Chemap Agro s.r.o.

Nabité portfolio UPL pro T1 ochranu obilnin

10. 04. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 83x

I když opravdu nelze předvídat, jak budou probíhat následující měsíce počátku vegetační sezóny, dá se alespoň s jistotou říci, že minulý rok srážky přinesl, na některých místech dokonce výrazně více než je dlouhodobý průměr, sněhová pokrývka těsně před příchodem silných mrazů v únoru také dorazila, takže elementární prvek pro život (a tedy i dobrý start vegetace), voda, je zajištěna v dostatečné míře.

Nyní stojíme na konci února a jsou před námi hlášeny naopak nečekaně vysoké teploty pro únor (až kolem 17 °C), takže výrazný zvrat, který již nastartuje příchod jarních prací v porostech obilnin i řepky. Je proto určitě užitečné připomenout si UPL portfolio a upozornit na novinky v segmentu T1 (první aplikační termín počátkem sloupkování) obilnin.

V minulé čísle jsme hovořili o jarní regeneraci porostů po zimě (Atonik®) a herbicidní ochraně pomocí přípravků Flame Duo®Optica® Trio, proto o těch segmentech již nebudeme hovořit. Zaměříme se však na období, které na sebe nenechá po ukončení odnožování dlouho čekat a obilniny se začnou zvedat, tedy čas, pro řadu významných zásahů ve fázi počátku sloupkování, resp. 1. kolénka.

Obilniny obecně tvoří vysokou část osevních postupů a zařazení pšenice po pšenici je poměrně častým jeven, není tedy divu, že se fungicidní ochrana/ošetření pat stébel již stala opravdu technologickým standardem. Do tohoto segmentu společnost UPL přináší v letošním roce novinku:

Vuvuzela®

Fungicid Vuvuzela® je předurčený pro T1 fungicidní aplikace. Obsahuje 450 g/l účinné látky prochloraz a je registrována do pšenice, ječmene, žita a tritikale. Tento fungicid doporučujeme pro základní fungicidní ochranu obilnin právě ve fázi BBCH 30-31, především proti pravému stéblolamu, dále fuzáriím (Fusarium spp., Microdochium spp.), ale i proti hlavní listové chorobě T1 - braničnatce. V ječmeni poté proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti. Na pozemcích a lokalitách s pravidelným výskytem stéblolamu, vysokým tlakem této choroby, příp. při zařazení pšenice po pšenici je dobré držet se registrované dávky 1,0 l/ha. Na lokalitách s nižším výskytem, případně při paušální preventivní aplikaci, je možné dávku snížit až na 0,7–0,8 l/ha.

Pro potřeby rozšíření spektra účinnosti o rzi, padlí a posílení na listové choroby je v tomto případě vhodná tank-mix kombinace s fungicidem Bounty v dávce 0,2–0,3 l/ha, což představuje poměrně robustní dávku dalšího azolového partnera, tebuconazolu. Velmi doporučovaná je i vzájemná kombinace se smáčedlem Silwet Star v dávce 0,1 l/ha. Je to minimální finanční investice, ale věc, která má velké technické opodstatnění. Díky společné aplikaci se SilwetStar nejenom že dojde k toliko tíženému snížení úletu, úspoře vody, zvýšení efektivity postřikovače, ale především, díky mimořádným vlastnostem a schopnostem dojde opravdu ke kompletnímu roztáhnutí postřiku až k bázím stébel, tedy přesně tam, kam ho potřebujeme v ochraně bází stébel dostat a mít. Nespornou výhodou fungicidu Vuvuzela je možnost aplikace na svažitých pozemcích bez omezení, velmi příznivá cena a rovněž možnost použití ve všem obilninách.

Paket® 250 EC

Dalším přípravkem, jehož společná aplikace s fungicidem Vuvuvzela se vyloženě nabízí je Paket® 250 EC. Pokud jsou porosty pěkné, bujné, s vysokým výnosovým potenciálem a vysokým rizikem poléhání (odrůda, příp. vysoká úroveň hnojení N) je doporučení 0,4 l/ha ve fázi BBCH 31–32. Tento zásah rostliny zkrátí, zpevní spodní internodia a pomůže porostu rychleji se „zbavit“ neproduktivních odnoží (ozimé porosty). Levnější alternativou je aplikace 0, 3 l/ha + 0,5 l/ha CCC, max. ve fázi BBCH 31 - tato kombinace dosahuje účinku se srovnatelným efektem. Nejúspornější alternativou je aplikace Paket 0,2 l/ha + 0,8 l/ha CCC. Tuto dávku doporučujeme v lokalitách, kde porosty vykazují počínající nedostatek vláhy, jsou slabší a je třeba šetrnější růstově regulační zásah. Ať už je volba regulační strategie jakákoliv, je efektivní kombinace Vuvuzela + Paket. V případě silného výskytu padlí, či mimořádně náchylné odrůdy lze přidat 0,1–0,2 l/ha fungicidu s úč. l. proquinazid. U slabých porostů, resp. již znatelných projevu sucha, je nutnost co nejšetrnější regulace a doporučujeme kombinace s CCC zcela vypustit a aplikovat pouze Paket samostatné. Jeho dávku rozhodně nesnižovat pod 50 g/ha (tedy 0,2 l/ha). Volbu je vždy třeba přizpůsobit aktuálním podmínkám v dané lokalitě.

Tonivit

Letošní podzim přinesl v řadě regionů vytrvalé srážky a selo se na podzim často opravdu velmi pozdě. Ozimé porosty šly do zimy pouze s několika listy a bude potřeba ztrátu ve vývoji dohnat právě na jaře. Pro tuto situaci je tu osvědčený rostlinný stimulátor růstu a vývoje kořenového systému Tonivit.

Jedná se o kapalný přípravek prokazatelně aktivující růst a vývoj kořenového systému, zlepšující příjem živin z půdy, pomáhá rostlině překonávat stresové období a to vše se následně projevuje zvýšením výnosu. Hlavní složkou je biologicky aktivní filtrát z mořských řas Ascophyllum nodosum s unikátní technologií PhysioActivator, který je navíc obohacený o P a K – živiny důležité nejen pro správný rozvoj kořenové soustavy. Zdroj účinné látky, řasy Ascophyllum nodusum jsou velmi bohaté na biologicky aktivní látky, jako jsou oligosacharidy, aminokyseliny, vitamíny a rostlinné hormony, které prokazatelně aktivují klíčové fyziologické procesy v rostlině - příjem živin a fotosyntézu. Mnohaleté pokusy s biostimulátorem Tonivit prokázaly navýšení ve výnosu až o 10 %.

Závěr

Z výše uvedeného je patrné, že společnost UPL Czech s.r.o. má opravdu nabité portfolio pro řešení ochrany proti chorobám, morforegulaci, zlepšení účinnosti fungicidů a snížení úletu, jarní regeneraci a biostimulaci. Pro více informací, konkrétní doporučení a nabídku neváhejte kontaktovat naše regionální obchodní zástupce.

Související články

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 211x

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 179x

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 532x

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 550x

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

19. 05. 2021 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 451x

Další články v kategorii Choroby

detail