Chemap Agro s.r.o.

Napadení řepky ozimé hlízenkou obecnou a verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020 - Čechy

18. 07. 2020 Ing. Milena Bernardová; ZS Kluky Choroby Zobrazeno 353x

Průzkum v porostech řepky byl proveden ve dnech 10.–15. 7. 2020 na 62 lokalitách v Čechách, v rámci projektu MSD (monitoring, signalizace, doporučení).

Proseeds

Hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum)

Průměrná četnost napadení hlízenkou obecnou byla zjištěna ve výši 20 % napadených rostlin, ale napadení bylo velmi nevyrovnané a pohybovalo se od 0 % do 88 % napadených rostlin - viz mapa 1. Cca 1/5 pozemků řepky ozimé měla vyšší napadení (více než 20 % poškozených rostlin).

Nebyl prokázán vliv odrůdy ani termínu setí. Naopak byl zjištěn vliv srážek, více byly napadené oblasti, kde v průběhu května a června spadly vyšší srážkové úhrny - Chrudimsko, Královéhradecko a Českolipsko.

Mapa 1: Napadení porostů řepky hlízenkou obecnou k 15. 7. 2020, Čechy
Mapa 1: Napadení porostů řepky hlízenkou obecnou k 15. 7. 2020, Čechy

Verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae)

Napadení porostů s příznaky verticiliového vadnutí bylo monitorováno v 80 % porostů řepky a průměrná četnost napadených rostlin byla téměř 12 % - viz mapa 2.

Nyní se připravuje kultivace pro laboratorní ověření přítomnosti patogena Verticillium dahlie a konečné výsledky budou prezentovány později.

Mapa 2: Napadení porostů řepky verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020, Čechy
Mapa 2: Napadení porostů řepky verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020, Čechy

Závěr

Ačkoliv se většina porostů řepky ozimé jeví v dobré kondici s potencionálně vyšším výnosem, na řadě lokalit může dojít ke snížení výnosu vlivem napadení hlízenkou obecnou a verticiliovým vadnutím.

Napadené rostliny řepky hlízenkou obecnou
Napadené rostliny řepky hlízenkou obecnou

Hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum na stonku řepky
Hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum na stonku řepky

Rostliny řepky s příznaky napadení verticiliovým vadnutím
Rostliny řepky s příznaky napadení verticiliovým vadnutím


Za tým pozorovatelů zpracovala Milena Bernardová

Zkušební stanice Kluky

Růžovění klasů pšenice způsobené houbami rodu Fusarium
Mapa 1: Napadení porostů řepky hlízenkou obecnou k 15. 7. 2020, Čechy
Mapa 2: Napadení porostů řepky verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020, Čechy
Logo MSD

Související články

Plíseň slunečnice v České republice

31. 07. 2020 Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 167x

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019

28. 07. 2020 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 237x

Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám

27. 07. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 260x

Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku

20. 07. 2020 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 336x

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

20. 07. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 147x

Další články v kategorii Choroby

detail