BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Na vlně revyluce s BASF - zkušenosti s fungicidem Revycare®

02. 04. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 439x

Strategie ochrany obilnin před houbovými chorobami je založena na kombinaci účinných látek ze skupiny azolů s druhou účinnou látkou s odlišným způsobem účinku. Společnost BASF nabízí fungicid Revycare®, který obsahuje účinnou látku Revysol® z nejmodernější skupiny tzv. isopropanol-azolů v kombinaci s účinnou látkou pyraclostrobin, který patří mezi nejlepší strobiluriny.

Proseeds

Svými unikátními vlastnostmi se hodí pro ošetření všech obilnin ve fázi T2 - rozpětí od fáze praporcového listu obilnin až do fáze prvních viditelných osin (BBCH 37–49). Revycare® zaujme špičkovou účinností proti braničnatkám a rzím v pšenici stejně tak jako vysokou účinností na ramuláriovou skvrnitost ječmene. Samozřejmostí je pak účinnost prakticky na celé spektrum listových chorob. Vzhledem k extra silné kurativní účinnosti je vhodným fungicidem i pro situace, kdy se aplikace z jakéhokoliv důvodu opozdí a choroby se již začnou vyskytovat v porostu. Revycare® dokáže zastavit rozvíjející se infekci a zabrání jejímu dalšímu šíření. Ideálním termínem, i vzhledem k prevenci vzniku případné rezistence, samozřejmě zůstává preventivní zásah před výskytem chorob, Revycare® vám však dává možnost větší časové flexibility při plánování ochrany obilnin. Vzhledem ke kombinaci účinných látek ze skupiny azolů a strobilurinů je pak Revycare® skvělým partnerem do technologie využívající aplikaci nepostřikového fungicidu Systiva® na osivo s účinnou látkou Xemium® ze skupiny karboxamidů. Nabízí se Vám tak unikátní možnost využití technologie s kombinací tří špičkových fungicidních látek.

Revycare® - univerzální fungicid

Základním předpokladem spolehlivé fungicidní ochrany rostlin je bezesporu to, aby účinné látky ve fungicidním přípravku vykazovaly vysokou základní účinnost proti důležitým chorobám, doplňovaly se navzájem, bránily vzniku rezistence. Přesně takto pracuje fungicid Revycare®. Obsahuje dvě účinné látky. První z nich je Revycare®, nejmodernější isopropanol-azole se širokým spektrem účinnosti proti důležitým houbovým chorobám obilnin, jako jsou braničnatky, rzi, padlí, hnědá nebo ramuláriová skvrnitost. Druhou účinnou látkou je pyraclostrobin, který posiluje účinnost proti rzím, hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti a vykazuje navíc silný fyziologický efekt (AgCelence efekt), čímž zvyšuje vitalitu rostlin a tím i výnos v podmínkách s nízkým napadením chorobami a za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho, horko). V praxi se ukazuje výjimečnost kombinace azolu Revysol® a strobilurinu pyraclostrobin v porovnání s těmi nejlepšími zástupci konkurenčních prémiových řešení. Nesporným benefitem je absence všech významných omezení aplikace. Revycare® můžete jednoduše použít ve všech obilninách a na všech polích.

Důležitým faktorem účinnosti fungicidu Revycare® je excelentní formulace EC. Vysoká smáčivost a silná přilnavost vede k dokonalému pokrytí povrchu ošetřovaných rostlin, rychlému zasychání a průniku účinných látek do rostlinných pletiv, kde vytvářejí takzvané rezervoáry, ze kterých se účinná látka Revysol® uvolňuje až po dobu sedmi týdnů. Pyraclostrobin zůstává na povrchu rostlinných pletiv s částečným průnikem do listů. Tím je zajištěna silná kurativní a zároveň dlouhodobá preventivní účinnost, neboť účinné látky jsou aktivní uvnitř i na povrchu pletiv téměř okamžitě po aplikaci a je plně využit potenciál v boji proti patogenům.

Ochrana pšenice

Revycare® vyniká v účinnosti proti braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a rzím, které jsou nejrozšířenějšími a nejčastěji se vyskytujícími chorobami pšenice v České republice. Pro sensorické hodnocení stavu porostu je dnes již možné použít moderní technická řešení. Každým rokem provádíme snímkování pokusů pomocí dronu s infračervenou kamerou, která dokáže vyhodnotit zdravotní stav porostu zobrazením NDVI indexu (více zelené barvy = zdravější porost). Na přiložené fotografii si můžete porovnat porost ošetřený Revycarem 1,2 l/ha s neošetřenou kontrolou a tržním SDHI standardem. Pokud navíc k fotografiím přiřadíme výnosová data, vidíme, že Revycare® zajistil nejlepší zdravotní stav a umožnil dosáhnout vysokého hektarového výnosu (o 19 % více než na kontrole a o 9 % více než SDHI standard).

Srovnání stavu porostu a výnosu pšenice ozimé pomocí NDVI indexu,
Revycare® 1,2 l/ha, aplikace na praporcový list, na neošetřené kontrole výskyt braničnatek a rzí, ZS Kujavy, 2021
Srovnání stavu porostu a výnosu pšenice ozimé pomocí NDVI indexu, Revycare® 1,2 l/ha, aplikace na praporcový list, na neošetřené kontrole výskyt braničnatek a rzí, ZS Kujavy, 2021

Porovnání klasických fotografií pak máme z lokality ZS Kluky. Opět vidíme, že porost pšenice ozimé ošetřený na praporcový list fungicidem Revycare® 1,2 l/ha je zdravý a v době pořízení snímků (1. 7. 2021) si udržuje zelenou listovou plochu bez chorob i v nižších listových patrech. Na neošetřené kontrole vidíme zelené již pouze praporcové listy, u konkurenčního přípravku jsou pak spodní listová patra silně napadená zejména braničnatkou pšeničnou. Porovnáním výnosů zjistíme, že aplikace Revycare® 1,2 l/ha zajistila výnos 96,2 q/ha, kontrolní varianta 81,0 q/ha a standard strobilurin + azol 0,9 l/ha 90,4 q/ha.

Porovnání klasických fotografií z lokality ZS Kluky, 1. 7. 2021,
Revycare® 1,2 l/ha, aplikace na praporcový list
Porovnání klasických fotografií z lokality ZS Kluky, 1. 7. 2021, Revycare® 1,2 l/ha, aplikace na praporcový list

Další možností sledování účinnosti naší novinky bylo srovnání z nezávislých poloprovozních pokusů organizovaných společnostmi ADW Agro Lesonice a Uniagro Zaloňov. Výsledky z těchto pokusů ukazují, že systém aplikace Revycare® 1,2 l/ha v termínu T2 s následnou klasovou aplikací Osiris® Pack 0,5+0,5 v termínu T4 poskytuje vynikající úroveň ochrany s dosažením vysokých výnosů i v porovnání na průměr konkurenčních řešení.

ADW Agro Lesonice, výnos v q/ha, systém 2 ošetření
ADW Agro Lesonice, výnos v q/ha, systém 2 ošetření

Uniagro Zaloňov, výnos v q/ha, systém 2 ošetření
Uniagro Zaloňov, výnos v q/ha, systém 2 ošetření

Ochrana ječmene

Také v ochraně ječmene má Revycare® předpoklad stát se jedním z nejpoužívanějších řešení, a to z důvodu velmi vysoké účinnosti proti agresivně se šířící ramuláriové skvrnitosti (její výskyt je hlášen již prakticky ve všech regionech České republiky). Poté, co byla ukončena registrace účinné látky chlorothalonil, nezbývá mnoho řešení na tuto chorobu. Z ostatních účinných látek vykazuje efekt prothioconazole, bohužel se ale ukazuje, že si ramulárie na tuto účinnou látku začíná budovat rezistenci. Proto jsme v roce 2021 pokračovali v porovnávání účinnosti dostupných fungicidních řešení proti této chorobě. Potvrdilo se, že se Revycare® se svou účinností zcela vyrovnává i těm nejvýkonnějším standardním řešením s účinnou látkou prothioconazole ať již v kombinaci s karboxamidem nebo strobilurinem. Kromě účinku Revycare® na ramuláriovou skvrnitost samozřejmě dochází i k zabezpečení vysoké úrovně účinnosti proti hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti i proti rzi ječné. To se projevuje v poskytnutí vysokého výnosu zrna ječmene.

Porovnání klasických fotografií z lokality Hněvčeves, 2. 7. 2021,
Revycare® 1,2 l/ha
Porovnání klasických fotografií z lokality Hněvčeves, 2. 7. 2021, Revycare® 1,2 l/ha

Revycare® v ječmeni, 1,2 l/ha, aplikace na praporcový list ječmene jarního,
pokus BASF CZ, Hněvčeves
Porovnání klasických fotografií z lokality Hněvčeves, 2. 7. 2021, Revycare® 1,2 l/ha

Revycare® - obilí nikdy nemělo takovou péči:

  • Flexibilní fungicid do všech obilnin bez významných omezení aplikace.
  • Vynikající účinnost na nejdůležitější choroby - braničnatky, rzi, ramuláriová skvrnitost a další.
  • Účinnost více než 5 týdnů po aplikaci.
  • AgCelence efekt zaručuje vysoký výnos i za nepříznivých podmínek počasí (sucho, horko).

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 109x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 124x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 200x

Další články v kategorii Choroby

detail