Chemap Agro s.r.o.

Nejlepší ochrana začíná od osiva - Systiva® + Revycare®

01. 04. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 215x

S příchodem nového portfolia fungicidů obsahujících moderní isopropanol-azol Revysol® jsme připravili nové doporučení technologie využívající nepostřikový fungicid Systiva® aplikovaný již na osivo s následnou foliární aplikací fungicidu Revycare®.

Proseeds

Systiva® + Revycare® - komplexní ochrana porostů pšenice a ječmene proti všem listovým chorobám

Základním předpokladem spolehlivé fungicidní ochrany rostlin je bezesporu to, aby účinné látky ve fungicidním přípravku vykazovaly vysokou základní účinnost proti důležitým chorobám, doplňovaly se navzájem a bránily vzniku rezistence.

Se zavedením špičkového moderního fungicidu Revycare® se nabízí využití technologie fungicidní ochrany kombinující tři vynikající účinné látky se třemi různými mechanismy účinku. Nepostřikový fungicid Systiva® obsahuje účinnou látku Xemium® ze skupiny SDHI (karboxamidy), fungicid Revycare® pak kombinuje isopropanol-azol Revysol® a strobilurin pyraclostrobin. Při volbě této technologie si zajistíte dokonalou ochranu proti všem listovým chorobám ječmene a pšenice a navíc díky Agcelence® efektu povzbudíte přirozené fyziologické procesy v rostlinách.

Pojďmě se podívat jak dopadlo hodnocení této technologie v loňském roce 2020.

Systiva // Revycare 1,2 l/ha BBCH 37-39 // Osiris Pack 0,5 + 0,5 l/ha BBCH 61–65

Neošetřená kontrola ZS Kluky, 1. 7. 2020

1) Hodnocení efektu technologie Systiva®Revycare® ve společných pokusech BASF a Limagrain

Ve společných odrůdových pokusech BASF a Limagrain v pšenici prokázala nová technologie výrazné navýšení výnosu a HTS. Přírustek výnosu oproti neošetřené kontrole (pouze Kinto® Duo) činil 2,5 t/ha, což reprezentuje při ceně pšenice 4500 kč/t navýšení výnosu v hodnotě 11 250 kč/ha.

Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain – Ozimá pšenice, lokalita Kujavy 2020, Průměr 13 odrůd
Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain – Ozimá pšenice, lokalita Kujavy 2020, Průměr 13 odrůd

Stejně tomu bylo i v pokusech s jarním ječmenem, kde došlo k navýšení výnosu i sledovaných kvalitativních parametrů HTS a podílu zrna nad sítem 2,5 mm. Přírustek výnosu oproti neošetřené kontrole (pouze Kinto® Duo) činil 1,0 t/ha, což reprezentuje při ceně ječmene 4500 kč/t navýšení hodnoty výnosu 4500 kč/ha.

Výnos ozimá pšenice v t/ha, Kluky 2020


Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain - Jarní ječmen, lokalita Hněvčeves 2020, Průměr 9 odrůd

2) Hodnocení efektu technologie Systiva®Revycare® v lokalitě Želatovice

V Želatovicích byl sledován vliv použití technologie Systiva® + Revycare® na výnosy pšenice ozimé (průměr 7 odrůd) a ječmene jarního (průměr 7 odrůd). Také zde bylo dosaženo značných rozdílů oproti neošetřené kontrolní variantě (pouze Kinto® Duo).

Výnos pšenice ozimé narostl oproti neošetřené kontrolní variantě o 1,83 t/ha což reprezentuje navýšení výnosu v hodnotě 8 235 kč/ha, v případě ječmene jarního došlo k navýšení výnosu o 1,64 t/ha což reprezentuje navýšení výnosu v hodnotě 7 380 kč/ha.

Ozimá pšenice, lokalita Želatovice 2020, průměr 7 odrůd, výnos t/ha
Ozimá pšenice, lokalita Želatovice 2020, průměr 7 odrůd, výnos t/ha

 

Ječmen jarní, lokalita Želatovice 2020, průměr 7 odrůd, výnos t/ha

Ječmen jarní, lokalita Želatovice 2020, průměr 7 odrůd, výnos t/ha

3) Hodnocení efektu technologie Systiva®Revycare® z lokality ZS Kluky

Z lokality ZS kluky máme kromě výnosového hodnocení také hodnocení účinnosti na braničnatku pšeničnou. Hodnocení obou parametrů řadí technologii aplikace Systivy a následné aplikace Revycare® mezi nejlepší na trhu.

Výnos v porovnání s kontrolou narostl o 1,02 t/ha což reprezentuje v přepočtu 4 590 kč/ha. Při použití kompletního fungicidního sledu Systiva® na osivo, Revycare® na praporcový list a Osiris® Pack na klas došlo k navýšení výnosu 1,34 t/ha což opět můžeme vyjádřit ekonomicky jako 6 030 kč/ha navíc.

Účinnost braničnatka pšeničná, napadení na kontrole 16,56 %, ZS Kluky, 2020

Účinnost braničnatka pšeničná, napadení na kontrole 16,56 %, ZS Kluky, 2020

 

Účinnost braničnatka pšeničná, napadení na kontrole 16,56 %, ZS Kluky, 2020

Výnos ozimá pšenice v t/ha, Kluky 2020

Závěrem lze konstatovat, že při použití technologie fungicidní ochrany obilnin s využitím nepostřikového fungicidu Systiva® a následné foliární aplikace fungicidu Revycare® 1,2 l/ha, případně v pšenici s následnou klasovou aplikací fungicidu Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha, dosáhnete čistých porostů bez výskytu chorob a vytvoříte základ výjimečných výnosů a vysoké kvality sklizeného zrna pšenice i ječmene.

Systiva®+ Revycare®

  • účinnost proti všem důležitým chorobám od vzcházení až do klasu,
  • silný kořenový systém a listový aparát,
  • vyšší počet odnoží,
  • odolnost suchu a vysokým teplotám,
  • vysoký výnos a kvalita.

Související články

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 219x

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 288x

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 257x

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 429x

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 496x

Další články v kategorii Choroby

detail