání a sklizně zrna. Prodloužení fotosyntetické aktivity rostlin a oddálení stárnutí pletiv se samozřejmě projeví navýšením výnosu plodiny.

Elatus™ Era je stabilnější

 • ve všech sledovaných letech (konzistentní výsledky výnosů v průběhu let),
 • za všech podmínek
 • proti všem chorobám, především při silném napadení,
 • na všech testovaných plodinách a odrůdách (včetně náchylných odrůd),
 • výsledky potvrzené nezávislými organizacemi: Arvalis Francie, nezávislí poradci v Německu a ADAS a AHDB ve Velké Británii.

Výsledky publikované nezávislými organizacemi (Arvalis Francie, nezávislí poradci v Německu a ADAS a AHDB ve Velké Británii) potvrzují benefity účinné látky Solatenol™ (tab. 2).

Účinné látky SDHI byli v některých případech hodnoceny při dávkách, které se v ČR nepoužívají. Dávka 125 g/ha bixafenu není registrovaná u žádného produktu. Dávka ú.l. fluxapyroxad 125 g/ha odpovídá maximální dávce fungicidu (fluxapyroxad, pyraclostrobin, epoxikonazol) v dávce 3,0 l/ha, doporučená dávka v ČR je však 1,25–1,5 l/ha u pšenice a 1,0–1,25 l/ha u ječmene. Penthiopyrad je v ČR registrován v maximální dávce 250 g úč. l/ha.

Tab. 2: Porovnání účinnosti SDHI inhibitorů na jednotlivé choroby

 

 

pšenice

ječmen

chemická skupina SDHI

množství ú.l.v g

braničnatka pšeničná

braničnatka plevová

rez plevová

rez pšeničná

rynchosporiová skvrnitost

rez ječná

hnědá skvrnitost ječmen

ramuláriová skvrnitost

bixafen

125

••

••

•••

••

•••

•••

SolatenolTM

75

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

fluxapyroxad

125

•••

•••

••

••

•••

••

•••

•••

penthiopyrad

300

••

•••

••

••

•••

••

••

••

fluopyram

98

••

••

 

 

 

 

••• - vysoká účinnost / •• - průměrná účinnost/ • - nízká účinnost / - bez účinku

Zdroj: Arvalis — nezávislý Zemědělský institut Francie

Výhody použití Elatus™ Era:

 • proti braničnatkám a rzem účinkuje nejlépe ze stávajících SDHI,
 • velmi dobře chrání nové přírůstky, má extrémně dlouhou dobu účinku (potvrzené v pokusech v ČR, SR, PL a dalších státech) = vynikající účinek i po 8 týdnech, protože Solatenol™ má dlouhou perzistenci v listech,
 • prothiokonazol obsažený v Elatus Era je nejsilnější triazol na trhu,
 • vynikající doporučení nezávislých pracovišť - Arvalis Francie, AHDB Velká Británie, nezávislí poradci Německo

inz

Související články

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

10. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 155x

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

09. 01. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 94x

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

06. 01. 2022 Ing. Eva Zusková, Anežka Rásochová, Mgr. Veronika Konradyová, Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 223x

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 333x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Choroby

detail