Chemap Agro s.r.o.

Napadení řepky ozimé hlízenkou obecnou a verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020 - Čechy

18. 07. 2020 Ing. Milena Bernardová; ZS Kluky Choroby Zobrazeno 858x

Průzkum v porostech řepky byl proveden ve dnech 10.–15. 7. 2020 na 62 lokalitách v Čechách, v rámci projektu MSD (monitoring, signalizace, doporučení).

Proseeds

Hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum)

Průměrná četnost napadení hlízenkou obecnou byla zjištěna ve výši 20 % napadených rostlin, ale napadení bylo velmi nevyrovnané a pohybovalo se od 0 % do 88 % napadených rostlin - viz mapa 1. Cca 1/5 pozemků řepky ozimé měla vyšší napadení (více než 20 % poškozených rostlin).

Nebyl prokázán vliv odrůdy ani termínu setí. Naopak byl zjištěn vliv srážek, více byly napadené oblasti, kde v průběhu května a června spadly vyšší srážkové úhrny - Chrudimsko, Královéhradecko a Českolipsko.

Mapa 1: Napadení porostů řepky hlízenkou obecnou k 15. 7. 2020, Čechy
Mapa 1: Napadení porostů řepky hlízenkou obecnou k 15. 7. 2020, Čechy

Verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae)

Napadení porostů s příznaky verticiliového vadnutí bylo monitorováno v 80 % porostů řepky a průměrná četnost napadených rostlin byla téměř 12 % - viz mapa 2.

Nyní se připravuje kultivace pro laboratorní ověření přítomnosti patogena Verticillium dahlie a konečné výsledky budou prezentovány později.

Mapa 2: Napadení porostů řepky verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020, Čechy
Mapa 2: Napadení porostů řepky verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020, Čechy

Závěr

Ačkoliv se většina porostů řepky ozimé jeví v dobré kondici s potencionálně vyšším výnosem, na řadě lokalit může dojít ke snížení výnosu vlivem napadení hlízenkou obecnou a verticiliovým vadnutím.

Napadené rostliny řepky hlízenkou obecnou
Napadené rostliny řepky hlízenkou obecnou

Hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum na stonku řepky
Hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum na stonku řepky

Rostliny řepky s příznaky napadení verticiliovým vadnutím
Rostliny řepky s příznaky napadení verticiliovým vadnutím


Za tým pozorovatelů zpracovala Milena Bernardová

Zkušební stanice Kluky

Růžovění klasů pšenice způsobené houbami rodu Fusarium
Mapa 1: Napadení porostů řepky hlízenkou obecnou k 15. 7. 2020, Čechy
Mapa 2: Napadení porostů řepky verticiliovým vadnutím k 15. 7. 2020, Čechy
Logo MSD

Související články

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

14. 09. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 122x

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

13. 09. 2021 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 227x

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

09. 09. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 237x

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

27. 08. 2021 Ing. Vít Bittner; MariboHilleshög ApS ČR Choroby Zobrazeno 484x

Další články v kategorii Choroby

detail