Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 479x

Jestli má zemědělství opravdu nějaké specifikum, tak jsou to nekončící a nepředvídatelné zvraty. Ať už hovoříme o změnách v cenách komodit (což jsou samozřejmě změny velice vítané, pokud hovoříme o pohybu směrem nahoru) nebo o výkyvech v počasí. Myslím, že se určitě shodneme na tom, že nebývale chladné jaro nás, až na několik málo velmi teplých dnů, všechny po mnoha letech časně jarních přísušků překvapilo a vegetace je dle regionu letos až od 2 týdny opožděnější.

Proseeds

Nicméně nejenom počasí a komoditní trhy provázejí neustálé zvraty, ale i změny v nabídce přípravků pro ochranu u mnoha firem zaznamenávají nebývale rozsáhlých změn. Je tedy určitě na místě si UPL portfolio přípravků pro fungicidní ochranu obilnin osvěžit a upozornit na podstatné a jistě velmi zajímavé změny v portfoliu.

„3 hvězdy“ pro T1 aplikaci

V minulém čísle jsme psali o tzv. T1 fungicidní aplikaci, kde jsme upozornili hned na 2 novinky. První z nich byl fungicid Vuvuzela® (450 g/l prochloraz), a tím druhým, byl osvědčený morforegulátor růstu Vertico® (250 g/l trinexapac-ethyl). V době vydání květnového čísla již bude na většině míst po těchto prvních fungicidních aplikacích, které doporučujeme v dávkách 0,8 l/ha Vuvuzela + 0,3 l/ha Vertico, ideálně pro co nejlepší účinek obou přípravků a roztažení postřiku až k bázím stébel, se supersmáčedlem Silwet Star, v dávce 0,1 l/ha. Dále se proto zaměříme již na druhý aplikační termín a ochranu plně vymetaného klasu.

Aplikační termín T2

Pro kvalitní a spolehlivou ochranu praporcového listu doporučujeme fungicid Affix® (250 g/l azoxystrobin) v dávce 0,5 l/ha, spolu s triazolovým partnerem Bounty® (430 g/l tebuconazole) v dávce 0,3 l/ha. Tato kombinace představuje 125 g azoxystrobinu/ha + 129 g tebuconazole/ha, což je dostatečně robustní dávka účinných látek pro spolehlivou a dlouhodobou ochranu porostů obilnin v této růstové fázi. Azoxystrobin, s plně systemickými vlastnostmi a unikátním green efektem, příznivě působí na dlouhodobé udržení zelené asimilační plochy, efektivnější příjem N, a tím i lepší využití vody. Nespornou výhodou je rovněž spolehlivá ochrana dorůstajících pletiv, výborná odolnost dešti, fotostabilita a širokospektrální působení, kdy při doplnění ještě o kurativního partnera Bounty tvoří opravdu ideální kombinaci pro T2. V neposlední řadě je třeba i upozornit na mimořádně atraktivní cenu ošetření, která se v doporučených cenách pohybuje pod úrovní 900 Kč/ha, což je cena opravdu stojící za povšimnutí. Uvedenou tank-mix kombinaci je možné poptávat u všech významných distributorů také ve formě výhodného balíčku, obsahující 20 l fungicidu Affix a 20 l fungicidu Bounty.

Ochrana klasu v T3

Další letošní novinkou je fungicid Bollwark® (250 g/l prothioconazole). Přípravek je registrován do všech obilnin a má opravdu velmi široké spektrum účinku (stéblolam, padlí, braničnatky, rzi, fuzariózy) a díky tomu je možné ho flexibilně použít pro řešení mnoha specifických situací daného ročníku. Je tedy možné ho spolehlivě použít již od aplikačního termínu T1 (BBCH 31) až do fáze plného květu obilnin (BBCH 61–65), jedná se tedy o fungicid s obrovskou flexibilitou. Stejně takovou flexibilitu má i druhý azolový fungicid Bounty, který se s Bollwarkem velmi dobře doplňuje. Tuto trizaolovou kombinaci proto nabízíme v letošním roce v cíleném fungicidním balíčku Bollwark® + Bounty®.

Hlavním doporučením je ochrana buď plně vymetaného klasu, případně cílená aplikace do květu obilnin přímo proti klasovým fuzariózám. Obě účinné látky mají registrovanou a prověřenou účinnost na rzi, braničnatky a fuzariózy, proto jsou mimořádně vhodné právě pro cílené klasové aplikace. Doporučená dávka této kombinace je 0,4 l/ha Bollwark + 0,2 l/ha Bounty, to představuje 100 g/ha prothioconazole s 86 g/ha tebuconazole. Robustní dávka a kombinace dvou vysoce účinných triazolů, která spolehlivě řeší všechny významné choroby pšenice i ječmene v aplikačním termínu T3 (plně vymetaný klas).

Alternativním řešením, pro ochranu klasů obilnin je také i další novinka, fungicid Endotor® (60 g/l metconazole). V pšenici a ječmeni je registrované použití v růstových fázích BBCH 31 (začátek sloupkování), až BBCH 59 (konec metání). Tedy další fungicid s mimořádnou flexibilitou. Nejvhodnější dávkou je aplikace v T3 v 1,0 l/ha. Nespornou výhodnou fungicidu Endotor je možnost použití pro klasové aplikace, ale také možnost použití v řepce v ochraně proti fomě a morforegulaci. Pomyslnou třešničkou na dortu je použití bez jakýchkoliv aplikačních omezení v ochranných pásmech vod a na svazích, díky čemuž se těší velkému zájmu.

Smáčedlo pro klasové aplikace

Již tradičně je třeba zmínit, především v případě klasových fungicidních aplikací, i vhodnost kombinace se smáčedlem Silwet Star v dávce 0,1 l/ha, jehož použití má právě pro tyto aplikace významné technické i ekonomické opodstatnění (zvýšení kvality postřiku, dokonalé roztažení účinné látky v porostu, respektive ve složitých morfologických strukturách klasů, dále výraznou úsporu vody a zvýšení celkové produktivity/výkonu postřikovače za hodinu, respektive den). To celé v konečném důsledku přispívá ke kvalitnímu ošetření v optimálním aplikačním termínu. Je opravdu důležité a nutné snížit množství vody minnimálně o 30 % oproti. standardní používané dávce. Supersmáčivost a extrémní schopnost roztáhnout postřik po listech a klasech v porostu, tuto úpravy vyžaduje (nerespektování tohoto doporučení bývá nežádoucí aplikační chybou).

Závěr

Z výše uvedeného je patrné, že společnost UPL Czech s.r.o. má opravdu široké portfolio přípravků pro řešení jakékoliv situace, které v ochraně obilnin proti houbovým chorobám můžete čelit. Pro více informací a konkrétní doporučení a nabídku neváhejte kontaktovat regionální obchodní zástupce.

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 139x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 220x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 267x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 341x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 368x

Další články v kategorii Choroby

detail